30 września 2020 r.

Uroczysta inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Szczecińskim

Inauguracja rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. W związku ograniczeniami, związanymi z pandemią COVID-19, w ceremonii będą uczestniczyć tylko zaproszeni goście. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić przebieg wydarzenia za pomocą transmisji on-line, która będzie udostępniona na stronie uczelni pod linkiem:

https://usz.edu.pl/zaproszenie-na-inauguracje/

 

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT

 

1 X 2020

Szkolenia z praw i obowiązków studenta

Szkolenie z obsługi platformy MS Teams (na potrzeby zajęć on-line)

Od godz. 10:00 będą organizowane szkolenia z praw i obowiązków studenta oraz z obsługi platformy MS Teams. Szkolenia odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem strony internetowej youtube. Dostęp do transmisji zostanie przesłany studentom w wiadomości mailowej oraz w wiadomości sms (na adres e-mail oraz numer telefonu podany w trakcie rekrutacji).

W razie pytań dotyczących szkoleń – prosimy kontaktować się z mailowo z Samorządem Studenckim: kontakt@samorzad.usz.edu.pl

 

2-9 X 2020

Spotkania z opiekunami pierwszych lat

Szkolenie BHP

Przyjęcie studentów przez DOS

Harmonogram spotkań z opiekunami lat oraz szkoleń BHP znajduje się w załączonych tabelach – dla Kampusu Piastów  i Kampusu Krakowska.

Harmonogram dni adaptacyjnych i szkolenia BHP – Kampus Piastów – zm. 1 X 2020

Harmonogram dni adaptacyjnych i szkolenia BHP – Kampus Krakowska zm. 22 IX 2020

 

Szczegóły dot. przyjęcia studentów przez pracowników Działu Obsługi Studentów (odpowiednik dziekanatu) – w załączniku poniżej:

Dni adaptacyjne – obsługa studentów I roku przez DOS

 

 

10 X 2020

rozpoczęcie zajęć przez studentów I roku studiów niestacjonarnych

 

12 X 2020

rozpoczęcie zajęć przez studentów I roku studiów stacjonarnych

 

INFORAMCJE OGÓLNE

 

Studenci starszych roczników (II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów II stopnia) rozpoczynają zajęcia odpowiednio:

  • na studiach stacjonarnych – 1 X 2020
  • na studiach niestacjonarnych – 9 X 2020

 

Plany zajęć będą dostępne na stronie Wydziału od 25 września br. dla studiów stacjonarnych i  i od 28 września dla studiów niestacjonarnych pod linkami:

 

Sposób prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 określa zarządzenie nr 105/2020 JM Rektora US z dnia 3 września 2020 r. Zarządzenie nr 105.2020 JM Rektora – organizacja zajęć w roku akad. 2020_2021

 

Wykaz przedmiotów, które będą prowadzone tradycyjnie, w formie kontaktu bezpośredniego, znajduje się poniżej: Wykaz zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim – HUM

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Szczecińskim: Organizacja r.a. 2020.2021 – zm. 21 IX 2020

 

Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunkach prowadzonych  na Wydziale Humanistycznym US: Organizacja roku akad. 2020_2021 na studiach niestacj. na WH

 

Uwaga.

Prosimy o regularne śledzenie strony wydziału i publikowanych aktualizacji dot. przebiegu dni adaptacyjnych oraz organizacji roku akademickiego.