W dniu 4 sierpnia 2014 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. zw. dr hab. Ewę Komorowską i Urzędem Oder-Welse, Gutshof 1 16278 Pinnow reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Detlefa Krause.