DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

 

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

e-mail: krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl

tel. komórkowy: +48 532 543 633

gabinet: al. Piastów 40B bud. 5 pokój nr 204 (wejście przez sekretariat – pokój nr 206)

 

Sekretariat dziekana:

al. Piastów 40B bud. 5 pokój nr 206

e-mail: dziekan.hum@usz.edu.pl

tel. 91 444 26 38

 

Dyżur dziekański w semestrze letnim 2023/2024:

  • termin dyżuru: po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie dziekana
  • miejsce dyżuru: al. Piastów 40B bud. 5 pokój nr 204

W sprawach pilnych – proszę kontaktować się mailowo: krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl

 

 


 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

 

e-mail: prodziekan.stud.hum@usz.edu.pl

 

dr Agnieszka Szlachta

(p.o. Prodziekana ds. Studenckich – na czas nieobecności dr Aleksandry Kamińskiej)

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna;  dziennikarstwo i zarządzanie mediami;  filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia);  filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia);  filologia hiszpańska,  filologia norweska;  filologia polska;  filologia romańska;  filologia rosyjska; Global Communication;  italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem;  lingwistyka dla biznesu;  przekład rosyjsko-polski;  studia pisarskie

 

dr hab. Marcin Szydłowski

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia; filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia; filologia germańska z dodatkowym językiem obcym; archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, stosunki międzynarodowe

 

Informacje o dyżurach prodziekańskich są dostępne na stronie Dziekanatu Kampus Piastów WH:  https://dos.usz.edu.pl/piastow/ogloszenia-dos-piastow/