Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców została powołana 1 lipca 1999 r. przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym) dla obcokrajowców mieszkających lub czasowo przebywających w Szczecinie (np. studentów wymiany zagranicznej IMPAKT, Erasmus+) oraz dla Polaków zza granicy zainteresowanych nauką języka. Lektoraty odbywają się zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych, w ramach kursów semestralnych.

Programy nauczania obowiązujące w Szkole zostały przygotowane zgodnie z systemem poziomów zaawansowania przyjętego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  (http://www.certyfikatpolski.pl). System ten został sformułowany w odniesieniu do zasad opisu poziomu biegłości językowej znajdujących się w dokumencie programowym Rady Europy pt. „Europejski system opisu kształcenia językowego” (Common European Framework of Reference for Languages).

Oprócz lektoratów Szkoła organizuje także dla zainteresowanych osób warsztaty kulturowe, mające na celu zapoznanie obcokrajowców z polskimi tradycjami oraz z historią Szczecina czy współczesną topografią i architekturą miasta.

 

 

FOR ENGLISH

 

About School

The Polish Language and Culture School for Foreigners was established on the 1st of July 1999 as an integral part of the Polish Philology Department at the University of Szczecin.

The school offers Polish Language courses at all levels: Beginner, Intermediate,  and Advanced. They are dedicated to foreigners with permanent residency, as well as for those, who come to Szczecin for a short period of time (ERASMUS and ERASMUS+ students, IMPAKT groups) and also for people from abroad who are interested in learning Polish. We offer individual and/or group classes during one of the semesters.

Apart from Polish Language classes, we organize Cultural Workshops for students interested in Polish tradition, the history of Szczecin, its architecture and topography.