Informujemy, że od tego roku akademickiego ankietowanie będzie przeprowadzane w każdym semestrze. 

W roku 2023/2024 badania ankietowe odbędą się w terminach:

  • w semestrze zimowym – w dniach 22-31 stycznia 2024 r.
  • w semestrze letnim – w dniach 15-18 czerwca 2024 r.

Badania będą przeprowadzane elektronicznie w systemie e-proDziekan, zakładka Ankiety.

Ankiety są anonimowe i służą podniesieniu jakości kształcenia na naszej uczelni.