• 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

  Informujemy, że w dniach 13.10. 2023 r.- 18.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: studia niestacjonarne I stopnia filologia hiszpańska studia niestacjonarne II stopnia filologia angielska filologia germańska

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia

  Informujemy, że w dniach 27.09. 2023 r.- 5.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru.  Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: archeologia bałtyckie studia kulturowe historia dziennikarstwo i zarządzanie mediami filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia romańska filozofia italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem kognitywistyka komunikacji przekład rosyjsko-polski

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Zapisy na przedmioty do wyboru – studenci 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia

  Informujemy, że w dniach 27.09. 2023 r.- 5.10.2023 r. odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru.  Zapisy odbędą się poprzez platformę e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ ) dla kierunków: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym filologia hiszpańska filologia norweska filologia polska filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym global communication italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem stosunki międzynarodowe

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Obligatory courses for 1st year students

  The E-learning training, Occupational health and safety and Fire protection training and Library course are obligatory courses (information courses) for all students beginning their studies in year 1: first cycle, second cycle and long-cycle studies, both full time and part time programmes and students at the Doctoral School of the University of Szczecin.     Students

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

  Szkolenie z zakresu e-learningu, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie biblioteczne są obowiązkowym przedmiotem o charakterze informacyjnym dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Szczecińskim.   Szkolenia należy zrealizować w terminie: szkolenie BHP do 15 października

  więcej
  • 27 WRZEśNIA 2023

  Rekrutacja na studia I i II stopnia – nabór dodatkowy na Wydziale Humanistycznym US

  2 października 2023 r. uruchomiony zostanie nabór dodatkowy na kierunki I i II stopnia, na których zostały jeszcze wolne miejsca w ramach limitu. Lista kierunków w załączniku. Kierunki Wydziału Humanistycznego są w nim zaznaczone na niebiesko: Lista kierunków w naborze dodatkowym   Zasady w naborze dodatkowym, obowiązujące na Wydziale Humanistycznym: Zapisy na nabór dodatkowy będą

  więcej