Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych powołani na rok akademicki 2022/2023

 

L.p. Kierunek studiów Specjalność Poziom / forma studiów Opiekun praktyki Rodzaj praktyki
1 archeologia   I_S, 1 rok dr Przemysław Krajewski praktyka zawodowa
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 1 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 2 rok dr Balicki Bogdan praktyka zawodowa
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 3 rok dr Krzysztof Flasiński praktyka zawodowa
5 filologia angielska nauczycielska I_S i I_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
6 filologia angielska nauczycielska II_S i II_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
7 filologia germańska nauczycielska I_S i II_S dr Barbara Wróblewska praktyka zawodowa dydaktyczna
8 filologia romańska                                    z językiem obcym do wyboru nauczycielska I_S dr Sylwia Kalińska praktyka zawodowa dydaktyczna
9 filologia romańska nauczycielska II_S dr Sylwia Kalińska praktyka zawodowa dydaktyczna
10 filologia polska nauczycielska I_S i II_S dr Anna Szyntor-Bykowska praktyka zawodowa dydaktyczna
11 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 1 rok dr Rafał Sidorowicz praktyka zawodowa
12 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 2 rok dr hab. Adrianna  Seniów, prof. US praktyka zawodowa
13 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 3 rok dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara praktyka zawodowa
14 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 1 rok dr hab. Piotr  Wojdak praktyka zawodowa
15 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 2 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
16 historia nauczycielska I_S i II_S dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US praktyka zawodowa dydaktyczna
17 historia archiwistyczna I_S dr hab. Paweł Gut, prof. US [zastępstwo w r.a. 22/23 za prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego] praktyka zawodowa
18 historia muzealnictwo II_S dr hab. Radosław Skrycki, prof. US praktyka zawodowa
19 historia humanistyka cyfrowa II_S dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US praktyka zawodowa
20 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mediacja językowa, kultura i turystyka II_S dr  Andrea Schembari praktyka zawodowa
21 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie   I_S dr Dorota Dziadosz praktyka zawodowa
22 media i cywilizacja public relations                                             w mediach współczesnych I_S dr Paweł Migdalski praktyka zawodowa
23 stosunki międzynarodowe   I_S dr Renata Nowaczewska praktyka zawodowa

 

  kierunki uruchomione od semestru letniego 2022/2023
24 menedżer dziedzictwa kulturowego dziedzictwo kulturowe w turystyce II_S Matuszewska Agnieszka, dr  praktyka zawodowa

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia