Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akad. 2022_2023

 

Wykład ogólnouczleniany realizowany na drugim roku studiów I stopnia w semestrze letnim 2022/2023

 

Lista wykładów do wyboru:  Wykłady ogólnouczelniane sem. 4_22_23

 

Link do sylabusów:  sylabusy wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 22_23

 

 


Lektoraty języka obcego: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego »

 

Zajęcia z wychowania fizycznego: Studium Wychowania Fizycznego US »

 

Szkolenie BHP: Uniwersyteckie Centrum Edukacji   http://uce.usz.edu.pl/o-uce/aktualnosci/

 

Szkolenie biblioteczne: 

studentom I roku przypominamy o odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Więcej informacji pod linkiem: https://bg.szczecin.pl/szkolenia/