ROK 2020/2021

Zarządzenie Dziekana 1_2020 – Organizacja konsultacji w okresie sesji popr. 2019_2020

Zarządzenie Dziekana 2_2020 – powołanie koordynatorów kierunku 2020-2024

Zarządzenie Dziekana 3_2020 – powołanie zespołów kierunku 2020-2024

Zarządzenie Dziekana 4_2020 – powołanie opiekunów roku

Zarządzenie Dziekana 5_2020 – zasady podziału puli dziekańskiej na rok 2020_2021

 

 

ROK 2019/2020

Zarządzenie Dziekana WH 1_2019 – opiekunowie lat

Zarządzenie Dziekana WH 2_2019 – koordynator i zespół kierunku ARCHEOLOGIA

Zarządzenie Dziekana WH 3_2019 – koordynator i zespół kierunku BAŁTYCKIE STUDIA KULTUROWE

Zarządzenie Dziekana WH 4_2019 – koordynator i zespół kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Zarządzenie Dziekana WH 5_2019 – koordynator i zespół kierunku DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI

Zarządzenie Dziekana WH 6_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

Zarządzenie Dziekana WH 7_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOIGIA GERMAŃSKA

Zarządzenie Dziekana WH 8_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM

Zarządzenie Dziekana WH 9_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Zarządzenie Dziekana WH 10_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA NORWESKA

Zarządzenie Dziekana WH 11_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA POLSKA

Zarządzenie Dziekana WH 12_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA

Zarządzenie Dziekana WH 13_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM

Zarządzenie Dziekana WH 14_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA

Zarządzenie Dziekana WH 15_2019 – koordynator i zespół kierunku FILOZOFIA

Zarządzenie Dziekana WH 16_2019 – koordynator i zespół kierunku GLOBAL COMMUNICATION

Zarządzenie Dziekana WH 17_2019 – koordynator i zespół kierunku HISTORIA

Zarządzenie Dziekana WH 18_2019 – koordynator i zespół kierunku ITALIANISTYKA

Zarządzenie Dziekana WH 19_2019 – koordynator i zespół kierunku KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI

Zarządzenie Dziekana WH 20_2019 – koordynator i zespół kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Zarządzenie Dziekana WH 21_2019 – koordynator i zespół kierunku MEDIA I CYWILIZACJA

Zarządzenie Dziekana WH 22_2019 – koordynator i zespół kierunku MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

Zarządzenie Dziekana WH 23_2019 – koordynator i zespół kierunku MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zarządzenie Dziekana WH 24_2019 – koordynator i zespół kierunku PRZEKŁAD ROSYJSKO-POLSKI

Zarządzenie Dziekana WH 25_2019 – koordynator i zespół kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Zarządzenie Dziekana WH 26_2019 – koordynator i zespół kierunku STUDIA NAD WOJNĄ i WOJSKOWOŚCIĄ

Zarządzenie Dziekana WH 27_2019 – koordynator i zespół kierunku STUDIA PISARSKIE

Zarządzenie Dziekana WH 28_2019 – zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Dziekana WH 29_2019 – opiekunowie ISZ

Zarządzenie Dziekana WH 30_2019 – zatw. tematów wykładu ogólnouczelnianego – ITALIANISTYKA I st

Zarządzenie Dziekana WH 31_2019 – zmiana tematu wykładu monograficznego – ARCHEOLOGIA I st

Zarządzenie Dziekana WH 32_2019 – zakres obowiazków opiekuna roku

Zarządzenie Dziekana WH 33_2019 – zasady wyboru promotora

Zarządzenie Dziekana WH 34_2019 – kurs Język polski jako obcy

Zarządzenie Dziekana WH 35_2019 – opiekunowie praktyk

Zarządzenie Dziekana WH 36_2019 – zm.opiekuna praktyk na FA

Zarządzenie Dziekana WH 37_2019 – uzup. składu zespołu kierunku KK

Zarządzenie Dziekana WH 38_2019 – zm. składu zespołu kierunku ITA

Zarządzenie Dziekana WH 39_2019 – wprowadzenie WSZJK na rok 2019_2020

Zarządzenie Dziekana WH 39_2019 – załącznik – WSZJK WHUS na rok 2019_2020

Zarządzenie Dziekana WH 40_2019 – zakres i warunki prowadzenia zajęć w j. obcym

Zarządzenie Dziekana WH 41_2019 – powołanie WPI

Zarządzenie Dziekana WH 42_2019 – harmonogram potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Dziekana WH 43_2019 – zmiana organizacji r.a. 2019_2020 na WHUS

 

Zarządzenie Dziekana WH 3_2020 – zmiana organizacji sem letniego na WH

Zarządzenie Dziekana WH 8_2020 – w spr. recenzentów prac dypl