Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego upoważniła Dziekana decyzją z dnia 08 marca 2007 roku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 

Przyznanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: językoznawstwo
i literaturoznawstwo
 nastąpiło z dniem 26 listopada 2007 roku.

Stopnie doktora nadane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

JĘZYKOZNAWSTWO

Rok 2008

 1. mgr Małgorzata Sokół – 13.03.2008 rok, Discoursal construction of academic identity in cyberspace (on the example of an e-seminar). Językowy wizerunek badacza w elektronicznym dyskursie akademickim (na przykładzie internetowej grupy dyskusyjnej);

promotor – prof. Anna Duszak (Uniwersytet Warszawski);

recenzenci – prof. dr hab. Roman Kopytko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),

prof. US dr hab. Kamila Turewicz (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Elżbieta Wiścicka – 13.03.2008 rok, Świadomość językowa nauczycieli języków obcych na przykładzie nauczania języka angielskiego. From English teacher training to conscious development and autosomy;

promotor – prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza);

recenzenci – dr hab. Danuta Gabryś-Barker (Uniwersytet Śląski), prof. PWSZ dr hab. Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)

 

Rok 2010

 1. mgr Renata Nadobnik – 14.01.2010 rok, Znaczenie leksykografii bilingwalnej w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce;

promotor – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. US dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Adrianna Weronika Seniów – 13.05.2010 rok, Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej;

promotor – prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki), prof. US dr hab. Ewa Pajewska (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Rafał Tomasz Sidorowicz – 13.05.2010 rok, Językowa autoprezentacja nadawcy w polskich blogach internetowych;

promotor – prof. US dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. US dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2011

 1. mgr Małgorzata Maria Osiewicz-Maternowska- 17.11.2011 rok, Die Bindungstheorie von Anaphern und Personalpronomina im Deutschen im Vergleich mit dem Polnischen (Teoria wiązania anafor I zaimków osobowych w języku niemieckim w porównaniu z językiem polskim);

promotor – prof. US dr hab. Paweł Mecner (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UR dr hab. Mariola Wierzbicka (Uniwersytet Rzeszowski), prof. US dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2012

 1. mgr Magdalena Zyga – 17.05.2012 rok, Idiolekte in deitschsprachige literarischen Texten – das Problem ihrer Übersetzung ins Polnische und Englische. Idiolekty w niemieckojęzycznych tekstach literackich- problem ich tłumaczenia na jezyk polski i angielski;

promotor – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UAM dr hab. Izabela Prokop (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. US dr hab. Piotr Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Katarzyna Maria Kondzioła-Pich – 11.10.2012 rok, Pocieszenie jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne;

promotor – prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Halina Chodurska (Akademia Pedagogiczna im. KEN)

 1. mgr Róża Modrzejewska – 11.10.2012 rok, Językowa kreacja świata mężczyzn w” Lalce” Bolesława Prusa;

promotor – prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki), prof. US dr hab. Leonarda Mariak (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Emil Daniel Lesner – 13.12.2012 rok, Problem przetłumaczalności na podstawie polskich utworów poetyckich i ich tłumaczeń na język niemiecki;

promotor – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. US dr hab. Piotr Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Rok 2013

 1. mgr Ewa Panter – 25 kwietnia 2013 rok, Uspokojenie jako akt mowy we współczesnym języku polskim. Aspekt pragmatyczno-leksykalny;

promotor – prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)

 1. mgr Maria Brenda – 13 czerwiec 2013 rok, Kognitywne ujęcie polisemii angielskiego przyimka przestrzennego over;

promotor – prof. dr hab. Olga Molchanova (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec (Uniwersytet Gdański); prof. dr hab. Grzegorz Kleparski (Uniwersytet Rzeszowski)

 1. mgr Katarzyna Helena Sztandarska – 21.11.2013 rokProblem ekwiwalentów w słownikach zniemczających i spolszczających na podstawie prac Eduarda Engela i Władysława Niedźwiedzkiego;

promotor – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UZ dr hab. Michaił Kotin (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab.

