Opiekunowie praktyk powołani na rok akademicki 2019/2020

 

L.p.

Nazwa kierunku studiów                                          

Nazwa specjalności /specjalizacji

Poziom / forma studiów

Opiekun praktyki

 

 

 

 

 

1

archeologia

 

I_S

dr Przemysław Krajewski

 

 

 

 

 

2

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

I_S, 1 rok

dr Agnieszka Szlachta

3

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

I_S, 2 rok

dr Sławomir Iwasiów

4

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

I_S, 3 rok

mgr Mirosław Salski

 

 

 

 

 

5

filologia

specjalność: filologia angielska,                                            specjalizacja nauczycielska

I_S i I_NZ

dr Agnieszka Miksza

6

filologia

specjalność: filologia angielska,                                               specjalizacja nauczycielska

II_S i II _NZ

mgr Wioletta Szóstak

7

filologia

specjalność: filologia germańska,                                                  specjalizacja nauczycielska

I_S i II_S

dr Barbara Wróblewska

8

filologia

specjalność: filologia romańska                                        z językiem obcym do wyboru,                                              specjalizacja nauczycielska

I_S

dr Wioletta Piegzik

9

filologia

specjalność: filologia romańska,                                                      specjalizacja nauczycielska

II_S

dr Wioletta Piegzik

 

 

 

 

 

10

filologia polska                                                                  

specjalność: nauczycielska

I_S i II_S

dr Anna Szyntor-Bukowska

11

filologia polska

specjalności nienauczycielskie

I_S, 1 rok

dr hab. Piotr Wojdak

12

filologia polska

specjalności nienauczycielskie

I_S, 2 rok

dr Beata Afeltowicz (zastępstwo                                   za dr. Rafała Sidorowicza)

13

filologia polska

specjalności nienauczycielskie

I_S, 3 rok

dr hab. Ewa Tierling-Śledź

14

filologia polska

specjalności nienauczycielskie

II_S, 1 rok

dr Maria Kabata

15

filologia polska

specjalności nienauczycielskie

II_S, 2 rok

dr hab. Agnieszka Szczaus

 

 

 

 

 

16

historia                                      

specjalność: nauczycielska

I_S

dr Małgorzata Szyller

17

historia                                                       

specjalność: archiwistyka

I_S

prof. dr hab. Radosław Gaziński

18

historia

specjalność: humanistyka cyfrowa

II_S

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

19

historia

specjalność: muzealnictwo / muzealnictwo i bronioznawstwo

II_S

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

 

 

 

 

 

20

lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

 

I_S

dr Dorota Dziadosz

 

 

 

 

 

21

media i cywilizacja

specjalność: public relations                                             w mediach współczesnych

I_S

dr Paweł Migdalski

 

 

 

 

 

22

mediacja międzykulturowa

 

I_S

dr Albert Terelak

 

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia