Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych powołani na rok akademicki 2021/2022

 

L.p. Kierunek studiów                                            Specjalność Poziom / forma studiów Opiekun praktyki Rodzaj praktyki
           
1 archeologia   I_S, 1 rok dr Przemysław Krajewski praktyka zawodowa
           
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 1 rok dr Bogdan Balicki praktyka zawodowa
3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 2 rok dr Krzysztof Flasiński praktyka zawodowa
4 dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I_S, 3 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
           
5 filologia angielska nauczycielska I_S i I_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
6 filologia angielska nauczycielska II_S i II_NZ mgr Wioletta Szóstak praktyka zawodowa dydaktyczna
           
7 filologia germańska nauczycielska I_S i II_S dr Barbara Wróblewska praktyka zawodowa dydaktyczna
           
8 filologia romańska                                    z językiem obcym do wyboru nauczycielska I_S  dr Wioletta Piegzik praktyka zawodowa dydaktyczna
9 filologia romańska nauczycielska II_S dr Wioletta Piegzik praktyka zawodowa dydaktyczna
           
10 filologia polska                                                                    nauczycielska I_S i II_S dr Anna Szyntor-Bykowska praktyka zawodowa dydaktyczna
11 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 1 rok dr hab. Adrianna Seniów, prof. US praktyka zawodowa
12 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 2 rok dr hab. Ewa Tierling-Śledź praktyka zawodowa
13 filologia polska specj. nienauczycielskie I_S, 3 rok dr hab. Piotr Wojdak praktyka zawodowa
14 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 1 rok dr Agnieszka Szlachta praktyka zawodowa
15 filologia polska specj. nienauczycielskie II_S, 2 rok dr Beata Afeltowicz  praktyka zawodowa
 
16 historia                                        nauczycielska I_S dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US praktyka zawodowa dydaktyczna
17 historia                                                         archiwistyczna I_S  prof. dr hab. Radosław Gaziński praktyka zawodowa
18 historia muzealnictwo II_S  dr hab. Radosław Skrycki, prof. US praktyka zawodowa
           
19 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mediacja językowa, kultura i turystyka II_S dr  Andrea Schembari     praktyka zawodowa
           
20 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie   I_S  dr Dorota Dziadosz praktyka zawodowa
           
21 media i cywilizacja public relations                                             w mediach współczesnych I_S dr Paweł Migdalski praktyka zawodowa
22 media i cywilizacja archiwistyczna I_S prof. dr hab. Radosław Gaziński praktyka zawodowa
           
23 stosunki międzynarodowe   I_S dr Renata Nowaczewska praktyka zawodowa

 

Wykaz skrótów:

 I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia