Aktualności

  • 29 WRZEśNIA 2023
  Курс польської мови для людей з України 2023/2024 – реєстрація

  Курс польської мови для людей з України 2023/2024 – реєстрація

  Гуманітарний факультет US запрошує на навчальний курс – курс польської мови для людей з України. Метою курсу є набуття основних навичок усного та письмового спілкування:  A1 – для тих, хто починає вивчати польську з нуля,·         А2 – для людей з базовим знанням польської мови,·         B1 – для людей з середнім знанням польської мови. Заняття будуть

  więcej
  • 29 WRZEśNIA 2023

  Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy w semestrze zimowym 2023/2024 – zapisy

  Wydział Humanistyczny US zaprasza na kurs dokształcający – kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym: A1 – w przypadku osób rozpoczynających naukę języka polskiego od podstaw, A2 – w przypadku osób ze znajomością podstaw języka polskiego, B1 – w

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

  Informujemy, że w dniach 13.10. 2023 r.- 18.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: studia niestacjonarne I stopnia filologia hiszpańska studia niestacjonarne II stopnia filologia angielska filologia germańska

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia

  Informujemy, że w dniach 27.09. 2023 r.- 5.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru.  Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: archeologia bałtyckie studia kulturowe historia dziennikarstwo i zarządzanie mediami filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia romańska filozofia italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem kognitywistyka komunikacji przekład rosyjsko-polski

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia

  Informujemy, że w dniach 27.09. 2023 r.- 5.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru.  Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym filologia hiszpańska filologia norweska filologia polska filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym global communication italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem stosunki międzynarodowe

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Obligatory courses for 1st year students

  The E-learning training, Occupational health and safety and Fire protection training and Library course are obligatory courses (information courses) for all students beginning their studies in year 1: first cycle, second cycle and long-cycle studies, both full time and part time programmes and students at the Doctoral School of the University of Szczecin.     Students

  więcej

 • Курс польської мови для людей з України 2023/2024 – реєстрація

  Курс польської мови для людей з України 2023/2024 – реєстрація

  Гуманітарний факультет US запрошує на навчальний курс – курс польської мови для людей з України. Метою курсу є набуття основних навичок усного та письмового спілкування:  A1 – для тих, хто починає вивчати польську з нуля,·         А2 – для людей з базовим знанням польської мови,·         B1 – для людей з середнім знанням польської мови. Заняття будутьwięcej

 • Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy w semestrze zimowym 2023/2024 – zapisy

  Wydział Humanistyczny US zaprasza na kurs dokształcający – kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym: A1 – w przypadku osób rozpoczynających naukę języka polskiego od podstaw, A2 – w przypadku osób ze znajomością podstaw języka polskiego, B1 – wwięcej

 • Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

  Informujemy, że w dniach 13.10. 2023 r.- 18.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: studia niestacjonarne I stopnia filologia hiszpańska studia niestacjonarne II stopnia filologia angielska filologia germańskawięcej

Na skróty