Od 1 października 2019 r. obsługę studentów prowadzą Sekcje ds. Studenckich (Dziekanat).

Studenci kierunków Wydziału Humanistycznego są obsługiwani przez dwie sekcje – Kampus Piastów i Kampus Krakowska.

Szczegółowe informacje i kontakt do pracowników dziekanatu – na stronie https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

 

 

Wykaz kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US w roku akademickim 2020/2021 – w podziale na Kampusy;

Kierunki-studiów-prowadzonych-na-Wydziale Humanistycznym US