Mamy przyjemność poinformować, że Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” zajął jedno z najwyższych miejsc w kraju w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17) i uzyskał dofinansowanie w wysokości 485 000 zł!

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zajęcia w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały poliglota” w roku akademickim 2019/2020 są bezpłatne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014 – 2020.