Informujemy, że zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze letnim zostaną przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2021 r. Szczegóły będą podane w styczniu w oddzielnym ogłoszeniu.