Kierunki prowadzone w całości w języku angielskim:

 • Global Communication, studia stacjonarne I stopnia
 • Baltic Region Studies, studia stacjonarne I stopnia
 • Borders and Boundaries Studies, studia stacjonarne II stopnia

 

Pozostałe kierunki:

 • archeologia, studia stacjonarne I i II stopnia
 • bałtyckie studia kulturowe, studia stacjonarne II stopnia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
 • dziennikarstwo i zarządzanie mediami, studia stacjonarne II stopnia
 • filologia angielska, studia stacjonarne I i II stopnia
 • filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia
 • filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia hiszpańska, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • filologia hiszpańska, studia stacjonarne II stopnia
 • filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia polska, studia stacjonarne I i II stopnia
 • filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia
 • filologia romańska z językiem obcym do wyboru, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • filozofia, studia stacjonarne I i II stopnia
 • historia, studia stacjonarne I i II stopnia
 • italianistyka, studia stacjonarne I i II stopnia
 • kognitywistka komunikacji, studia stacjonarne I i II stopnia
 • lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, studia stacjonarne I stopnia
 • media i cywilizacja, studia stacjonarne I stopnia
 • menedżer dziedzictwa kulturowego, studia stacjonarne II stopnia
 • polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
 • przekład rosyjsko-polski, studia stacjonarne II stopnia
 • stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia anglistyczno-slawistyczne, studia stacjonarne I stopnia
 • studia pisarskie, studia stacjonarne I i II stopnia