Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych powołani na rok akademicki 2023/2024

 

L.p. Kierunek studiów        Specjalność Poziom / forma studiów Opiekun praktyki Rodzaj praktyki
1 archeologia   I_S dr Przemysław Krajewski praktyka zawodowa
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 1 rok dr Krzysztof Flasiński  praktyka zawodowa
3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 2 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 3 rok dr Artur Trudzik praktyka zawodowa
5 filologia angielska nauczycielska I_S i I_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
6 filologia angielska nauczycielska II_S i II_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
7 filologia germańska nauczycielska I_S i II_S dr Barbara Wróblewska praktyka zawodowa dydaktyczna
8 filologia romańska                                    z językiem obcym do wyboru nauczycielska I_S  dr Sylwia Kalińska praktyka zawodowa dydaktyczna
9 filologia romańska nauczycielska II_S dr Sylwia Kalińska praktyka zawodowa dydaktyczna
10 filologia polska    nauczycielska I_S i II_S dr Anna Szyntor-Bykowska praktyka zawodowa dydaktyczna
11 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 1 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
12 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 2 rok dr Rafal Sidorowicz  praktyka zawodowa
13 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 3 rok dr hab. Adrianna Seniów Adrianna, prof. US praktyka zawodowa
14 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 1 rok dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara Anna  praktyka zawodowa
15 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 2 rok dr hab. Piotr Wojdak Piotr praktyka zawodowa
16 historia                                        nauczycielska I_S i II_S dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US praktyka zawodowa dydaktyczna
17 historia                                                         archiwistyczna I_S  dr. hab. Paweł Gut, prof. US praktyka zawodowa
18 historia muzealnictwo II_S  dr Tomasz Ślepowroński praktyka zawodowa
19 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mediacja językowa, kultura i turystyka II_S dr Edyta Bocian praktyka zawodowa
20 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie   I_S  dr Dorota Dziadosz praktyka zawodowa
21 media i cywilizacja public relations                                             w mediach współczesnych I_S dr Marta Cichocka praktyka zawodowa
22 menedżer dziedzictwa kulturowego dziedzictwo kulturowe w turystyce II_S dr Agnieszka Matuszewska praktyka zawodowa
23 stosunki międzynarodowe   I_S dr Renata Nowaczewska praktyka zawodowa

 

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia