Opiekunowie roku

 

Opiekunowie roku na Wydziale Humanistycznym powołani w roku akademickim 2021/2022

 

Lp.  Nazwa kierunku studiów Poziom / forma studiów Rok Opiekun I roku

 

OPIEKUNOWIE I ROKU

 

1 archeologia  I_S 1 dr Katarzyna Ślusarska
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 1 dr Bogdan Balicki 
3 dziennikarstwo i zarządzanie mediami  II_S 1 dr Sławomir Iwasiów 
4 filologia angielska I_S 1 mgr Marlena Gawlik
5 filologia angielska  II_S 1 dr Krystian Grądz
6 filologia angielska  I_NZ 1 mgr Marcin Izmajłowicz
7 filologia angielska  II_NZ 1 dr Adriana Goldman
8 filologia germańska I_S 1 dr Justyna Kłopotowska
9 filologia germańska  II_S 1 dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska
10 filologia germańska  I_NZ 1 dr Anna Borowska-Stankiewicz
11 filologia germańska  II_NZ 1 dr Emil Lesner
12 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 1 dr Joanna Franek
13 filologia hiszpańska  I_S 1 mgr Weronika Kudyba
14 filologia norweska  I_S 1 mgr Weronika Jaworowska
15 filologia polska  I_S 1 dr hab. Adrianna Seniów, prof. US
16 filologia polska  II_S 1 dr Agnieszka Szlachta
17 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 1 mgr Beata Skuza
18 filologia romańska II_S 1 dr Anna Kricka
19 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 dr Katarzyna Kondzioła-Pich
20 filozofia  I_S 1 dr Artur Kosecki
21 global communication  I_S 1 dr Anna Łazuka-Banach
22 historia  I_S 1 dr hab. Renata Gałaj-Dempniak prof. US
23 historia  II_S 1 dr hab. Rafał Simiński
24 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 1 dr Magdalena Lage-Henszke 
25 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  II_S 1 dr Andrea Schembari 
26 kognitywistyka komunikacji  I_S 1 mgr Mateusz Włodarczyk
27 kognitywistyka komunikacji   II_S 1 mgr Mateusz Włodarczyk
28 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie  I_S 1 dr Katarzyna Kondzioła-Pich
29 media i cywilizacja  I_S 1 dr hab. Piotr Briks prof. US
30 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym  II_S 1 dr Katarzyna Kondzioła-Pich
31 stosunki międzynarodowe  I_S 1 dr Jordan Siemianowski
32 stosunki międzynarodowe  II_S 1 dr Krystian Szudarek
33 studia pisarskie  I_S 1 dr Ewa Szczepan
34 studia pisarskie  II_S 1 prof. dr hab. Agata Zawiszewska 

 

OPIEKUNOWIE STARSZYCH ROCZNIKÓW

 

35 archeologia  I_S 2 dr Katarzyna Harabasz – kontynuacja
36 archeologia  I_S 3 dr Grzegorz Kiarszys – kontynuacja
37 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 2 dr Krzysztof Flasiński – kontynuacja
38 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 3 dr Agnieszka Szlachta – kontynuacja
39 dziennikarstwo i zarządzanie mediami  II_S 2 dr hab. Paulina Olechowska – kontynuacja
40 filologia angielska I_S 2 dr Joanna Witkowska – kontynuacja
41 filologia angielska I_S 3 mgr Malwina Siemiątkowska – kontynuacja
42 filologia angielska II_S 2 mgr Irina Sklema – kontynuacja
43 filologia angielska I_NZ 2 dr Maria Brenda
44 filologia angielska I_NZ 3 mgr Alina Szwajczuk – kontynuacja
45 filologia angielska II_NZ 2 dr Patrycja Kamińska
46 filologia germańska I_S 2 dr Paulina Cioroch – kontynuacja
47 filologia germańska I_S 3 mgr Danuta Raumer – kontynuacja
48 filologia germańska  II_S 2 dr Magdalena Zyga
49 filologia germańska  I_NZ 2 dr hab. Bartosz Wójcik – kontynuacja
50 filologia germańska  I_NZ 3 dr Karolina Matuszewska – kontynuacja
51 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 2 mgr Barbara Witek – kontynuacja
52 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 3 dr Anna Porchawka-Mulicka [zastępstwo za mgr Monikę Kasjanowicz-Szczepańską]
53 filologia hiszpańska  I_S 2 dr Barbara Kosik-Szwejkowska – kontynuacja
54 filologia hiszpańska  I_S 3 dr Manuel Pérez Machado – kontynuacja
55 filologia hiszpańska  I_NZ 3 dr Manuel Pérez Machado – kontynuacja
56 filologia norweska  I_S 2 mgr Marta Brok – konytnuacja
57 filologia norweska  I_S 3 dr Małgorzata Bień-Lietz
58 filologia polska  I_S 2 dr hab. Ewa Tierling-Śledź – kontynuacja
59 filologia polska  I_S 3 dr hab. Piotr Wojdak – kontynuacja
60 filologia polska  II_S 2 dr Beata Afeltowicz – kontynuacja
61 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 2 dr Sylwia Łuszczyńska – kontynuacja
62 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 3 dr Michał Bajer
63 filologia romańska II_S 2 dr Edyta Bocian – kontynuacja
64 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 dr Agnieszka Krzanowska – kontynuacja
65 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 dr Maciej Pieczyński – kontynuacja
66 filozofia  I_S 2 dr Artur Kosecki – kontynuacja
67 filozofia  I_S 3 dr Artur Kosecki – kontynuacja
68 global communication  I_S 2 mgr Michał Baran – kontynuacja
69 global communication  I_S 3 dr Monika Skorasińska – kontynuacja
70 historia  I_S 2 prof. dr hab. Tomasz Sikorski – kontynuacja
71 historia  I_S 3 dr Paweł Migdalski – kontynuacja
72 historia  II_S 2  dr hab. Radosław Skrycki, prof. US
73 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 2 dr Agnieszka Słoboda – kontynuacja
74 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 3 mgr Monika Zielińska – kontynuacja
75 kognitywistyka komunikacji  I_S 2 mgr Maja Kasjanowicz – kontynuacja
76 kognitywistyka komunikacji  I_S 3 dr Małgorzata Wrzosek – kontynuacja
77 kognitywistyka komunikacji   II_S 2 mgr Mateusz Włodarczyk – kontynuacja
78 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie  I_S 2 dr Agnieszka Krzanowska – kontynuacja
79 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie  I_S 3 dr Maciej Pieczyński – kontynuacja
80 media i cywilizacja  I_S 2 dr hab. Eryk Krasucki – kontynuacja
81 media i cywilizacja  I_S 3 dr Małgorzata Cieśluk – kontynuacja
82 mediacja międzykulturowa  I_S 3 dr Robert Bartłomiejski – kontynuacja
83 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym  II_S 2 dr hab. Barbara Rodziewcz, prof. US – kontynuacja
84 stosunki międzynarodowe  I_S 2 dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US – kontynuacja
85 stosunki międzynarodowe  I_S 3 dr Renata Nowaczewska – kontynuacja
86 stosunki międzynarodowe  II_S 2 dr Barbara Patlewicz – kontynuacja
87 studia pisarskie  I_S 2 dr Aleksandra Krukowska – kontynuacja
88 studia pisarskie  I_S 3 dr hab. Maciej Duda, prof. US – kontynuacja
89 studia pisarskie  II_S 2 dr Aleksandra Grzemska

 

 
Wykaz skrótów:
I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia
II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia
I_NZ – studia niestacj. pierwszego stopnia
II_NZ – studia niestacj. drugiego stopnia