• 15 WRZEśNIA 2020

  Zmarła studentka I roku filologii norweskiej

  Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Pani Julii Kasprzak, studentki I roku filologii norweskiej. Jej nagłe odejście zaskoczyło wszystkich. Choć z nami była krótko, pamięć o Niej zostanie w naszych sercach na zawsze. W imieniu Dziekana Wydziału Humanistycznego oraz całej Społeczności Akademickiej Rodzinie i Najbliższym Pani Julii składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

  więcej
  • 4 WRZEśNIA 2020

  Organizacja konsultacji w okresie sesji poprawkowej

  Informujemy, że na Wydziale Humanistycznym US konsultacje nauczycieli akademickich dla studentów w okresie sesji poprawkowej będą się odbywały na podobnych zasadach jak w okresie sesji egzaminacyjnej w lipcu br. Szczegóły precyzuje zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dnia 4 września br. Treść zarządzenia w załączniku. Zarządzenie Dziekana WH w spr. konsultacji w okresie

  więcej
  • 4 WRZEśNIA 2020

  Organizacja sesji poprawkowej

  Informujemy, że ukazało się zarządzenie JM Rektora w sprawie organizacji sesji poprawkowej. Treść zarządzenia w załączniku. Organizacja sesji poprawkowej IX 2020 – zarządzenie JM Rektora

  więcej
  • 2 WRZEśNIA 2020

  Nowy dziekan Wydziału Humanistycznego US

  Informujemy, że 1 września 2020 r. nowym dziekanem Wydziału Humanistycznego US został Pan dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US z Instytutu Językoznawstwa. JM Rektor US powołał go do pełnienia tej funkcji na okres kadencji 2020-2024.

  więcej
  • 2 LIPCA 2020

  Praca Sekcji ds. Kształcenia w lipcu br.

  Informujemy, że w lipcu br. pracownicy Sekcji ds. Kształcenia pracują zgodnie z załączonym grafikiem. Dyżury prac. Sekcji ds. Kształcenia WH – lipiec 2020  

  więcej
  • 24 CZERWCA 2020

  Ankiety dla studentów i doktorantów

  Dział Jakości Kształcenia US zachęca wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, do wypełnienia ankiety oceniającej nauczycieli akademickich i jakość kształcenia na wybranym kierunku. Ogólnouczelniane badanie online, dostępne na Platformie Studenta, zapewnia pełną anonimowość respondentów. Osoby, które wezmą udział w ankietowaniu będą miały szansę wygrać laptopa. Celem prawidłowego zalogowania się na indywidualne konto użytkownika na Platformie

  więcej