UWAGA!

Od 1 października 2019 r. obsługę studentów kierunków Wydziału Humanistycznego prowadzi Dział Obsługi Studentów – Sekcja ds. Studenckich – Kampus Piastów i Kampus Krakowska.

Szczegółowe informacje i kontakt do pracowników DOS:

na stronie https://dos.usz.edu.pl/ oraz w zakładce „Studenci” na stronie naszego Wydziału: https://hum.usz.edu.pl/studenci/sekcja-ds-studenckich/

 


 

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

 

Sekretariat:

al. Piastów 40B, bud. nr 5, pok. 208

e-mail: dziekan.hum@usz.edu.pl

tel. 91 444 27 12

Uwaga. W dniach 16-27 listopada br. kontakt z sekretariatem Dziekana WH jedynie droga mailową.

 

Dyżur dziekański:

Dyżury odbywają się online na MS Teams w następujących terminach:

  • dyżury dla pracowników: wtorki godz. 12.00-13.30 (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową lub telefonicznie)
  • dyżury dla studentów:      czwartki godz.17.00-18.30 kod: jopxobw

W sprawach pilnych – proszę kontaktować się mailowo.

 

 


 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO US

 

Kampus Piastów

 

dr Aleksandra Kamińska

e-mail: aleksandra.kaminska@usz.edu.pl

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

bałtyckie studia kulturowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia), filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia), filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie, filologia norweska oraz skandynawistyka, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, Global Communication, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, lingwistyka dla biznesu, przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia pisarskie

  

dr Marcin Szydłowski

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia,

filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia,

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

 

Dyżury prodziekańskie:

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 18 tel. 91 444 27 58

 


 

Kampus Krakowska

 

dr Marcin Szydłowski

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl

rozpatruje sprawy studentów następujących kierunków:

archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa, menedżer dziedzictwa kulturowego, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością

 

Dyżur prodziekański w Kampusie Krakowska:

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08

_______________________________________________________________________________________________________________