W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia w ramach kursów językowych prowadzone są tylko w formie on-line.

 

Kurs języka polskiego jako obcego:

– liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.)

– czas trwania: marzec  2020 – czerwiec 2021

– termin zajęć: soboty (10 x 3 g)

– poziomy: A0, A1, B1

– koszt: 600,00 zł

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy – załączniku: Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego jako obcego (30 godzinny)

– potwierdzenie opłaty

– dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach)

 

Dokumenty należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

– termin nadsyłania zgłoszeń: 10 III 2021

– termin nadsyłania potwierdzenia opłaty: 15 III 2021

 

 

 


 

FOR ENGLISH

 

Open courses

 

Attention:iIn the spring semester 2020/2021 there are only online classes.

 

Polish as a foreign language course:

– 30 lesson hours  (30 x 45 min.)

– duration: March 2021 – June 2021

– class date: Saturdays (10 x 3 h)

– levels: A0, A1, B1

– price: 600,00 PLN

 

Documents:

– application form (attached): Application form – open course (30 h)

– fee confirmation

– Identity card for inspection (at the latest in the first class)

 

The dokuments should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

– deadline for submission applications: 10 III 2021

– deadline for sendig the fee confirmation: 15 III 2021