Rada Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego

przewodniczący Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego

 • dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US – p. o. Dziekana Wydziału Humanistycznego

pełniący obowiązki prodziekanów ds. studenckich Wydziału Humanistycznego:

 • dr Nina Pielacińska
 • dr Jordan Siemianowski

zastępcy dyrektorów Instytutów:

 • dr Barbara Braid – zastępca dyrektora Instytutu Literatury i Nowych Mediów
 • dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US – zastępca dyrektora Instytutu Językoznawstwa
 • dr Tomasz Ślepowroński – zastępca dyrektora Instytutu Historycznego
 • dr Małgorzata Wrzosek – zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Kognitywistyki

koordynatorzy kierunków:

 • dr Witosław Awedyk – koordynator kierunku filologia norweska
 • dr hab. Jaromir Brejdak – koordynator kierunku mediacja międzykulturowa
 • dr Małgorzata Cieśluk – koordynator kierunku media i cywilizacja
 • dr Krzysztof Flasiński – koordynator kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 • dr hab. Arleta Galant, prof. US – koordynator kierunku studia pisarskie
 • dr Adriana Goldman – koordynator kierunku filologia angielska
 • dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – koordynator kierunku historia
 • dr Ewa Hendryk – koordynator kierunku filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • dr Mirosława Hordy – koordynator kierunku przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
 • dr Sławomir Iwasiów – koordynator kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dr Aleksandra Kamińska – koordynator kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US – koordynator kierunku lingwistyka dla biznesu –
 • tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
 • dr Magdalena Lange-Henszke – koordynator kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • dr Monika Lisowska – koordynator kierunku filologia hiszpańska
 • dr Agnieszka Matuszewska – koordynator kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego
 • dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – koordynator kierunku filologia germańska
 • dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US – koordynator kierunku filologia romańska
 • dr Izabela Pietrzyk – koordynator kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • dr hab. Adriana Schetz, prof. US – koordynator kierunku filozofia
 • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US – koordynator kierunku stosunki międzynarodowe
 • dr Agnieszka Szlachta – koordynator kierunku filologia polska
 • mgr Wioletta Szóstak – koordynator kierunku Global Communication
 • dr Marcin Szydłowski – koordynator kierunku archeologia
 • dr hab. Henryk Walczak, prof. US – koordynator kierunku studia nad wojną i wojskowością
 • dr Barbara Wróblewska – koordynator kierunku bałtyckie studia kulturowe
 • dr Małgorzata Wrzosek – koordynator kierunku kognitywistyka i komunikacja

Studentów z ramienia WRSS reprezentuje – do czasu wybrania pełnego składu przedstawicieli – pan Mikołaj Krzywdziński (bez prawa głosu).