W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 Szkoła prowadzi kurs dokształcający:

Język polski jako obcy, poziom podstawowy (zajęcia przeznaczone dla studentów wymiany zagranicznej, w tym programu ERASMUS+).

Więcej informacji na temat kursu znajduje się w zakładce Kształcenie – Kursy pod adresem: https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/jezyk-polski-jako-obcy-poziom-podstawowy-zajecia-przeznaczone-dla-studentow-wymiany-zagranicznej-w-tym-programu-erasmus/

 

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 Szkoła planuje uruchomienie kolejnego kursu języka polskiego – zarówno dla studentów podejmujących naukę na US w ramach programu Erasmus+, jak i dla obcokrajowców niebędących studentami US (osób, które chcą się uczyć języka polskiego od podstaw lub doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie).