DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikami projektu Uniwersytet Dziecięcego „Mały poliglota” są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia odbywają się w małych grupach wydzielonych zarówno pod względem wiekowym, jak również – z uwzględnieniem stopnia znajomości wybranych języków obcych. Grupy liczą nie więcej niż 15 osób, co zapewnia efektywną pracę podczas zajęć oraz kontrolę efektów nauczania każdego małego studenta.

PROPONOWANE GRUPY JĘZYKOWE

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” na rok akademicki 2019/2020 są trzy grupy językowe:

  1. grupa z językiem angielskim i rosyjskim,
  2. grupa z językiem niemieckim i hiszpańskim,
  3. grupa z językiem norweskim i włoskim.

UWAGA! W każdej grupie pierwszy wymieniony język jest językiem wiodącym (jest realizowany w dwa razy większej liczbie godzin niż drugi język).

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” odbywają się w formie lektoratów języków obcych, zajęć historyczno-kulturowych oraz edukacyjnych warsztatów językowych. Podczas zajęć językowych przyjmiemy tzw. metodę komunikacyjną, lektorzy będą wykorzystywali metody aktywizujące i pomoce interaktywne.Językowe warsztaty edukacyjne pozwolą na praktyczne wykorzystywanie kompetencji językowo-kulturowych. Zajęcia historyczno-kulturowe będą dotyczyły obszarów nauczanych języków w zakresie historii, geografii, socjologii, kultury itd. W ramach językowych warsztatów edukacyjnych zostaną przeprowadzone, które pozwolą na praktyczne wykorzystanie kompetencji językowo-kulturowych. Zajęcia będą miały charakter zintegrowany i interdyscyplinarny.

Nauczanie języków obcych prowadzą specjaliści z zakresu nauki języków obcych – nauczyciele akademiccy, doktoranci i absolwenci Wydziału Filologicznego US, posługujący się najnowszymi metodami kształcenia językowego. Tematyka zajęć oraz stopień ich trudności są dostosowane do wieku dziecka, a język przekazu – zrozumiały dla młodych odbiorców. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i piśmiennicze itd. niezbędne podczas zajęć dydaktycznych.

WERYFIKACJA JĘZYKOWA

W ramach projektu zostaną przeprowadzone testy językowe oceniające poziom wiedzy wyjściowej (przed rozpoczęciem projektu), wiedzy w trakcie zajęć (dwa testy w ciągu roku akademickiego) oraz końcowy poziom wiedzy (po zakończeniu projektu).

Testy zostaną opracowane, przeprowadzone i sprawdzone przez nauczycieli akademickich, pracowników Wydziału Filologicznego US.

Weryfikacja efektywności nauczania zostanie opracowana w formie analiz statystycznych i raportów po poszczególnych etapach realizacji projektu (wyniki bilansu kompetencji) i udostępniona po zakończeniu projektu.

POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW

Podczas każdego zjazdu zostanie zapewniony poczęstunek dla dzieci (obejmujący kanapkę, butelkę wody o pojemności 0,5 l oraz owoc np. jabłko, gruszkę, mandarynkę). Informacje o specjalnych potrzebach żywieniowych uczestników będzie należało zgłosić organizatorom.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Podsumowanie projektu będzie stanowiła prezentacja osiągnięć w kształceniu językowo-kulturowym dzieci z poszczególnych grup (prezentacje i występy słowno-muzyczne w językach obcych, wystawa prac plastycznych).

REZULTATY ZAJĘĆ

Rezultatem zajęć będzie trwały efekt w zakresie podniesienia kompetencji językowych w dwóch wybranych językach obcych oraz podniesienie kompetencji społeczno-kulturowych dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w projekcie będzie stanowiło nieocenioną pomoc w odkrywaniu zdolności i talentów, co ułatwi podjęcie decyzji o wyborze profilu kształcenia na dalszych etapach edukacji. Mali studenci będą również mieli niepowtarzalną możliwość poznawania środowiska akademickiego.