Opiekunowie praktyk powołani na rok akademicki 2020/2021

 

 

L.p. Nazwa kierunku studiów                                            Nazwa specjalności /specjalizacji Poziom / forma studiów* Opiekun praktyki Rodzaj praktyki, uwagi
           
1 archeologia   I_S  dr Przemysław Krajewski praktyka zawodowa
           
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 1 rok dr Krzysztof Flasiński praktyka zawodowa
3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 2 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 3 rok dr Krzysztof Flasiński praktyka zawodowa
           
5 filologia angielska specjalność: nauczycielska I_S i I _NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
6 filologia angielska specjalność: nauczycielska II_S i II _NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
7 filologia specjalność: filologia angielska,                                            specjalizacja nauczycielska I_S i I_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
8 filologia germańska specjalność: nauczycielska I_S i II_S dr Barbara Wróblewska praktyka zawodowa dydaktyczna
9 filologia specjalność: filologia germańska,                                                  specjalizacja nauczycielska I_S dr Barbara Wróblewska praktyka zawodowa dydaktyczna
10 filologia romańska z językiem obcym do wyboru specjalność: nauczycielska I_S  dr Wioletta Piegzik praktyka zawodowa dydaktyczna
11 filologia romańska specjalność: nauczycielska II_S dr Wioletta Piegzik praktyka zawodowa dydaktyczna
12 filologia specjalność: romańska z językiem obcym do wyboru,                                                     specjalizacja nauczycielska I_S dr Wioletta Piegzik praktyka zawodowa dydaktyczna
           
13 filologia polska          specjalność: nauczycielska I_S i II_S dr Anna Szyntor-Bykowska praktyka zawodowa dydaktyczna
14 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 1 rok dr hab. Piotr Krupiński, prof. US praktyka zawodowa
15 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 2 rok dr hab. Piotr Wojdak praktyka zawodowa
16 filologia polska specjalności nienauczycielskie I_S, 3 rok dr Rafał Sidorowicz praktyka zawodowa
17 filologia polska specjalności nienauczycielskie II_S, 1 rok dr Beata Afeltowicz  praktyka zawodowa
18 filologia polska specjalności nienauczycielskie II_S, 2 rok dr Maria Kabata praktyka zawodowa
           
19 historia                                        specjalność: nauczycielska I_S dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US praktyka zawodowa dydaktyczna
20 historia                                                         specjalność: archiwistyka I_S  prof. dr hab. Radosław Gaziński praktyka zawodowa
21 historia specjalność: muzealnictwo II_S  dr hab. Radosław Skrycki, prof. US praktyka zawodowa
           
22 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem specjalność: mediacja językowa, kultura i turystyka II_S dr  Andrea Schembari     praktyka zawodowa
           
23 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie   I_S  dr Dorota Dziadosz praktyka zawodowa
           
24 media i cywilizacja specjalność: public relations                        w mediach współczesnych I_S dr Paweł Migdalski praktyka zawodowa
25 media i cywilizacja specjalność: archiwistyczna I_S prof. dr hab. Radosław Gaziński praktyka zawodowa
           
26 mediacja międzykulturowa   I_S dr Żaneta Stasieniuk praktyka zawodowa
           
27 menedżer dziedzictwa kulturowego specjalność: dziedzictwo kulturowe w turystyce II_S dr Agnieszka Matuszewka praktyka zawodowa
28 menedżer dziedzictwa kulturowego specjalność: muzealnictwo II_S dr hab. Radosław Skrycki, prof. US praktyka zawodowa
           
29 stosunki międzynarodowe   I_S dr Renata Nowaczewska praktyka zawodowa

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia