Rada Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego kadencji 2020-2024

 

aktualizacja 25 III 2024 r.

 

przewodniczący Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego

 • dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – Dziekan Wydziału Humanistycznego

 

prodziekani ds. studenckich Wydziału Humanistycznego:

 • dr Agnieszka Szlachta
 • dr hab. Marcin Szydłowski

 

zastępcy dyrektorów Instytutów:

 • dr Ewa Hendryk – zastępca dyrektora Instytutu Literatury i Nowych Mediów
 • dr Dorota Dziadosz – zastępca dyrektora Instytutu Językoznawstwa
 • dr Tomasz Ślepowroński – zastępca dyrektora Instytutu Historycznego
 • dr Artur Kosecki – zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Kognitywistyki

 

koordynatorzy kierunków:

 • dr Katarzyna  Ślusarska – archeologia
 • dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak – bałtyckie studia kulturowe
 • dr hab. Sławomir Iwasiów – dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •  dr Krzysztof Flasiński – dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 • dr Patrycja Kamińska, prof. US – filologia angielska
 • mgr Barbara Witek – filologia germańska
 • dr Paulina Kaczocha – filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • dr Barbara Kosik-Szwejkowska – filologia hiszpańska
 • dr Witosław Awedyk – filologia norweska
 • dr Agnieszka Szlachta – filologia polska
 • dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US – filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • mgr Angelo Sollano – filologia romańska
 • dr Agnieszka Krzanowska – filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • dr Katarzyna Ciarcińska – filozofia
 • mgr Wioletta Szóstak – Global Communication
 • dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – historia
 • dr Magdalena Lange-Henszke – italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • dr Mateusz Włodarczyk – kognitywistyka komunikacji
 • dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US – lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
 • dr Małgorzata Cieśluk – media i cywilizacja
 • dr Agnieszka Matuszewska – menedżer dziedzictwa kulturowego
 • dr Barbara Wróblewska – polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational
 • dr Mirosława Hordy – przekład rosyjsko-polski
 • dr Jordan Siemianowski – stosunki międzynarodowe
 • dr Katarzyna Kondzioła-Pich – studia anglistyczno-slawistyczne
 • dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara – studia pisarskie

 

Przedstawiciele studentów:

 • Sara Nikola Cesarska – przewodnicząca RSS WH
 • Piotr Michał Kasprzak
 • Wiktoria Karpińska
 • Yelyzaveta Onyshchuk
 • Perzyńska-Wydrych Julia