Informacje ogólne o Kursie języka obcego

 

Cel kursu

Celem Otwartego kursu języka obcego organizowanego przez Wydział Humanistyczny US jest  nabycie przez uczestnika umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • hiszpańskim,
 • włoskim,
 • francuskim,
 • rosyjskim

na poziomie podstawowym (A1), a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym (w zależności od stopnia znajomości języka obcego: A2, B1 lub B2). Dla osób zapisujących się do grup średniozaawansowanych – ze względu na zróżnicowany stopień znajomości języka – przeprowadzany jest test poziomujący.

Słuchacz wybiera i realizuje naukę jednego języka na określonym poziomie zaawansowania. Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

Opis kursu

Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). W każdym semestrze odbywa się 11 spotkań. Zajęcia są realizowane w soboty i rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia są prowadzone hybrydowo, w większości naprzemiennie – w formie stacjonarnej i zdalnej. Cały kurs obejmuje 80 godzin zajęć (po 40 w semestrze).

Kurs adresowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu).

Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji na dany rok akademicki, należy wypełnić i podpisać załączony poniżej formularz zgłoszeniowy. Integralną częścią zgłoszenia jest oświadczenie RODO. Na obu dokumentach wymagany jest podpis kandydata. Dokumenty należy przesłać w wyznaczonym terminie rekrutacji w formie skanu pod adres e-mailowy: kursy.jezykowe@usz.edu.pl w terminie do 20 listopada br.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: OKJO – formularz-zgłoszeniowy 2020_2021

Opłaty

Koszt rocznego kursu wynosi 1 500 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach:

 • dwóch (po 760 zł za semestr),
 • czterech (po 385 zł; w każdym semestrze wymagana jest wpłata dwóch rat).

Prowadzący

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, w większości pracowników Wydziału Humanistycznego US.

 

 

 

Terminy zajęć w roku akademickim 2020/2021:

 

SEMESTR 1 – ZIMOWY (40 godzin)

 •     ZJAZD 1: 21 listopada 2020 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 •     ZJAZD 2: 28 listopada 2020 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia bezpośrednie – 3h)
 •     ZJAZD 3: 5 grudnia 2020 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia bezpośrednie – 3h)
 •     ZJAZD 4: 12 grudnia 2020 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia zdalne – 4h)
 •     ZJAZD 5: 19 grudnia 2020 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 •     ZJAZD 6: 9 stycznia 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 •     ZJAZD 7: 16 stycznia 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 •     ZJAZD 8, 23 stycznia 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 •     ZJAZD 9, 30 stycznia 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia zdalne – 4h)
 •     ZJAZD 10, 6 lutego 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 •     ZJAZD 11, 13 lutego 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia zdalne – 4h)

UWAGA.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w przypadku braku możliwości zrealizowania zajęć w formie stacjonarnej zostaną one przeniesione na tryb zdalny.

 

SEMESTR 2 – LETNI (40 godzin)

 • ZJAZD 12: 6 marca 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 • ZJAZD 13: 13 marca 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 • ZJAZD 14: 20 marca 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 • ZJAZD 15: 27 marca 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 • ZJAZD 16: 10 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 • ZJAZD 17: 17 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 • ZJAZD 18: 24 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 • ZJAZD 19: 8 maja 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 3h)
 • ZJAZD 20: 15 maja 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)
 • ZJAZD 21: 22 maja 2021 roku, godz. 10.00 – 12.30 (zajęcia zdalne – 4h)
 • ZJAZD 22: 29 maja 2021 roku, godz. 10.00 – 13.15 (zajęcia bezpośrednie – 4h)

 

Miejsce zajęć

Zajęcia są prowadzone hybrydowo – w formie stacjonarnej i zdalnej. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

 

Kierownik kursu: dr Agnieszka Szlachta, e-mail: kursy.jezykowe@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna kursu: Katarzyna Grzesiak, e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 80