W roku akademickim 2019/2020 zostaną uruchomione trzy grupy językowe:

  1. grupa z językiem angielskim i rosyjskim,
  2. grupa z językiem niemieckim i hiszpańskim,
  3. grupa z językiem norweskim i włoskim.

TERMINY ZAJĘĆ

W roku akademickim 2019/2020 zaplanowano 22 zjazdy, podczas których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik zrealizuje więc 88 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty od godz. 10.00 do 14.00 według stałego ramowego harmonogramu zajęć zamieszczonego poniżej.

ZAŁĄCZNIK – Ramowy harmonogram zajęć

Szczegółowe terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020:

SEMESTR I

ZJAZD 1: 19 października 2019 roku – inauguracja roku akademickiego

ZJAZD 2: 26 października 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 3: 9 listopada 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 4: 16 listopada 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 5: 30 listopada 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 6: 7 grudnia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 7: 21 grudnia 2019 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 8: 11 stycznia 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 9: 18 stycznia 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 10: 1 lutego 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 11: 8 lutego 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

SEMESTR II

ZJAZD 12: 29 lutego 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 13: 14 marca 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 14: 28 marca 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 15: 4 kwietnia 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 16: 18 kwietnia 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 17: 25 kwietnia 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 18: 16 maja 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 19: 30 maja 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 20: 6 czerwca 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 21: 13 czerwca 2020 roku, godz. 10.00 – 14.00

ZJAZD 22: 27 czerwca 2020 roku – zakończenie roku akademickiego

UWAGA! W opublikowanych harmonogramach mogą w ciągu roku akademickiego zachodzić niewielkie zmiany wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapewniamy jednak, że nie wpłyną one na liczbę przewidzianych w naszej ofercie godzin dydaktycznych ani na jakość prowadzonych zajęć. O ewentualnych propozycjach zmian będą Państwo informowani mailowo z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Miejsce zajęć dydaktycznych to sale budynku dydaktycznego nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b.

Budynek przeszedł gruntowny remont i modernizację w latach 2014–2017. Budynek jest nowoczesny i został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. jest wyposażony w windy i podjazdy). Sale dydaktyczne i wykładowe wyposażone są w sprzęt komputerowy i audiowizualny (tj. rzutniki multimedialne i ekrany, nagłośnienie, tablice multimedialne). Zaplecze techniczne pozwoli na realizację naszych założeń obejmujących w szczególności nowoczesną, profesjonalną naukę języków obcych oraz możliwość przeprowadzenia multimedialnych prezentacji podczas zajęć historyczno-kulturowych.