Kampus Piastów

Sekcja ds. Studenckich, Dział Obsługi Studenta – Kampus Piastów:

al. Piastów 40B, budynek nr 6, pok. 19, 20 i 22

71-065 Szczecin

e-mail: dos.piastow@usz.edu.pl

 

Kierownik Sekcji – Anna Rakowska, pok. 19, tel. 91 444 28 08

e-mail: anna.rakowska@usz.edu.pl

 

Obsługę studentów prowadzą:

 

Lp. Imię i nazwisko pracownika                                    Nr pokoju Telefon Obsługiwane kierunki / zakres prowadzonych spraw  
1 Beata Cyranka 20 91 444 27 33

filologia romańska – studia I i II st.

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem – studia I i II st.

 
2 Małgorzata Garzyńska 22 91 444 27 00

filologia angielska – studia stacjonarne I i II st.

filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym;

 
3 Piotr Imiela 22 91 444 27 70

dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

dziennikarstwo i zarządzanie mediami,

filologia angielska – studia niestacjonarne I i II st.

filologia hiszpańska – studia niestacjonarne I st.

 
4 Katarzyna Kucharska 22 91 444 27 91

filologia norweska;

filologia polska – studia I i II stopnia;

przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym;

lingwistyka dla biznesu;

studia pisarskie;

filologia germańska – studia niestacjonarne I st.

 
5 Beata Popielarz 22 91 444 27 15

filologia germańska – studia stacjonarne I i II st.;

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym;

 
6 Iwona Pulit 22 91 444 27 09

filologia hiszpańska – studia stacjonarne I st.

Global Communication;

 
7 Agnieszka Sarosiek 20 91 444 27 33 bałtyckie studia kulturowe  
8 Małgorzata Kuczek 18 91 444 27 58 administrator strony www DOS  
           

 

 

Prodziekani ds. Studenckich:

 

dr Aleksandra Kamińska

e-mail: aleksandra.kaminska@usz.edu.pl

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia), filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia), filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, Global Communication, lingwistyka dla biznesu, przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia pisarskie; bałtyckie studia kulturowe, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, filologia norweska oraz skandynawistyka – studia norweskie

Dyżur: obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 18 tel. 91 444 27 58

 

 

dr Marcin Szydłowski

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia

filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

Dyżur: obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 18 tel. 91 444 27 58

Kampus Krakowska

Sekcja ds. Studenckich, Dział Obsługi Studenta – Kampus Krakowska

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

e-mail: dos.krakowska@usz.edu.pl

 

Kierownik Sekcji – Urszula Lokś, pok. 163, tel. 91 444 31 08

Obsługę studentów prowadzą:

 

Lp. Kierunek Poziom, rok Nr pokoju Imię i nazwisko pracownika                                    Telefon
1 archeologia I i II 160 Kacper Wiażewicz,                            Kamila Malec,                                 Jolanta Zarzycka

91 444 32 32

91 444 33 54

91 444 32 91

2 historia I i II
3 media i cywilizacja I
4 menedżer dziedzictwa kulturowego II, 1 rok
5 stosunki międzynarodowe I
5

studia nad wojną i wojskowością

 

I, 2 i 3 rok

 

6

 

filozofia

 

I

 

161

 

Elżbieta Majer,                                Małgorzata Laryończuk,                                  Paula Chochół

 

91 444 33 55

91 444 32 54

91 444 33 79

6 kognitywistka komunikacji I i II
7 mediacja międzykulturowa I

 

8

 

obsługa płatności studentów na wszystkich kierunkach

 

190

Grażyna Mazgoła 91 444 33 98

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

 

dr Marcin Szydłowski

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl 

 

Dyżur:

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08