OTWARTY KURS JĘZYKA OBCEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

I. ZAJĘCIA STACJONARNE

 

 1. Informacje ogólne

Cel kursu

Celem Otwartego kursu języka obcego organizowanego przez Wydział Humanistyczny US jest  nabycie przez uczestnika umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • hiszpańskim,
 • włoskim,
 • francuskim,
 • rosyjskim

na poziomie podstawowym (A1), a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym (w zależności od stopnia znajomości języka obcego: A2, B1 lub B2). Dla osób zapisujących się do grup średniozaawansowanych – ze względu na zróżnicowany stopień znajomości języka – przeprowadzany jest test poziomujący. Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Opis kursu

Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). W każdym semestrze odbywa się 10 spotkań. Zajęcia są realizowane w soboty i rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej. Kurs obejmuje 80 godzin (po 40 w semestrze).

Kurs adresowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu). Słuchacz realizuje naukę jednego wybranego języka na określonym poziomie zaawansowania.

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b (w sytuacji wystąpienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni – w formie mieszanej lub zdalnej za pośrednictwem MS Teams).

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, w większości pracowników Wydziału Humanistycznego US.

 

Opłaty

Koszt rocznego kursu wynosi 1 500 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach:

 • dwóch (po 760 zł za semestr),
 • czterech (po 385 zł; w każdym semestrze wymagana jest wpłata dwóch rat).

 

 1. Terminy zajęć w roku akademickim 2021/2022:

Termin rozpoczęcia zajęć: 30 października 2021 roku

Termin zakończenia zajęć: 2 lipca 2022 roku

 

SEMESTR 1 (40 godzin)

 • ZJAZD 1: 30 października 2021 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 2: 13 listopada 2021 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 3: 27 listopada 2021 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 4: 11 grudnia 2021 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 5: 8 stycznia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 6: 22 stycznia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 7: 29 stycznia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 8: 19 lutego 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 9: 26 lutego 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 10: 5 marca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)

 

SEMESTR 2 (40 godzin)

 • ZJAZD 11: 19 marca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 12: 2 kwietnia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 13: 23 kwietnia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 14: 30 kwietnia 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 15: 14 maja 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 16: 28 maja 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 17: 4 czerwca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 18: 18 czerwca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 19: 25 czerwca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)
 • ZJAZD 20: 2 lipca 2022 roku, godz. 10.15 – 11.45, 12.00 – 13.30 (4h)

 

 1. Kontakt

Kierownik kursu: dr Agnieszka Szlachta, e-mail: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna kursu: Katarzyna Grzesiak, e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 80

 

 

 

II. ZAJĘCIA ZDALNE

 

 1. Informacje ogólne

Cel kursu

Celem Otwartego kursu języka obcego organizowanego przez Wydział Humanistyczny US jest  nabycie przez uczestnika umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • hiszpańskim,
 • włoskim,
 • francuskim,
 • rosyjskim

na poziomie podstawowym (A1), a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym (w zależności od stopnia znajomości języka obcego: A2, B1 lub B2). Dla osób zapisujących się do grup średniozaawansowanych – ze względu na zróżnicowany stopień znajomości języka – przeprowadzany jest test poziomujący. Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Opis kursu

Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). Kurs obejmuje 120 godzin zajęć (po 60 w semestrze). W każdym semestrze odbywa się 30 spotkań, zajęcia są realizowane we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych. Zajęcia są prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.

Kurs adresowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu). Słuchacz realizuje naukę jednego wybranego języka na określonym poziomie zaawansowania.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, w większości pracowników Wydziału Humanistycznego US.

 

Opłaty

Koszt rocznego kursu wynosi 2 000 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach:

 • dwóch (po 1 010 zł za semestr),
 • czterech (po 510 zł; w każdym semestrze wymagana jest wpłata dwóch rat).

 

 1. Terminy zajęć w roku akademickim 2021/2022:

Termin rozpoczęcia zajęć: 2 listopada 2021 roku

Termin zakończenia zajęć: 30 czerwca 2022 roku

 

SEMESTR I (60 godzin):

 • 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 listopada 2021 roku, godz. 18.00 – 19.30 (8 x 2h = 16h)
 • 2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia 2021 roku, godz. 18.00 – 19.30 (6 x 2h = 12h)
 • 11, 13, 18, 20, 25, 27 stycznia 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (6 x 2h = 12h)
 • 15, 17, 22, 24 lutego 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (4 x 2h = 8h)
 • 1, 3, 8, 10, 15, 17 marca 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (6 x 2h = 12h)

 

SEMESTR II (60 godzin):

 • 22, 24, 29, 31 marca 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (4 x 2h = 8h)
 • 5, 7, 12, 21, 26, 28 kwietnia 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (6 x 2h = 12h)
 • 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (8 x 2h = 16h)
 • 2, 7, 9, 14, 21, 23, 28, 30 czerwca 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (8 x 2h = 16h)
 • 5, 7, 12, 14 lipca 2022 roku, godz. 18.00 – 19.30 (4 x 2h = 8h)

 

 1. Kontakt

Kierownik kursu: dr Agnieszka Szlachta, e-mail: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna kursu: Katarzyna Grzesiak, e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 80

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik kursu: dr Agnieszka Szlachta, e-mail: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna kursu: Katarzyna Grzesiak, e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 80