Piastów 40B

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

Sekretariat dziekana – tel.: 91 444 2712
Kierownik obiektu – tel. 91 444 2650
Portiernia budynku nr 4 – tel. 91 444 2782
Portiernia budynku nr 5 – tel. 91 444 3020

al. Piastów 40B

71-065 Szczecin