Praktyki zawodowe (niedydaktyczne) - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

– w przygotowaniu.

UWAGA! Regulaminy praktyk na kierunkach rozpoczętych przed rokiem 2019/2020 są dostępne są na stronach dawnych Wydziałów:

dawnego Wydziału Filologicznego, w zakładkach poszczególnych instytutów i katedr: http://wf.usz.edu.pl/jednostki-wydzialu-filologicznego/

dawnego Wydziału Humanistycznego: http://wh.usz.edu.pl/praktyki-studenckie/  oraz w zakładkach poszczególnych instytutów: http://wh.usz.edu.pl/instytuty/

 

Praktyki zawodowe (niedydaktyczne) na kierunkach studiów rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

– w przygotowaniu.

 

Praktyki zawodowe dydaktyczne - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

– w przygotowaniu

UWAGA! Regulaminy praktyk na kierunkach rozpoczętych przed rokiem 2019/2020 są dostępne są na stronach dawnych Wydziałów:

dawnego Wydziału Filologicznego, w zakładkach poszczególnych instytutów i katedr: http://wf.usz.edu.pl/jednostki-wydzialu-filologicznego/

dawnego Wydziału Humanistycznego: http://wh.usz.edu.pl/praktyki-studenckie/  oraz w zakładkach poszczególnych instytutów: http://wh.usz.edu.pl/instytuty/

Praktyki zawodowe dydaktyczne na kierunkach studiów rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

– w przygotowaniu.

 

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna