zawiadomienie – mgr M.A. Czyszkiewicz

zawiadomienie – mgr H. Gajewska

zawiadomienie – mgr D.K. Gruntkowska


zawiadomienie – mgr A. Siwiec

zawiadomienie- mgr J. Poświatowska


zawiadomienie – mgr A. Wyszomirska

recenzja – dr hab. Danuta Kowalska, prof. UŁ

recenzja-prof. dr hab. M. Witaszek-Samborska

Summary-in-English-Barwy-w-języku


zawiadomienie mgr J. Popławska

recenzja- prof. U. Glensk

recenzja- prof. Z. Kopeć

 Summary


zawiadomienie mgr M. Pieczyński

recenzja dr hab. E. Tyszkowska-Kasprzyk

recenzja prof dr hab. Piotr Fast

streszczenie rozprawy doktorskiej


zawiadomienie Kondratowicz

recenzja dr hab. B. Gasztold, prof. PK

recenzja dysertacji- dr hab. M. Duda

streszczenie dysertacji w j.angielskim

Streszczenie dysertacji, język polski


zawiadomienie- mgr M. Czajkowska

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr M. Czajkowska

zawiadomienia – mgr M. K. Głowacka

recenzja rozprawy doktorskiej- prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

recenzja- dr hab. M. Michalik

zawiadomienie o obronie mgr Aleksandry Grzemskiej


zawiadomienie o obronie mgr Urszuli Frymus


zawiadomienie – mgr Agnieszka Maria Moroz


zawiadomienie mgr Agnieszka Roguska


zawiadomienie -M. Żytkowiak


zawiadomienie- M. Szmorąg-Nerć


Zawiadomienie o obronie mgr N. Gendaj


zawiadomienie Magdalena Lange-Henszke


zawiadomienie Irena Prawdzic


zawiadomienie mgr Urszula Agata Bielas-Gołubowska


mgr Sofya Aksenova – zawiadomienie o obronie

Sofya Aksenova recenzja- dr hab Aldona Sopata, prof. UAM

Sofya Aksenova streszczenie PL_EN

mgr Sofya Aksenova-recenzja prof. M. Wierzbicka


mgr Dorota Orsson- zawiadomienia o obronie

Dorota Orsson – abstract in english

Dorota Orsson – abstrakt w j. polskim

mgr Dorota Orsson – receznzja prof. M.Wierzbicka

mgr Dorota Orsson- recenzja prof. A. Sopata


mgr Agnieszka Szlachta-zawiadomienie o obronie