Opiekunowie roku

 

Opiekunowie roku na Wydziale Humanistycznym powołani w roku akademickim 2019/2020

 

Lp. Nazwa kierunku studiów /                     specjalności na kierunku Poziom / forma studiów Rok Opiekun roku
1 archeologia I_S I dr Grzegorz Kiarszys
2 archeologia I_S II dr Agnieszka Matuszewska
3 archeologia I_S III dr Marta Chmiel-Chrzanowska
4 archeologia II_S I dr Przemysław Krajewski
5 archeologia II_S II dr Marcin Szydłowski
6 bałtyckie studia kulturowe II_S I dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak
7 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S I dr Agnieszka Szlachta
8 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S II dr Sławomir Iwasiów
9 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S III mgr Mirosław Salski
10 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S I dr Bogdan Balicki
11 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S II dr Paulina Olechowska
12 filologia angielska I_S I mgr Malwina Siemiątkowska
13 filologia angielska I_S II mgr Wioletta Szóstak
14 filologia angielska I_S III dr Anna Łazuka
15 filologia angielska I_NZ I mgr Alina Szwajczuk
16 filologia angielska I_NZ II mgr Marcin Izmajłowicz
17 filologia angielska I_NZ III dr Patrycja Kamińska
18 filologia angielska II_S I dr Weronika Suchacka
19 filologia angielska II_S II mgr Urszula Chwesiuk
20 filologia angielska II_NZ I dr Maria Brenda
21 filologia angielska II_NZ II mgr Irina Sklema
22 filologia germańska I_S I mgr Danuta Raumer
23 filologia germańska I_S II dr Anna Sulikowska
24 filologia germańska I_S III dr Justyna Kłopotowska
25 filologia germańska I_NZ I mgr Karolina Matuszewska
26 filologia germańska I_NZ II dr Katarzyna Ochmańska
27 filologia germańska I_NZ III dr Bartosz Wójcik
28 filologia germańska II_S I dr Joanna Sumbor
29 filologia germańska II_S II dr Emil Lesner
30 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S I mgr Monika Kasjanowicz-Szczepańska
31 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S II dr Anna Porchawka-Mulicka (zastępstwo za dr Joannę Franek)
32 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S III mgr Joanna Gołębiecka
33 filologia hiszpańska I_S I mgr Manuel Pérez Machado
34 filologia hiszpańska I_NZ I mgr Manuel Pérez Machado
35 filologia norweska I_S I mgr Karolina Jeżyna
36 filologia polska I_S I dr hab. Piotr Wojdak
37 filologia polska I_S II dr Beata Afeltowicz (zastępstwo za dr. Rafała Sidorowicza)
38 filologia polska I_S III dr hab. Ewa Tierling-Śledź
39 filologia polska II_S I dr Maria Kabata
40 filologia polska II_S II dr hab. Agnieszka Szczaus
41 filologia romańska II_S I mgr Beata Skuza
42 filologia romańska II_S II mgr Angelo Sollano
43 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S I dr Aleksandra Kamińska
44 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S II dr Anna Kricka
45 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S III dr Nelli Sołonko
46 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S I dr Maciej Pieczyński
47 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S II dr Izabela Pietrzyk
48 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S III dr Agnieszka Krzanowska
49 filozofia I_S I dr Artur Kosecki
50 filozofia I_S II dr Ewa Kochan
51 filozofia I_S III dr Ewa Kochan
52 global communication I_S I dr Monika Skorasińska
53 global communication I_S II mgr Marlena Gawlik
54 global communication I_S III dr Sylwester Jaworski
55 historia I_S I dr Paweł Migdalski
56 historia I_S II dr Rafał Simiński
57 historia I_S III dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US
58 historia II_S I dr hab. Agnieszka Gut, prof. US
59 historia II_S II dr Eryk Krasucki
60 iberystyka – studia hiszpańskie I_S II mgr Ángel Vega Guardia
61 iberystyka – studia hiszpańskie I_S III dr Javier González Fernández
62 iberystyka – studia hiszpańskie I_NZ III dr Javier González Fernández
63 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S I mgr Monika Zielińska
64 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S II mgr Agnieszka Słoboda
65 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S III mgr Gennaro Valentino
66 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II_S I dr Andrea Schembari
67 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II_S II dr Angelo Rella
68 kognitywistyka komunikacji I_S I dr Małgorzata Wrzosek
69 kognitywistyka komunikacji I_S II dr hab. Adriana Schetz, prof. US
70 kognitywistyka komunikacji I_S III dr hab. Adriana Schetz, prof. US
71 kognitywistyka komunikacji II_S I dr Małgorzata Wrzosek
72 kognitywistyka komunikacji II_S II dr hab. Maciej Witek, prof. US
73 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S I dr Maciej Pieczyński
74 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S II dr Izabela Pietrzyk
75 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S III dr Agnieszka Krzanowska
76 media i cywilizacja I_S I dr Małgorzata Cieśluk
77 media i cywilizacja I_S II dr hab. Radosław Ptaszyński
78 media i cywilizacja I_S III dr Marta Cichocka
79 mediacja międzykulturowa I_S I dr Robert Bartłomiejski
80 mediacja międzykulturowa I_S II dr Wioleta Bryniewicz
81 mediacja międzykulturowa I_S III dr Piotr Klafkowski
82 menedżer dziedzictwa kulturowego II_S I dr Agnieszka Matuszewska
83 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym II_S II dr Izabela Pietrzyk
84 skandynawistyka – studia norweskie I_S II dr Jordan Siemianowski
85 skandynawistyka – studia norweskie I_S III mgr Aneta Haldorsen
86 stosunki międzynarodowe I_S I dr Renata Nowaczewska
87 stosunki międzynarodowe I_S II dr Krystian Szudarek
88 stosunki międzynarodowe I_S III dr Barbara Patlewicz
89 studia nad wojną i wojskowością I_S I dr hab. Radosław Skrycki, prof. US
90 studia nad wojną i wojskowością I_S II dr Małgorzata Szyller
91 studia nad wojną i wojskowością I_S III dr hab. Henryk Walczak, prof. US
92 studia pisarskie I_S I dr hab. Maciej Duda, prof. US
93 studia pisarskie I_S II dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US
94 studia pisarskie I_S III dr hab. Arleta Galant, prof. US

 

Wykaz skrótów:

I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia