Regulamin praktyk zawodowych niedydaktycznych obowiązujący od cyklu kształcenia 2022/2023

 

Uwaga

Od kwietnia  2024 r. porozumienia w sprawie w organizacji praktyki dla studentów Wydziału Humanistycznego podpisuje wyłącznie p.o. Prodziekana ds. Studenckich dr Agnieszka Szlachta.

 

WRPZ – Wydziałowy regulamin praktyk zawodowych

WRPZ – zał 1_porozumienie

WRPZ – zał 2_informacja studenta

WRPZ – zał 3_potwierdzenie-odbycia-praktyki

WRPZ – zał 4_opinia-pracodawcy

WRPZ – zał 5_dziennik-praktyk

WRPZ – zał 6_oświadczenie-studenta

 

 

Praktyki zawodowe (niedydaktyczne) - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

ARCHEOLOGIA I STOPNIA – Zasady odbywania i zaliczania praktyk

ARCHEOLOGIA I STOPNIA – Ramowy program praktyk

ARCHEOLOGIA – Skierowanie na praktyki

 

ARCHEOLOGIA II STOPNIA – Zasady odbywania i zaliczania praktyk

ARCHEOLOGIA II STOPNIA – Ramowy program praktyk

ARCHEOLOGIA – Skierowanie na praktyki

 

ARCHEOLOGIA II STOPNIA – Zasady odbywania i zaliczania praktyk muzealno-konserwatorskich

ARCHEOLOGIA II STOPNIA – Ramowy program praktyk muzealno-konserwatorskich

Skierowanie na praktyki muzealno-konserwatorskie

 

DiKS – Regulamin praktyk zawodowych

DiKS – zał. 1-4 do regulaminu praktyk zawodowych

DiKS – zał. 5 dziennik praktyki – specj. sztuka reportażu

DiKS – zał. 6 dziennik praktyki – specj. krytyka i publicystyka kulturalna

DiKS – zał. 7 dziennik praktyki – specj. dziennikarstwo internetowe

DiKS – zał. 8 dziennik praktyki – specj. public relations

DiKS – zał. 9 dziennik praktyki – specj. modelowanie komunikacji

 

FP I st. – Regulamin praktyk zawodowych

FP I st. – zał. 1-4 do programu praktyk

FP I st. – zał. 5 dziennik praktyki i plany praktyk

 

FP II st – Regulamin praktyk zawodowych

FP II st – załaczniki do regulaminu praktyk

 

HIS I st. specj. archiwistyczna – Regulamin praktyk zawodowych

HIS II st. specj. humanistyka cyfrowa – Regulamin praktyk zawodowych

HIS II st. specj. muzealnictwo – Regulamin praktyk zawodowych

 

ITA II st. – Regulamin praktyk zawodowych

ITA II st. – załączniki do regulamin praktyk zawod.

 

LdB – Regulamin praktyk zawodowych

LDB – zał. 1 Wzór porozumienia

LDB – zał. 2 Informacja o podjęciu praktyki

LDB – zał. 3 Potwierdzenie odbycia praktyki

 

MDK specj. dziedzictwo kult. w turystyce – Regulamin praktyk zawod.

MDK specj. muzealnictwo – Regulamin praktyk zawodowych

 

MiC I st. specj. archiwistyczna – Regulamin praktyk zawodowych

MiC I st. specj. PR w mediach współcz. – Regulamin praktyk zawodowych

 

SM I st. – Regulamin praktyk zawodowych

SM I st. – Dokumentacja praktyk – wykaz

SM I st. – zał. 1 skierowanie na praktyki prośba_zgoda

SM I st. – zał. 2 potwierdzenie-przyjęcia-na praktyki

SM I st. – zał. 3 porozumienie

SM I st. – zał. 4 potwierdzenie-studenta-o-zapoznaniu_się_z_Regulaminem praktyk

SM I st. – zał. 5 ramowy-program-praktyk

SM I st. – zał. 6 dziennik-praktyk

SM I st. – zał. 7 opinia-pracodawcy

SM I st. – zał. 9 opinia-opiekuna-praktyk

SM I st. – zał. 10 potwierdzenie-odbycia-praktyki

SM I st. – zał. 11 prośba-o-zwolnienie-z praktyki

 

Praktyki zawodowe dydaktyczne - na kierunkach rozpoczynających się od roku 2019/2020

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna