Opiekunowie praktyk powołani na rok akademicki 2019/2020

 

L.p. Nazwa kierunku studiów                                           Nazwa specjalności /specjalizacji Poziom / forma studiów Opiekun praktyki
         
1 archeologia   I_S dr Przemysław Krajewski
         
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 1 rok dr Agnieszka Szlachta
3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 2 rok dr Sławomir Iwasiów
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 3 rok mgr Mirosław Salski
         
5 filologia specjalność: filologia angielska,                                            specjalizacja nauczycielska I_S i I_NZ dr Agnieszka Miksza
6 filologia specjalność: filologia angielska,                                               specjalizacja nauczycielska II_S i II _NZ mgr Wioletta Szóstak
7 filologia specjalność: filologia germańska,                                                  specjalizacja nauczycielska I_S i II_S dr Barbara Wróblewska
8 filologia specjalność: filologia romańska                                        z językiem obcym do wyboru,                                              specjalizacja nauczycielska I_S dr Wioletta Piegzik
9 filologia specjalność: filologia romańska,                                                      specjalizacja nauczycielska II_S dr Wioletta Piegzik
         
10 filologia polska specjalność: nauczycielska I_S i II_S dr Anna Szyntor-Bukowska
11 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 1 rok dr hab. Piotr Wojdak
12 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 2 rok dr Beata Afeltowicz (zastępstwo                                   za dr. Rafała Sidorowicza)
13 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 3 rok dr hab. Ewa Tierling-Śledź
14 filologia polska specjalności nienauczycielskie II_S, 1 rok dr Maria Kabata
15 filologia polska specjalności nienauczycielskie II_S, 2 rok dr hab. Agnieszka Szczaus
         
16 historia specjalność: nauczycielska I_S dr Małgorzata Szyller
17 historia specjalność: archiwistyka I_S prof. dr hab. Radosław Gaziński
18 historia specjalność: humanistyka cyfrowa II_S dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US
19 historia specjalność: muzealnictwo / muzealnictwo i bronioznawstwo II_S dr hab. Radosław Skrycki, prof. US
         
20 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie   I_S dr Dorota Dziadosz
         
21 media i cywilizacja specjalność: public relations                                             w mediach współczesnych I_S dr Paweł Migdalski
         
22

mediacja międzykulturowa

  I_S dr Żaneta Stasieniuk
         
23

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

specjalność: mediacja językowa, kultura i turystyka II_S dr Andrea Schembari

 

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia