Zapraszamy studentów zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy nie ukończyli jeszcze 29 roku życia do udziału w projekcie  ”Aktywna młodzież w działaniu – program rozwoju kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”. Jest współfinansowany ze środków UE i jest w 100% bezpłatny dla młodzieży.
W załączeniu regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz krótki materiał filmowy, promujący projekt. Zachęcamy do udziału.

AKTYWNA MŁODZIEŻ- regulamin czestnictwa

AKTYWNA MŁODZIEŻ – formularz rekrutacyjny

 

 

Projekt obejmuje w swoim zakresie intensywny trening interpersonalny, mający na celu rozwój kompetencji społecznych (m.in. komunikacja, praca w zespole, motywacja, autoprezentacja, przewodzenie innym, autoprezentacja, informacje zwrotne, konstruktywna krytyka). Uczestnicy na koniec projektu uzyskują certyfikat, potwierdzający nabyte kompetencje.

Projekt obejmuje ok. 8 miesięcy uczestnictwa i zawiera w swoim zakresie:

  • 24 spotkania warsztatowe x 3h zegarowe (średnio 1x w tygodniu / 1x na 2 tyg),
  • 2 dniowy wyjazd integracyjny, podsumowujący (planowo na wiosnę, z aktywnościami takimi jak kajaki, ścianka wspinaczkowa, zajęcia outdoorowe w lesie),
  • wsparcie indywidualne mentora/coacha/terapeuty,
  • realizację w grupie projektu własnego z przydzielonym funduszem wysokości 1500 PLN.

Zajęcia odbywają się w formie on-line, a także stacjonarnie (wyjścia do lasu przy zachowaniu reżimu sanitarnego i aktywności z zastosowaniem metody Outdoor Education).

Osoby chętne do udziału proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie go na maila. W związku z tym, że zostały ostatnie miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie pytań można kontaktować się z Panią Katarzyną Libiszewską pod nr. 609 98 99 43.
Dodatkowe informacje o działaniach „TWISK” na fb:
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Wspierania-Inicjatyw-Kulturalno-Spo%C5%82ecznych-TWIKS-161986557184451
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Wspierania-Inicjatyw-Kulturalno-Spo%C5%82ecznych-TWIKS-161986557184451/videos/947047179132296