Składy osobowe zespołów kierunków na Wydziale Humanistycznym US

powołane na kadencję 2020-2024

 

Lp. Nazwa kierunku Skład zespołu kierunku
1 archeologia

1. Katarzyna Ślusarska (przewodniczący)

2. dr hab. Marcin Majewski, prof US

3. dr  hab. Grzegorz Kiarszys

4. dr Marta Chmiel-Chrzanowska

5. dr Katarzyna Harabasz

6. dr Przemysław Krajewski

2 bałtyckie studia kulturowe

1. hab. Barbara Ochendowska-Grzelak (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Marta Skwara

3. dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

4. dr Barbara Wróblewska

5. dr hab. Ewa Tierling-Śledź

3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1. dr Sławomir Iwasiów (przewodniczący)

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

4. dr Bogdan Balicki

5. mgr Mirosław Salski

4 dziennikarstwo i zarządzanie mediami

1. dr Krzysztof Flasiński (przewodniczący)

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

4. prof. dr hab. Iga Rudawska

5. dr hab. Jakub Swacha, prof. US

6. dr Mirela Romanowska, prof US

5 filologia angielska

1. Patrycja Kamińska (przewodnicząca)

2. mgr Marlena Gawlik – zastępca przewodniczącej

3. dr Adriana Goldman

4. dr Krystian Grądz

5. dr Monika Skorasińska

6. mgr Marcin Izmajłowicz

7. mgr Malwina Siemiątkowska

6 filologia germańska

1. mgr Barbara Witek (przewodnicząca)

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Paulina Cioroch

4. dr Karolina Matuszewska

5. dr Katarzyna Ochmańska

6. dr Anna Porchawka-Mulicka

7. dr Magdalena Zyga

7

filologia germańska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Paulina Cioroch (przewodnicząca)

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Karolina Matuszewska

4. dr Anna Porchawka-Mulicka

5. dr Magdalena Zyga

6. mgr Barbara Witek

8    
9 filologia norweska

1. dr Witosław Awedyk (przewodniczący)

2. dr Małgorzata Bień-Lietz

3. dr Jordan Siemianowski

4. mgr Marta Brok

5. mgr Aneta Haldorsen

10 filologia polska

1. dr Agnieszka Szlachta (przewodnicząca)

2. prof dr hab Agata Zawiszewska

3. dr hab Tatiana Czerska, prof. US

4. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

5. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

6. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

11

filologia romańska z językiem obcym

do wyboru

1. dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US (przewodnicząca)

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Łuszczyńska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

12 filologia romańska

1. dr Nelli Sołonko (przewodnicząca)

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Łuszczyńska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

13

filologia rosyjska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Agnieszka Krzanowska (przewodnicząca)

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US.

3. dr Dorota Dziadosz

4. dr Maciej Pieczyński

5. dr Izabela Pietrzyk

14 filozofia

1. dr Artur Kosecki – przewodniczący

2. prof. dr hab. Renata Ziemińska

3. dr hab. Adriana Schetz, prof. US

4. dr hab. Karol Polcyn

5. mgr Katarzyna Ciarcińska

15 Global Communication

1. mgr Wioletta Szóstak (przewodnicząca)

2. dr Anna Łazuka-Banach

3. mgr Michał Baran

4. mgr Urszula Chwesiuk

5. mgr Irina Sklema

6. mgr Paweł Tuz

16 historia

1. dr hab. Agnieszka Gut, prof. US (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Radosław Gaziński

3. prof. dr hab. Danuta Okoń

4. prof. dr hab. Adam Wątor

5. dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

6. dr hab. Rafał Simiński

7. dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

17

italianistyka z elementami studiów

nad chrześcijaństwem

1. mgr Agnieszka Słoboda (przewodnicząca)

2. dr hab. Angelo Rella, prof US

3. dr hab. Marino Balducci

4. dr Piotr Goniszewski

5. dr Magdalena Lange-Henszke

6. dr Andrea Schembari

7. mgr Gennaro Valentino

18 kognitywistyka komunikacji

1. mgr Maja Kasjanowicz (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

3. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

4. dr hab. Krzysztof Saja, prof. US

5. dr Albert Terelak

6. dr Małgorzata Wrzosek

7. mgr Mateusz Włodarczyk

19 lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

1. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US (przewodnicząca)

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

3. dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

4. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof US

5. dr Mirosława Hordy

6. dr Maciej Pieczyński

20 media i cywilizacja

1. dr Małgorzata Cieśluk (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Tomasz Sikorski

3. dr hab. Piotr Briks, prof. US

4. dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

5. dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

6. dr Paweł Migdalski

7. dr Adam Rudawski

21 mediacja międzykulturowa

1. dr Żaneta Stasieniuk (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Jaromir Brejdak

3. dr Robert Bartłomiejski

4. dr Wioleta Bryniewicz

5. dr Anna Królikowska

22 menedżer dziedzictwa kulturowego

1. dr Agnieszka Matuszewska (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Adam Makowski

3. dr hab. Eryk Krasucki, prof US

4. dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

5. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

6. dr Marta Cichocka

23

przekład rosyjsko-polski

z dodatkowym językiem obcym

1. dr Mirosława Hordy (przewodnicząca)

2. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

3. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

4. dr Dorota Dziadosz

5. dr Agnieszka Krzanowska

6. dr Maciej Pieczyński

24 stosunki międzynarodowe

1. dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US (przewodnicząca)

2. prof dr hab. Jörg Hackmann

3. dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

4. dr Renata Nowaczewska

5. dr Barbara Patlewicz

6. dr Jordan Siemianowski

7. dr Krystian Szudarek

25 studia nad wojną i wojskowością

1. prof. dr hab. Henryk Walczak (przewodniczący)

2. dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

3. dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US

4. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

5. dr Tomasz Ślepowroński

26 studia pisarskie

1. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Inga Iwasiów

3. prof dr hab. Agata Zawiszewska

4. dr hab. Maciej Duda, prof. US

5. dr Aleksandra Grzemska

6. dr Aleksandra Krukowska

7. dr Ewa Szczepan

27 polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational

1. dr Barbara Wróblewska (przewodnicząca)

2. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US

3. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

4. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

28 filologia hiszpańska

1. dr Nina Pielacińska – przewodnicząca

2. dr Monika Lisowska

3. dr Manuel Pérez Machado

4. mgr Barbara Kowalewska

5. mgr Weronika Kudyba