Informujemy, że studenci I roku, niezależnie od szkolenia on-line w dniu 1 X 2020, będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji, które poprowadzi Pan Konrad Mielko z Uczelnianego Centrum Informatycznego.

Konsultacje będą się odbywały w dniach 5 i 6 X oraz 8 i 9 X 2020, każdego dnia w godzinach: 8.00-10.00 oraz 13.00-15.00, w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wielkopolskiej 12, w sali nr 305.

Dodatkowo, dla studentów studiów niestacjonarnych, w piątek 9 X 2020 w godzinach 15.00-17.00.

Uwaga. Sala jednorazowo może pomieścić 40 osób (przy obowiązujących zaleceniach GIS).