Kampus Piastów

Sekcja ds. Studenckich – Kampus Piastów:

al. Piastów 40B, budynek nr 6, pok. 19, 20 i 22

71-065 Szczecin

e-mail: dos.piastow@usz.edu.pl

 

Kierownik Sekcji – Małgorzata Musz, pok. 21, tel. 91 444 27 63

e-mail: malgorzata.musz@usz.edu.pl

 

Obsługę studentów prowadzą:

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika                                   

Nr pokoju

Telefon

Obsługiwane kierunki / zakres prowadzonych spraw

 

1

Beata Cyranka

20

91 444 27 33

filologia romańska – studia I i II st.

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem – studia I i II st.

 

2

Małgorzata Garzyńska

22

91 444 27 00

filologia angielska – studia stacjonarne I i II st.

filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym;

 

3

Piotr Imiela

22

91 444 27 00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

dziennikarstwo i zarządzanie mediami,

filologia angielska – studia niestacjonarne I i II st.

filologia hiszpańska – studia niestacjonarne I st.

 

4

Katarzyna Kucharska

22

91 444 27 91

filologia norweska;

filologia polska – studia I i II stopnia;

przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym;

lingwistyka dla biznesu;

studia pisarskie;

filologia germańska – studia niestacjonarne I st.

 

5

Beata Popielarz

22

91 444 27 15

filologia germańska – studia stacjonarne I i II st.;

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym;

 

6

Iwona Pulit

22

91 444 27 09

filologia hiszpańska – studia stacjonarne I st.

Global Communication;

 

7

Agnieszka Sarosiek

20

91 444 27 33

bałtyckie studia kulturowe

 

8

Anna Rakowska

19

91 444 28 08

obsługa finansowa

 

9

Małgorzata Kuczek

18

91 444 27 58

administrator strony www DOS

 

 

Prodziekani ds. Studenckich:

 

dr Nina Pielacińska

e-mail: nina.pielacinska@usz.edu.pl

Dyżur :

wtorek godz. 12.00-13.30, pok. 5

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 18 tel. 91 444 27 58

Obsługuje kierunki:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, filologia angielska, filologia germańska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, Global Communication, lingwistyka dla biznesu, przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia pisarskie

 

 

dr Jordan Siemianowski

e-mail: jordan.siemianowski@usz.edu.pl

Dyżur: 

wtorek godz. 12.00-13.30, pok. 5

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 18 tel. 91 444 27 58

Obsługuje kierunki:

bałtyckie studia kulturowe, filologia norweska oraz skandynawistyka, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Kampus Krakowska

Sekcja ds. Studenckich – Kampus Krakowska

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

e-mail: dos.krakowska@usz.edu.pl

 

Kierownik Sekcji – Urszula Lokś, pok. 163, tel. 91 444 31 08

Obsługę studentów prowadzą:

 

Lp. Kierunek Poziom, rok Nr pokoju Imię i nazwisko pracownika                                    Telefon
1 archeologia I i II 160 Kacper Wiażewicz,                            Kamila Malec,                                 Jolanta Zarzycka

91 444 32 32

91 444 33 54

91 444 32 91

2 historia I i II
3 media i cywilizacja I
4 menedżer dziedzictwa kulturowego II, 1 rok
5 stosunki międzynarodowe I
5

studia nad wojną i wojskowością

 

I, 2 i 3 rok

 

6

 

filozofia

 

I

 

161

 

Elżbieta Majer,                                Małgorzata Laryończuk,                                  Paula Chochół

 

91 444 33 55

91 444 32 54

91 444 33 79

6 kognitywistka komunikacji I i II
7 mediacja międzykulturowa I

 

8

 

obsługa płatności studentów na wszystkich kierunkach

 

190

Grażyna Mazgoła 91 444 33 98

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Jordan Siemianowski

e-mail: jordan.siemianowski@usz.edu.pl 

 

Dyżur:

czwartek godz. 9.00-10.30,  pok. 163

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08