Krzysztof Nerlicki (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Krystyna Mariak – 19.12.2013 rok, Paremie z komponentem mitologicznym w języku ukraińskim i polskim. Analiza semantyczna i składniowa;

promotor – prof. dr hab. Mykhaylo Alekseyenko (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Michał Łesiów (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

prof. dr hab. Tetyana Kosmeda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

Rok 2014

 1. mgr Gabriela Anna Szewczyk – 17.04.2014 rok, O pewnym szczególnym informacyjnym akcie mowy (na podstawie polskich przedruków rosyjskich komunikatów prasowych);

promotor – prof. dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie);

recenzenci – prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie), dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 1. mgr Rudkiewicz Katarzyna Monika – 12.06.2014 rok, Cognitive explorations into the category schema of for (Kognitywne eksploracje schematu wyobrażeniowego kategorii for);

promotor – prof. nadzw.dr hab. Kamila Turewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi);

recenzenci – prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Waldemar Skrzypczaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 1. mgr Mroczek Urszula Renata – 16.10.2014 rok, Organizacja kształcenia językowego studentów I roku studiów neofilologicznych w świetle czynników indywidualnych związanych z uczeniem się;

promotor – prof. US dr hab. Krystyna Janaszek (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. US dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (Uniwersytet Szczeciński),

prof. nazw. dr hab. Antoni Paliński (Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi)

 

 1. mgr Dżaman Magdalena – 16.10.2014 rok, Der Sportwortschatz in deutsch-polnischen Großwörterbüchern (Słownictwo sportowe w wielkich słownikach niemiecko-polskich);

promotor – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – dr hab. Krzysztof Nerlicki (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)

 

 1. mgr Fabiszak Joanna – 20.11.2014 rok, Wyrażenie emocji w polisemiotycznych dyskursach elektronicznych;

promotor – prof. US dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. US dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (Uniwersytet Szczeciński), prof. UW dr hab. Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski)

 

Rok 2015

 1. mgr Bohdan Łazarenko- 16.04.2015 rok ,

          „Особенности перевода поэзии Ивана   Франко на русский и польский языки” (Specyfika przekładu     poezji Iwana Franki na język rosyjski i polski);

promotor:

prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński)

recenzenci:

dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Zofia Czapiga  (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)

 

 1. mgr Kausa Katarzyna

Data nadania stopnia doktora:  09.07.2015 r.

                  Tytuł rozprawy: Anglizismen in deutschen und polnischen literarischen Texten (Anglicyzmy w niemieckich i polskich tekstach literackich)

Promotor:          Prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

Recenzenci:       prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop (Uniwersytet Szczeciński)

 

 1. mgr Kobus Magdalena Marta

Data nadania stopnia doktora:  09.07.2015r.

Tytuł rozprawy: Językowy wizerunek Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

Promotor:          dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US    (Uniwersytet Szczeciński)

 

 1.   mgr Adriana Maria Goldman – 17.09.2015 rok,

Cognitive analysis of the English somatism heart in its metaphorical representation (Kognitywna analiza angielskiego somatyzmu heart w reprezentacji metaforycznej)

promotor:     prof. dr hab. Olga Molchanova

recenzenci:

dr hab. Danuta Stanulewicz , prof. UG   (Uniwersytet Gdański);

dr hab. Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 1. mgr Monika Urszula Olkowska- 17.09.2015 rok, Strategie językowo-komunikacyjne w felietonistyce Agaty Passent,

promotor: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

recenzenci:

dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US (Uniwersytet Szczeciński),

dr hab. Artutr Rejter, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

 1. mgr Alicja Kamila Gąszczyk – 15.10.2015r. , Mehrsprachigkeit im deutsch-polnischen Grenzraum zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine kontrastive Bestandsaufnahme unter Nutzung diskursligusitischer Methoden (Wielojęzyczność w polsko-niemieckim regionie przygranicznym między oczekiwaniami a rzeczywistością. Kontrastywny obraz w oparciu o lingwistyczne metody analizy dyskursu)

promotor: dr hab. Werner Westphal, prof. US

recenzenci: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) ; dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Katarzyna Ewa Ochmańska – 15.10.2015r., Die Reflexivierung als Diathesenmarker in der Syntax des Deutschen und Polnischen (Refleksywizacja jako znacznik diatezy w składni języka niemieckiego i polskiego

promotor: dr hab. Paweł Mecner, prof. US

recenzneci: dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. dr hab. Mariola Wierzbicka (Uniwersytet Rzeszowski)

 

 1. mgr Anna Szyntor-Bykowska- 15.10.2015r. Innowacja frazeologiczne z perspektywy sematycznej (na materiale utworów poetyckich pisarzy Ziemi Szczecińskiej)

promotor: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

recenzenci: dr hab. Leonarda Mariak, prof. US (Uniwersytet Szczecińskie), dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

 

 1. mgr Małgorzata Flejszman- 10.12.2015r. Autonomia uczenia się i nauczania na studiach rusycystycznych

promotor: dr hab. Krystyna Janaszek, prof.. US

recenzenci: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

prof. nadzw. dr hab. Antoni Paliński (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

