Praktyki zawodowe (niedydaktyczne) - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

DiKS – Regulamin praktyk zawodowych

DiKS – zał. 1-4 do regulaminu praktyk zawodowych

DiKS – zał. 5 dziennik praktyki – specj. sztuka reportażu

DiKS – zał. 6 dziennik praktyki – specj. krytyka i publicystyka kulturalna

DiKS – zał. 7 dziennik praktyki – specj. dziennikarstwo internetowe

DiKS – zał. 8 dziennik praktyki – specj. public relations

DiKS – zał. 9 dziennik praktyki – specj. modelowanie komunikacji

 

FP I st. – Regulamin praktyk zawodowych

FP I st. – zał. 1-4 do programu praktyk

FP I st. – zał. 5 dziennik praktyki i plany praktyk

 

FP II st – Regulamin praktyk zawodowych

FP II st – załaczniki do regulaminu praktyk

 

HIS I st. specj. archiwistyczna – Regulamin praktyk zawodowych

HIS II st. specj. humanistyka cyfrowa – Regulamin praktyk zawodowych

HIS II st. specj. muzealnictwo – Regulamin praktyk zawodowych

 

ITA II st. – Regulamin praktyk zawodowych

ITA II st. – załączniki do regulamin praktyk zawod.

 

LdB – Regulamin praktyk zawodowych

LDB – zał. 1 Wzór porozumienia

LDB – zał. 2 Informacja o podjęciu praktyki

LDB – zał. 3 Potwierdzenie odbycia praktyki

 

MDK specj. dziedzictwo kult. w turystyce – Regulamin praktyk zawod.

MDK specj. muzealnictwo – Regulamin praktyk zawodowych

 

MiC I st. specj. archiwistyczna – Regulamin praktyk zawodowych

MiC I st. specj. PR w mediach współcz. – Regulamin praktyk zawodowych

 

MM – Regulamin praktyk zawodowychMM – zał. 1 wzór porozumienia

MM – zał. 2 zakres praktyk zawodowych

MM – zał. 3 opinia z przebiegu praktyki

MM – zał. 4 zaświadczenie o zatrudnieniu , stażu

MM – zał. 5 oświadczenie studenta

 

SnWiW II st. – Regulamin praktyk zawodowych

 

 

WZÓR POROZUMIENIA

WZÓR – Oświadczenie studenta

 

 

Praktyki zawodowe (niedydaktyczne) na kierunkach studiów rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

Praktyki zawodowe dydaktyczne - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna