Opiekunowie roku

Opiekunowie roku na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2023/2024

 

Lp.  Nazwa kierunku studiów Poziom / forma studiów Rok Opiekun roku
1 archeologia  I_S 1 Harabasz Katarzyna, dr
2 archeologia  I_S 2 Krajewski Przemysław, dr
3 archeologia  I_S 3 Ślusarska Katarzyna, dr
4 archeologia II_S 1 Kiarszys Grzegorz, dr hab. prof. US
5 bałtyckie studia kulturowe II_S 1 Tierling-Śledź Ewa, dr hab.
6 bałtyckie studia kulturowe II_S 2 Ochendowska-Grzelak Barbara, dr hab.
7 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 1 Flasiński Krzysztof, dr
8 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 2 Szlachta Agnieszka, dr
9 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I_S 3 Trudzik Artur, dr
10 dziennikarstwo i zarządzanie mediami  II_S 1 Iwasiów Sławomir, dr
11 dziennikarstwo i zarządzanie mediami  II_S 2 Olechowska Paulina, dr hab.
12 filologia angielska I_S 1 Goldman Adriana, dr
13 filologia angielska I_S 2 Skrzyńska Magdalena, mgr inż.
14 filologia angielska I_S 3 Muniowski Łukasz, dr
15 filologia angielska  II_S 1 Grądz Krystian, dr
16 filologia angielska  II_S 2 Szwajczuk Alina, dr
17 filologia angielska  I_NZ 1 Witkowska Joanna, dr
18 filologia angielska  I_NZ 2 Sklema Irina, mgr
19 filologia angielska  I_NZ 3 Kondratieva Oksana, dr
20 filologia angielska  II_NZ 1 Kotula-Empringham Agnieszka, mgr
21 filologia angielska  II_NZ 2 Suchacka Weronika, dr;                            w semestrze letnim zastępstwo:            Brenda Maria, dr
22 filologia germańska I_S 1 Kaczocha Paulina, dr
23 filologia germańska I_S 2 Ochmańska Katarzyna, dr
24 filologia germańska I_S 3 Witek Barbara, dr
25 filologia germańska  II_S 1 Osiewicz-Maternowska Małgorzata, dr
26 filologia germańska  II_S 2 Sumbor Joanna, dr
27 filologia germańska  I_NZ 1 Lesner Emil, dr
28 filologia germańska  I_NZ 2 Matuszewska Karolina, dr
29 filologia germańska  I_NZ 3 Borowska-Stankiewicz Anna, dr
30 filologia germańska  II_NZ 1 Zyga Magdalena, dr
31 filologia germańska  II_NZ 2 Porchawka-Mulicka Anna, dr
32 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 1 Kaczocha Paulina, dr
33 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 2 Sztandarska Katarzyna, dr
34 filologia germańska  z dodatkowym językiem obcym  I_S 3 Franek Joanna, dr
35 filologia hiszpańska  I_S 1 Rogla Irun Alejandro, mgr
36 filologia hiszpańska  I_S 2 Vega Guardia Angel, mgr
37 filologia hiszpańska  I_S 3 Kudyba Weronika, mgr
38 filologia hiszpańska  I_NZ 1 Prokurat-Figiel Aleksandra, mgr
39 filologia hiszpańska  I_NZ 2 Prokurat-Figiel Aleksandra, mgr
40 filologia norweska  I_S 1 Haldorsen Aneta, mgr
41 filologia norweska  I_S 2 Ludwiczak Dominika, mgr
42 filologia norweska  I_S 3 Sapiela Kacper, mgr
43 filologia polska  I_S 1 Szlachta Agnieszka, dr
44 filologia polska  I_S 2 Sidorowicz Rafał, dr
45 filologia polska  I_S 3 Seniów Adrianna, dr hab. prof. US
46 filologia polska  II_S 1 Kapuścińska-Jawara Anna, dr hab. 
47 filologia polska  II_S 2 Wojdak Piotr, dr hab.
48 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 1 Sołonko Nelli, dr
49 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 2 Bajer Michał, dr hab.
50 filologia romańska z językiem obcym do wyboru  I_S 3 Skuza Beata, mgr
