Opiekunowie roku

Opiekunowie roku na Wydziale Humanistycznym powołani w roku akademickim 2022/2023

 

Lp. Nazwa kierunku studiów Poziom / forma studiów Rok Opiekun roku
1 archeologia I_S 1 Krajewski Przemysław, dr
2 archeologia I_S 2 Ślusarska Katarzyna, dr – kontynuacja
3 archeologia I_S 3 Harabasz Katarzyna, dr – kontynuacja [po urlopie]
4 bałtyckie studia kulturowe II_S 1 Ochendowska-Grzelak Barbara, dr hab.
5 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 1 Szlachta Agnieszka, dr
6 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 2 Balicki Bogdan, dr – kontynuacja
7 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I_S 3 Flasiński Krzysztof, dr – kontynuacja
8 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S 1 Olechowska Paulina, dr hab.
9 dziennikarstwo i zarządzanie mediami II_S 2 Iwasiów Sławomir, dr – kontynuacja
10 filologia angielska I_S 1 Skrzyńska Magdalena, mgr inż.
11 filologia angielska I_S 2 Łukasz Muniowski Łukasz, dr
12 filologia angielska I_S 3 Witkowska Joanna, dr – kontynuacja
13 filologia angielska II_S 1 Szwajczuk Alina, dr
14 filologia angielska II_S 2 Grądz Krystian, dr – kontynuacja
15 filologia angielska I_NZ 1 Sklema Irina, mgr
16 filologia angielska I_NZ 2 Kondratieva  Oksana, dr
17 filologia angielska I_NZ 3 Brenda Maria, dr – kontynuacja
18 filologia angielska II_NZ 1 Suchacka Weronika, dr
19 filologia angielska II_NZ 2 Goldman Adriana, dr – kontynuacja
20 filologia germańska I_S 1 Ochmańska Katarzyna, dr
21 filologia germańska I_S 2 Kłopotowska Justyna, dr – kontynuacja
22 filologia germańska I_S 3 Kaczocha Paulina, dr – kontynuacja
23 filologia germańska II_S 1 Sumbor Joanna, dr
24 filologia germańska II_S 2 Osiewicz-Maternowska Małgorzata, dr – kontynuacja
25 filologia germańska I_NZ 1 Matuszewska Karolina, dr
26 filologia germańska I_NZ 2 Borowska-Stankiewicz Anna, dr – kontynuacja
27 filologia germańska I_NZ 3 Wójcik Bartosz, dr hab. prof. US – kontynuacja
28 filologia germańska II_NZ 1 Porchawka-Mulicka Anna, dr
29 filologia germańska II_NZ 2 Lesner Emil, dr – kontynuacja
30 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 Sztandarska Katarzyna, dr
31 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 Franek Joanna, dr – kontynuacja
32 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 Witek Barbara, mgr – kontynuacja
33 filologia hiszpańska I_S 1 Vega Guardia Angel, mgr
34 filologia hiszpańska I_S 2 Kudyba Weronika, mgr – kontynuacja
35 filologia hiszpańska I_S 3 Kosik-Szwejkowska Barbara, dr  – kontynuacja
36 filologia hiszpańska I_NZ 1 Rogla Irun Alejandro, mgr
37 filologia norweska I_S 1 Jeżyna Karolina, mgr
38 filologia norweska I_S 2 Sapiela Kacper, mgr – zmiana od 20 I 2023 r.
39 filologia norweska I_S 3 Ludwiczak Dominika, mgr
40 filologia polska I_S 1 Sidorowicz Rafał, dr
41 filologia polska I_S 2 Seniów Adrianna, dr hab. prof. US – kontynuacja
42 filologia polska I_S 3 Kapuścińska-Jawara Anna, dr hab. – kontynuacja
43 filologia polska II_S 1 Wojdak Piotr, dr hab.
44 filologia polska II_S 2 Szlachta Agnieszka, dr – kontynuacja
45 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 1 Bajer Michał, dr
46 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 2 Skuza Beata, mgr – kontynuacja
47 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I_S 3 Kalińska Sylwia, dr – kontynuacja
48 filologia romańska II_S 1 Niewzorowa Swietłana, dr hab. prof. US
