Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców została powołana 1 lipca 1999 r. przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym) dla obcokrajowców mieszkających lub czasowo przebywających w Szczecinie (np. studentów wymiany zagranicznej IMPAKT, Erasmus+) oraz dla Polaków zza granicy zainteresowanych nauką języka. Lektoraty odbywają się zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych, w ramach kursów semestralnych. 

Programy nauczania obowiązujące w Szkole zostały przygotowane zgodnie z systemem poziomów zaawansowania przyjętego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  (http://www.certyfikatpolski.pl). System ten został sformułowany w odniesieniu do zasad opisu poziomu biegłości językowej znajdujących się w dokumencie programowym Rady Europy pt. „Europejski system opisu kształcenia językowego” (Common European Framework of Reference for Languages).

Oprócz lektoratów Szkoła organizuje także dla zainteresowanych osób warsztaty kulturowe, mające na celu zapoznanie obcokrajowców z polskimi tradycjami oraz z historią Szczecina czy współczesną topografią i architekturą miasta.