Opiekunowie roku

 

Opiekunowie roku na Wydziale Humanistycznym powołani w roku akademickim 2021/2022

 

Lp. Nazwa kierunku studiów Poziom / forma studiów Rok Opiekun roku

 

OPIEKUNOWIE I ROKU

 

1 archeologia I_S 1 dr Katarzyna Ślusarska
2 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 1 dr Bogdan Balicki
3 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S 1 dr Sławomir Iwasiów
4 filologia angielska I_S 1 mgr Marlena Gawlik
5 filologia angielska II_S 1 dr Krystian Grądz
6 filologia angielska I_NZ 1 mgr Marcin Izmajłowicz
7 filologia angielska II_NZ 1 dr Adriana Goldman
8 filologia germańska I_S 1 dr Justyna Kłopotowska
9 filologia germańska II_S 1 dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska
10 filologia germańska I_NZ 1 dr Anna Borowska-Stankiewicz
11 filologia germańska II_NZ 1 dr Emil Lesner
12 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 dr Joanna Franek
13 filologia hiszpańska I_S 1 mgr Weronika Kudyba
14 filologia norweska I_S 1 mgr Weronika Jaworowska
15 filologia polska I_S 1 dr hab. Adrianna Seniów, prof. US
16 filologia polska II_S 1 dr Agnieszka Szlachta
17 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 1 mgr Beata Skuza
18 filologia romańska II_S 1 dr Anna Kricka
19 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 dr Katarzyna Kondzioła-Pich
20 filozofia I_S 1 dr Artur Kosecki
21 global communication I_S 1 dr Anna Łazuka-Banach
22 historia I_S 1 dr hab. Renata Gałaj-Dempniak prof. US
23 historia II_S 1 dr hab. Rafał Simiński
24 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 1 dr Magdalena Lage-Henszke
25 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II_S 1 dr Andrea Schembari
26 kognitywistyka komunikacji I_S 1 mgr Mateusz Włodarczyk
27 kognitywistyka komunikacji II_S 1 mgr Mateusz Włodarczyk
28 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 1 dr Katarzyna Kondzioła-Pich
29 media i cywilizacja I_S 1 dr hab. Piotr Briks prof. US
30 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym II_S 1 dr Agnieszka Krzanowska
31 stosunki międzynarodowe I_S 1 dr Jordan Siemianowski
32 stosunki międzynarodowe II_S 1 dr Krystian Szudarek
33 studia pisarskie I_S 1 dr Ewa Szczepan
34 studia pisarskie II_S 1 prof. dr hab. Agata Zawiszewska

 

OPIEKUNOWIE STARSZYCH ROCZNIKÓW

 

35 archeologia I_S 2 dr Katarzyna Harabasz – kontynuacja
36 archeologia I_S 3 dr Grzegorz Kiarszys – kontynuacja
37 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 2 dr Krzysztof Flasiński – kontynuacja
38 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 3 dr Agnieszka Szlachta – kontynuacja
39 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S 2 dr hab. Paulina Olechowska – kontynuacja
40 filologia angielska I_S 2 dr Joanna Witkowska – kontynuacja
41 filologia angielska I_S 3 mgr Malwina Siemiątkowska – kontynuacja
42 filologia angielska II_S 2 mgr Irina Sklema – kontynuacja
43 filologia angielska I_NZ 2 dr Maria Brenda – od 1 X 2021
44 filologia angielska I_NZ 3 mgr Alina Szwajczuk – kontynuacja
45 filologia angielska II_NZ 2 dr Patrycja Kamińska – od 1 X 2021
46 filologia germańska I_S 2 dr Paulina Cioroch – kontynuacja
47 filologia germańska I_S 3 mgr Danuta Raumer – kontynuacja
48 filologia germańska II_S 2 dr Magdalena Zyga – kontynuacja
49 filologia germańska I_NZ 2 dr hab. Bartosz Wójcik – kontynuacja
50 filologia germańska I_NZ 3 dr Karolina Matuszewska – kontynuacja
51 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 mgr Barbara Witek – kontynuacja
52 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 dr Anna Porchawka-Mulicka [zastępstwo za mgr Monikę Kasjanowicz-Szczepańską]
53 filologia hiszpańska I_S 2 dr Barbara Kosik-Szwejkowska – kontynuacja
54 filologia hiszpańska I_S 3 dr Manuel Pérez Machado – kontynuacja
55 filologia hiszpańska I_NZ 3 dr Manuel Pérez Machado – kontynuacja
56 filologia norweska I_S 2 mgr Marta Brok – konytnuacja
57 filologia norweska I_S 3 dr Małgorzata Bień-Lietz – kontynuacja
58 filologia polska I_S 2 dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara – zmiana od 8 II 2022
59 filologia polska I_S 3 dr hab. Piotr Wojdak – kontynuacja
60 filologia polska II_S 2 dr Beata Afeltowicz – kontynuacja
61 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 2 dr Sylwia Łuszczyńska – kontynuacja
62 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 3 dr Michał Bajer – od 1 X 2021
63 filologia romańska II_S 2 dr Edyta Bocian – kontynuacja
64 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 dr Agnieszka Krzanowska – kontynuacja
65 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 dr Maciej Pieczyński – kontynuacja
66 filozofia I_S 2 dr Artur Kosecki – kontynuacja
67 filozofia I_S 3 dr Artur Kosecki – kontynuacja
68 global communication I_S 2 mgr Michał Baran – kontynuacja
69 global communication I_S 3 dr Monika Skorasińska – kontynuacja
70 historia I_S 2 prof. dr hab. Tomasz Sikorski – kontynuacja
71 historia I_S 3 dr Paweł Migdalski – kontynuacja
72 historia II_S 2  dr hab. Radosław Skrycki, prof. US – od 1 X 2021
73 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 2 dr Agnieszka Słoboda – kontynuacja
74 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 3 mgr Monika Zielińska – kontynuacja
75 kognitywistyka komunikacji I_S 2 mgr Maja Kasjanowicz – kontynuacja
76 kognitywistyka komunikacji I_S 3 dr Małgorzata Wrzosek – kontynuacja
77 kognitywistyka komunikacji II_S 2 mgr Mateusz Włodarczyk – kontynuacja
78 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 2 dr Agnieszka Krzanowska – kontynuacja
79 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 3 dr Maciej Pieczyński – kontynuacja
80 media i cywilizacja I_S 2 dr hab. Eryk Krasucki – kontynuacja
81 media i cywilizacja I_S 3 dr Małgorzata Cieśluk – kontynuacja
82 mediacja międzykulturowa I_S 3 dr Robert Bartłomiejski – kontynuacja
83 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym II_S 2 dr hab. Barbara Rodziewcz, prof. US – kontynuacja
84 stosunki międzynarodowe I_S 2 dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US – kontynuacja
85 stosunki międzynarodowe I_S 3 dr Renata Nowaczewska – kontynuacja
86 stosunki międzynarodowe II_S 2 dr Barbara Patlewicz – kontynuacja
87 studia pisarskie I_S 2 dr Aleksandra Krukowska – kontynuacja
88 studia pisarskie I_S 3 dr hab. Maciej Duda, prof. US – kontynuacja
89 studia pisarskie II_S 2 dr Aleksandra Grzemska – od 1 X 2021

 

 
Wykaz skrótów:
I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia
II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia
I_NZ – studia niestacj. pierwszego stopnia
II_NZ – studia niestacj. drugiego stopnia