                              mgr Joanna Emilia Franek – 19.11.2015rPsycholinguistische vergleichende Analyse der  Deutscherwerbsleistung von 3- bis 6-jährigen Kindern im polnischen Kindergarten

(Psycholingwistyczna analiza porównawcza osiągnięć dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie przyswajania języka niemieckiego w polskim przedszkolu)

promotor:dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

Rok 2016

 

 1. 1. mgr Agnieszka Szlachta- 05.07.2016r. Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin)

Promotor:     prof. dr hab. Ewa Komorowska

Recenzenci:  dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

 1. 2. mgr Sofya Aksenova – 05.07.2016r. Kongruenzabweichungen in der Relation ‘Subjekt – Prädikat – Objekt’ im Deutschen im Vergleich mit dem Englischen, Russischen und Polnischen“ (Nieregularność związku zgody w relacjach ‘podmiot – orzeczenie – dopełnienie’ w języku niemieckim w porównaniu z językiem angielskim, rosyjskim i polskim

Promotor:     dr hab. Paweł Mecner, prof. US

Recenzenci:  dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka  (Uniwersytet Rzeszowski)

 

 1. 3. mgr Dorota Orsson – 05.07.2016r. Syntaktische Kartographie der generativen Negationsmodelle im Jiddischen, Deutschen und Polnischen (Kartografia syntaktyczna generatywnych modeli negacji w jidysz, niemieckim i polski)

Promotor:     dr hab. Paweł Mecner, prof. US

Recenzenci:  dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka (Uniwersytet Rzeszowski)

 

 1. mgr Prawdzic Irena -22.09.2016r. Językowe sposoby konstruowania pamięci o Ukraińcach w polskim dyskursie wspomnieniowym dotyczącym zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich

Promotor: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Recenzenci : dr hab. Leonarda Maria, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Rok 2017 

 

 1. Marcin Grzegorz Żytkowiak 16.03.2017 r.

Mem jako językowy i kulturowy element komunikacji w Internecie,

promotor :

prof. dr hab. Ewa Koodziejek,

 

recenzenci :

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

 

 

LITERATUROZNAWSTWO

Rok 2008

 

 1. mgr Piotr Krupiński – 17.04.2008 rok, Ciało, historia, kultura: pisarstwo Matriana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec pojęcia tabu;

promotor – prof. UW dr hab. Aleksander Wirpsza (Uniwersytet Warszawski);

recenzenci – prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza), prof. US dr hab. Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Agnieszka Borysowska – 15.05.2008 rokAlbert Ines (1619-1658)- jezuici vates Marianus;

promotor – prof. US dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UW dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński)

 1. mgr Quercioli-Mincer Laura – 12.06.2008 rokOjczyzna ocalonych –Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech;

promotor – prof. dr hab. Adamczyk-Garbowska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);

recenzenci – prof. UW dr hab. Hanna Serkowska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2009

 1. mgr Anna Maria Kondracka-Zielińska – 09.04.2009 rok, Saga Andrzeja Sapkowskiego jako „narracja uniwersalna” XX i XXI wieku;

promotor – prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika),
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

Rok 2010

 1. mgr Paweł Wolski – 09.10.2010 rokTadeusz Borowski- Primo Levi. Pararela;

promotor – prof. US dr hab. Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), prof. UW dr hab. Hanna Serkowska (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Rok 2011

 

 1. mgr Barbara Maria Popiel – 07.07.2011 rokGerarda Johanna Voissiusa „Podstawy retoryki- opracowanie i tłumaczenie”;

promotor – prof. dr hab. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. KUL dr hab. Agnieszka Dziuba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Rok 2012

 

 1. mgr Paulina Sylwia Kruszczyńska – 12.07.2012 rokZwiązki kazirodcze w literaturze Młodej Polski;

promotor – prof. US dr hab. Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Jakub Michał Pawłowski – 12.07.2012 rokRomantyczny teatr mistycznego okrucieństwa. Słowacki i Artaud;

promotor – prof. US dr hab. Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), prof. UwB dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

 1. mgr Arkadiusz Patryk Faltyn – 12.07.2012 rok, Hermeneutyka w polskich badaniach literackich. Maria Janion, Tuszard Przybylski, Michał Paweł Markowski;

promotor – prof. US dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. UW dr hab. Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski)

