Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2024 Rektora US z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Szczecińskim, czwartek 16 maja 2024 r. jest Dniem Rektorskim.