DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

 

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

e-mail: krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl

tel. 91 444 23 91

tel. komórkowy: +48 532 543 633

gabinet: ul. A. Mickiewicza 16A, pok. 211

 

Sekretariat dziekana:

ul. A. Mickiewicza 18, pok. 409

e-mail: dziekan.hum@usz.edu.pl

tel. 91 444 …..

 

Dyżur dziekański:

Terminy dyżuru w semestrze zimowym 2021/2022 będą podane wkrótce.

W sprawach pilnych – proszę kontaktować się mailowo.

 

 


 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

 

dr Aleksandra Kamińska

e-mail: aleksandra.kaminska@usz.edu.pl

 

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna;  dziennikarstwo i zarządzanie mediami;  filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia);  filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia);  filologia hiszpańska,  filologia norweska;  filologia polska;  filologia romańska;  filologia rosyjska; Global Communication;  italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem;  lingwistyka dla biznesu;  przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym;  studia pisarskie

 

dr Marcin Szydłowski

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl

 

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia; filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia; filologia germańska z dodatkowym językiem obcym; archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa, stosunki międzynarodowe

 

Informacje o dyżurach prodziekańskich są dostępne na stronie Dziekanatu Kampus Piastów WH:  https://dos.usz.edu.pl/piastow/ogloszenia-dos-piastow/