Lektoraty języka obcego: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego »

 

Zajęcia z wychowania fizycznego: Studium Wychowania Fizycznego US »

 

Szkolenie BHP: Uniwersyteckie Centrum Edukacji   http://uce.usz.edu.pl/o-uce/aktualnosci/

 

Szkolenie biblioteczne: 

studentom I roku przypominamy o odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Więcej informacji pod linkiem: https://bg.szczecin.pl/szkolenia/