Zdjęcie budynku wydziału

Obecny Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego został utworzony na mocy Zarządzenia nr 78/2019 Rektora US z dnia 24 czerwca 2019 r. Jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą kształcenie w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i historia.

W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale studiuje ponad 2 500 studentów na 26 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Większość z kierunków obecnego Wydziału Humanistycznego stanowią kierunki prowadzone wcześniej na Wydziale Filologicznym US. Są to kierunki: Global Communication (studia anglojęzyczne), filologia angielska, filologia germańska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, filologia hiszpańska, filologia norweska, filologia romańska oraz filologia romańska z językiem obcym do wyboru, filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, przekład rosyjsko-polski
z dodatkowym językiem obcym, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, studia pisarskie oraz bałtyckie studia kulturowe (nowy kierunek uruchomiony w październiku 2019 r.). Ponadto do Wydziału przypisanych zostało dziewięć kierunków z dawnego Wydziału Humanistycznego (obecnie Wydział Nauk Społecznych): archeologia filozofia, historia, kognitywistka komunikacji, mediacja międzykulturowa, media i cywilizacja, menedżer dziedzictwa kulturowego (nowy kierunek uruchomiony w październiku 2019 r.), stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością oraz jeden z kierunków Wydziału Teologicznego – italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem.

Obowiązki pierwszego dziekana Wydziału Humanistycznego US – w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. – pełnił dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US.

Dziekanem kadencji 2020-2024 został dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US