Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

jest najstarszą polską uczelnią na Pomorzu Zachodnim.

Wydarzenia, które wyznaczały kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę:

  • 14 października 1946 roku zainaugurowała w Szczecinie swoją działalność pierwsza w dziejach Pomorza Zachodniego Wyższa Uczelnia (jako filia Akademii Handlowej w Poznaniu), której Rektorem został prof. dr h.c. Leon Babiński.
  • W 1950 r. szkołę upaństwowiono i przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która później jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu weszła w skład Politechniki Szczecińskiej.
  • W 1985 r. w wyniku połączenia jednostek szczecińskich uczelni (w tym WI-ET PS) utworzono Wydział Ekonomiczny, który stał się częścią nowo powstałego Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • W 1997 r. Wydział Ekonomiczny zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  • W 1999 r. utworzony został na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.
  • W 2008 r. utworzony został na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Nauk o Ziemi.
  • W 2019 r. w wyniku połączenia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk o Ziemi powstał Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (skrót WEFiZ).
3loga