49 filologia romańska II_S 2 Kricka Anna, dr – kontynuacja
50 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 Pietrzyk Izabela, dr
51 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 Kondzioła-Pich Katarzyna, dr – kontynuacja
52 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 Krzanowska Agnieszka, dr – kontynuacja
53 filozofia I_S 1 Ciarcińska Katarzyna, dr
54 filozofia I_S 2 Kosecki Artur, dr – kontynuacja
55 filozofia I_S 3 Kosecki Artur, dr – kontynuacja
56 Global Communication I_S 1 Skorasińska Monika, dr
57 Global Communication I_S 2 Łazuka-Banach Anna, dr – kontynuacja
58 Global Communication I_S 3 Baran Michał, mgr – kontynuacja
59 historia I_S 1 Skrycki Radosław, dr hab. prof. US
60 historia I_S 2 Gałaj-Dempniak Renata, dr hab. prof. US – kontynuacja
61 historia I_S 3 Sikorski Tomasz, prof. dr hab.  – kontynuacja
62 historia II_S 1 Gut Paweł, dr hab. prof. US
63 historia II_S 2 Simiński Rafał, dr hab. – kontynuacja
64 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 1 Rella Angelo, dr hab. prof. US
65 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 2 Lange-Henszke Magdalena, dr – kontynuacja
66 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I_S 3 del Mastro Diana, dr
67 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II_S 1 Schembari Andrea, dr
68 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II_S 2 Schembari Andrea, dr – kontynuacja
69 kognitywistyka komunikacji I_S 1 Kasjanowicz Maja, mgr
70 kognitywistyka komunikacji I_S 2 Włodarczyk Mateusz, mgr – kontynuacja
71 kognitywistyka komunikacji I_S 3 Kasjanowicz Maja, mgr – kontynuacja
72 kognitywistyka komunikacji II_S 1 Włodarczyk Mateusz, mgr
73 kognitywistyka komunikacji II_S 2 Włodarczyk Mateusz, mgr – kontynuacja
74 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 1 Rodziewicz Barbara, dr hab. prof. US
75 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 2 Kondzioła-Pich Katarzyna, dr – kontynuacja
76 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I_S 3 Krzanowska Agnieszka, dr – kontynuacja
77 media i cywilizacja I_S 1 Cieśluk Małgorzata, dr
78 media i cywilizacja I_S 2 Briks Piotr, dr hab. prof. US – kontynuacja
79 media i cywilizacja I_S 3 Krasucki Eryk, dr hab. prof. US – kontynuacja
80 polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I_S 1 Wróblewska Barbara, dr
81 przekład rosyjsko-polski II_S 1 Gawarkiewicz Roman, dr hab. prof. US
82 przekład rosyjsko-polski  z dodatkowym językiem obcym II_S 2 Krzanowska Agnieszka, dr – kontynuacja
83 stosunki międzynarodowe I_S 1 Patlewicz Barbara, dr
84 stosunki międzynarodowe I_S 2 Siemianowski Jordan, dr – kontynuacja
85 stosunki międzynarodowe I_S 3 Szczepańska-Dudziak Anna, dr hab. prof. US – kontynuacja
86 stosunki międzynarodowe II_S 2 Szudarek Krystian, dr – kontynuacja
87 studia pisarskie I_S 1 Duda Maciej, dr hab. prof. US
88 studia pisarskie I_S 2 Szczepan Ewa, dr – kontynuacja
89 studia pisarskie I_S 3 Krukowska Aleksandra, dr – kontynuacja
90 studia pisarskie II_S 1 Grzemska Aleksandra, dr
91 studia pisarskie II_S 2 Zawiszewska Agata, prof. dr hab.   – kontynuacja

 

  kierunki uruchomione od semestru letniego 2022/2023
1 menedżer dziedzictwa kulturowego II_S 1 Matuszewska Agnieszka, dr .
2 stosunki międzynarodowe  II_S 1 Nowaczewska Renata, dr

 

Wykaz skrótów:

I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia