Rada Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego kadencji 2020-2024

 

przewodniczący Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego

 • dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – Dziekan Wydziału Humanistycznego

 

prodziekani ds. studenckich Wydziału Humanistycznego:

 • dr Aleksandra Kamińska
 • dr Marcin Szydłowski

 

zastępcy dyrektorów Instytutów:

 • dr Ewa Hendryk – zastępca dyrektora Instytutu Literatury i Nowych Mediów
 • dr Dorota Dziadosz – zastępca dyrektora Instytutu Językoznawstwa
 • dr Tomasz Ślepowroński – zastępca dyrektora Instytutu Historycznego
 • dr Małgorzata Wrzosek – zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Kognitywistyki

 

koordynatorzy kierunków:

 • dr Katarzyna  Ślusarska – archeologia
 • dr Barbara Wróblewska – bałtyckie studia kulturowe
 • dr Sławomir Iwasiów – dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •  dr Krzysztof Flasiński – dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 • dr Patrycja Kamińska – filologia angielska
 • mgr Barbara Witek – filologia germańska
 • dr Paulina Cioroch – filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • dr Nina Pielacińska – filologia hiszpańska
 • dr Witosław Awedyk – filologia norweska
 • dr Agnieszka Szlachta – filologia polska
 • dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US – filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • dr Nelli Sołonko – filologia romańska
 • dr Agnieszka Krzanowska – filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • dr Artur Kosecki – filozofia
 • mgr Wioletta Szóstak – Global Communication
 • dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – historia
 • mgr Agnieszka Słoboda – italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • mgr Maja Kasjanowicz – kognitywistyka komunikacji
 • dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US – lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
 • dr Małgorzata Cieśluk – media i cywilizacja
 • dr Żaneta Stasieniuk – mediacja międzykulturowa
 • dr Agnieszka Matuszewska – menedżer dziedzictwa kulturowego
 • dr Mirosława Hordy – przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
 • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US – stosunki międzynarodowe
 • dr hab. Henryk Walczak prof. US – studia nad wojną i wojskowością
 • dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara – studia pisarskie

 

Przedstawiciele studentów:

 • Paweł Gliźniewicz
 • Przemysław Hoehle
 • Jagoda Jabłońska – przewodnicząca RSS WH
 • Maciej Jaszcza
 • Julia Perzyńska-Wydrych
 • Yuliana Shtokalo
 • Klaudia Siwochowicz
 • Justyna Skrzypa