Pozytywna ocena PKA dla kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Miło mi poinformować, że na mocy Uchwały Nr 256/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 roku po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni kierunek italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem prowadzony na Uniwersytecie Szczecińskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzyskał ocenę pozytywną na okres 6 lat. Wszystkie kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. Wszystkim Wykładowcom oraz zespołowi kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, a także osobom zaangażowanym w przygotowanie dokumentacji i bezpośrednią organizację sprawnego przebiegu wizytacji zespołu oceniającego PKA składam wyrazy podziękowania za włożony trud i wykonaną pracę. 

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US,  Dziekan Wydziału Humanistycznego US