Piastów 40B

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

Sekretariat dziekana – tel.: 91 444 27 12

Kierownik obiektu – tel. 91 444 26 50
Portiernia budynku nr 4 – tel. 91 444 27 82
Portiernia budynku nr 5 – tel. 91 444 30 20

 

Dział Obsługi Studenta (dawniej: dziekanat) kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym:

 

al. Piastów 40B

71-065 Szczecin