 1. mgr Sławomir Aleksander Iwasiów – 15.11.2012 rokReprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku;

promotor – prof. US dr hab. Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – dr hab. Marian Bielecki (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 1. mgr Katarzyna Ewa Bielawna – 15.11.2012 rokMiędzy porzuceniem a odejściem z kapłaństwa . Komparatystyka dyskursu;

promotor – prof. US dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Rok 2014

 

 1. mgr Beata Małgorzata Wolska – 17.04.2014 rokTwórczość literacka Edwarda Balcerzana;

promotor – prof. US dr hab. Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Kral Wojciech Stanisław – 16.10.2014 rokŚwiat śródziemnomorski w liryce Michaiła Kuzmina;

promotor – prof. US dr hab. Irina Fedorczuk (Uniwersytet Szczeciński);

recenzenci – prof. UG dr hab. Elżbieta Biernat (Uniwersytet Gdański), prof. UWr. dr hab. Ewa Komisaruk (Uniwersytet Wrocławski.

 

 

 

Rok 2015

 

 1. 1. mgr Magdalena Marzena Krause – 19.03.2015 rokRytuał w twórczości dramatycznej Samuela Becketta;

promotor – prof.  US dr hab. Mirosława Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci – prof. dr hab. Anna Krajewsk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

 1. Cioroch Paulina Ilona

Data nadania stopnia doktora:  09.07.2015r.

Tytuł rozprawy: Der europäische Nordosten als Raum der Grenzerfahrungen. Nationen, Kulturen und Konfessionen im Werk von Edzard Schaper (Północno-wschodnia Europa jako przestrzeń doświadczeń granicznych Narody, kultury i wyznania w twórczości Edwarda Schapera)

Promotor:          dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

Recenzenci:       prof. dr hab. Roman Dziergwa  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Marion Brandt, prof. UG  (Uniwersytet Gdański)

 

 1. Klimek Anna Katarzyna

Data nadania stopnia doktora:  09.07.2015r.

Tytuł rozprawy: PRACA NAD LEKTURĄ SZKOLNĄ W MEDIOSFERZE NA PRZYKŁADZIE BAŚNI CHARLES’A PERRAULTA

Promotor:          dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

Recenzenci:       dr hab. Czesław Grzesiak, prof. UMCS   (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG   (Uniwersytet Gdański)

 

 1. Kownacka Barbara Maria

Data nadania stopnia doktora:  09.07.2015r.

Tytuł rozprawy: Mięso i mięsność w literaturze polskiej po 1945 roku

Promotor:          prof. dr hab. Inga Iwasiów

Recenzenci:       dr hab. Marta Tomczok  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Tatiana Czerska  (Uniwersytet Szczeciński)

 1. mgr Paweł Gąsowski- 15.10.2015r., Semiotyczna poetyka komiksu

promotor: dr hab. Dabuta Dąbrowska, prof. US

recenzenci: dr hab. Robert Cieslak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

 1. mgr Damian Romaniak- 15.10.2015r. Dialog intertekstualny Tadeusza Różewicza z Franzem Kafką (dzieła, motywy)

promotor: prof. dr hab. Marta Skwara

recenzenci: dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku).

 

2016

 1. mgr Wiktoria Anna Klera- 03.03.2016r.  Namolna refreniczność. Poetyka słowa i obrazu Marcina Świetlickiego

promotor: dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

recenzenci: dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US  (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Piotr Śliwiński  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 1. mgr Urszula Agata Dłużak – 22.09.2016r. Autobiografie rodzinne  (Andrzej Zoll, Krzysztof Teodor Toeplitz, Marta Wyka)

promotor: dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

recenzenci: dr hab. Tatiana Czerska (Uniwersytet Szczecińskie), dr hab. Dorota Wojda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

 1. mgr Magdalena Maria Lange-Henszke – 20.10.2016r. Twórczość Claire Castillon w kształceniu literackim na filologii romańskiej w Polsce (Littérature contemporaine féminine française à destination d’étudiants en FLE: L’exemple de Claire Castillon. Etude critique et didactique)

promotor:

1.dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

 1. prof. dr hab. Brigitte Louichon

recenzenci:

dr hab. Marie-France Bishop, prof. PCP (Université de Paris Cergy-Pontoise)

dr hab. Czesław Grzesiak, prof. UMCS    (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rok 2017

 1.  

Magdalena Szmorąg-Nerć  16.03.2017 r.

Tożsamość żydowska w ujęciu  literackim Fridricha Gorensztejna

Promotor:

 

Dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US

Recenzenci:

prof. dr hab. Izabela Malej (Unwiersytet Wrocławski),

prof. dr hab. Katarzyna Duda (Uniwersytet Jagielloński )