51 filologia romańska II_S 1 Kalińska Sylwia, dr
52 filologia romańska II_S 2 Niewzorowa Swietłana, dr hab. prof. US 
53 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 1 Krzanowska Agnieszka, dr
54 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 2 Pietrzyk Izabela, dr
55 filologia rosyjska  z dodatkowym językiem obcym I_S 3 Kondzioła-Pich Katarzyna, dr
56 filozofia  I_S 1 Kosecki Artur, dr
57 filozofia  I_S 2 Ciarcińska Katarzyna, dr  
58 filozofia  I_S 3 Kosecki Artur, dr
59 filozofia II_S 1 Ciarcińska Katarzyna, dr  
60 Global Communication  I_S 1 Baran Michał, mgr
61 Global Communication  I_S 2 Skorasińska Monika, dr
62 Global Communication  I_S 3 Łazuka-Banach Anna, dr
63 historia  I_S 1 Simiński Rafał, dr hab. 
64 historia  I_S 2 Dąbrosz-Drewnowska Paulina dr [zastępstwo w roku 23/24 za: Skrycki Radosław, dr hab. prof. US]
65 historia  I_S 3 Gałaj-Dempniak Renata, dr hab. prof. US
66 historia  II_S 1 Machałek Małgorzata, dr hab. prof. US
67 historia  II_S 2 Gut Paweł, dr hab. prof. US
68 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 1 Kowalik Anna, mgr
69 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 2 Rella Angelo, dr hab. prof. US
70 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  I_S 3 Lange-Henszke Magdalena, dr
71 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  II_S 1 Del Mastro Diana, dr
72 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  II_S 2 Sollano Angelo, mgr
73 kognitywistyka komunikacji  I_S 1 Wąsik Marta, dr
74 kognitywistyka komunikacji  I_S 2 Włodarczyk Mateusz, dr
75 kognitywistyka komunikacji  I_S 3 Włodarczyk Mateusz, dr
76 kognitywistyka komunikacji   II_S 1 Włodarczyk Mateusz, dr
77 kognitywistyka komunikacji   II_S 2 Włodarczyk Mateusz, dr
78 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie  I_S 2 Rodziewicz Barbara, dr hab. prof. US
79 lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie  I_S 3 Kondzioła-Pich Katarzyna, dr
80 media i cywilizacja  I_S 2 Cieśluk Małgorzata, dr
81 media i cywilizacja  I_S 3 Briks Piotr, dr hab. prof. US 
82 menedżer dziedzictwa kulturowego [rocznik od naboru letniego 22/23] II_S 1/2 Matuszewska Agnieszka, dr 
83 polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie                                                      I_S 1 Wróblewska Barbara, dr
84 przekład rosyjsko-polski   II_S 1 Krzanowska Agnieszka, dr
85 przekład rosyjsko-polski   II_S 2 Gawarkiewicz Roman, dr hab. prof. US
86 stosunki międzynarodowe  I_S 1 Szudarek Krystian, dr
87 stosunki międzynarodowe  I_S 2 Patlewicz Barbara, dr
88 stosunki międzynarodowe  I_S 3 Siemianowski Jordan, dr
89 stosunki międzynarodowe  [rocznik od naboru letniego 22/23] II_S 1/2 Nowaczewska Renata, dr 
90 studia anglistyczno-slawistyczne I_S 1 Krzanowska Agnieszka, dr
91 studia pisarskie  I_S 1 Czerska Tatiana, dr hab. prof. US
92 studia pisarskie  I_S 2 Grzemska Aleksandra, dr
93 studia pisarskie  I_S 3 Szczepan Ewa, dr
94 studia pisarskie II_S 1 Duda Maciej, dr hab. prof. US 
95 studia pisarskie II_S 2 Duda Maciej, dr hab. prof. US 

 

 

Wykaz skrótów:

I_S – studia stacjonarne pierwszego stopnia

II_S – studia stacjonarne drugiego stopnia

I_NZ – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

II_NZ – studia niestacjonarne drugiego stopnia