XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

W dniu 3 lipca 2014 roku Wydział Filologiczny objął patronatem XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Umowę o współpracy ze strony Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego podpisała Pani Dziekan prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, Liceum reprezentowali Pan Dyrektor Szkoły mgr Jarosław Duda oraz Pani Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Celina Wojtoń (na zdjęciach).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie

W dniu 20 października 2015 roku zawarta została umowa dotycząca współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ze Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie. Wydział Filologiczny reprezentowała Pani Dziekan prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, Szkołę Podstawową nr 2 z Gryfina Pani Dyrektor mgr Elżbieta Wnuk oraz nauczyciel języka angielskiego mgr Anna Kozaczuk (na zdjęciach).

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie

W dniu 5 listopada 2015 roku Wydział Filologiczny US objął patronatem Szkołę Podstawową nr 7 w Szczecinie. Wydział  reprezentowała Pani Dziekan prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska oraz dr Piotr Krupiński adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku Instytutu Poloniostyki i Kulturoznawstwa,  Szkołę Podstawową nr 7 Pani Dyrektor mgr Teresa Kalina (na zdjęciach).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie

W dniu 29 lutego 2016 roku Wydział Filologiczny objął patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Zespół Szkół z Gryfina reprezentował Pan Wicedyrektor mgr Maciej Puzik, ze strony Wydziału Filologicznego US Pani Dziekan prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska oraz Prodziekan dr Adrianna Seniów (na zdjęciach).