Składy osobowe zespołów kierunków na Wydziale Humanistycznym US

powołane na kadencję 2020-2024

 

aktualizacja 1 III 2024 r.

 

Lp. Nazwa kierunku Skład zespołu kierunku
1 archeologia

1. dr Katarzyna Ślusarska – przewodnicząca

2. dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US

3. dr hab. Marcin Majewski, prof. US

4. dr Marta Chmiel-Chrzanowska

5. dr Przemysław Krajewski

6. Urszula Przybytek – przedstawiciel samorządu studenckiego

2

 

 

 

bałtyckie studia kulturowe

1. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Marta Skwara

3. dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

4. dr hab. Ewa Tierling-Śledź

5. dr Tomasz Duda (Instytut Gospodarki Przestrzennej

i Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

6. dr Łukasz Świercz

7. dr Barbara Wróblewska 

3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1. dr hab. Sławomir Iwasiów – przewodniczący

2. prof. dr. hab. Andrzej Skrendo

3. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

4. dr Krzysztof Flasiński

5. dr Agnieszka Szlachta

4. Wiktoria Rybicka – przedstawiciel samorządu studenckiego

4 dziennikarstwo i zarządzanie mediami

1. dr Krzysztof Flasiński – przewodniczący

2. prof. dr hab. Iga Rudawska (Instytut Ekonomii

i Finansów)

3. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

4. dr hab. Jakub Swacha, prof. US (Instytut Zarządzania)

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

6. dr Mirela Romanowska, prof. US (Instytut Ekonomii

i Finansów)

7. Ewelina Szymańska – przedstawiciel samorządu studenckiego

5 filologia angielska

1. dr Patrycja Kamińska, prof. US – przewodnicząca

2. dr Adriana Goldman – zastępca przewodniczącej

3. dr Ewa Glapka

4. dr Krystian Grądz

5. dr Oksana Kondratieva

6. dr Monika Skorasińska

8. dr Alina Szwajczuk

8. dr Szymczak-Kordulasińska Monika

9. mgr Anna Hepner

10. mgr Zuzanna Zawadka

11. Julia Kołodziejczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

6 filologia germańska

1. mgr Barbara Witek – przewodnicząca

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Paulina Kaczocha

4. dr Karolina Matuszewska

5. dr Katarzyna Ochmańska

6. dr Anna Porchawka-Mulicka

7. dr Magdalena Zyga

8. Maciej Dąbrowski – przedstawiciel samorządu studenckiego

7 filologia germańska
z dodatkowym językiem obcym

1. dr Paulina Kaczocha – przewodnicząca

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Karolina Matuszewska

4. dr Anna Porchawka-Mulicka

5. dr Magdalena Zyga

6. mgr Barbara Witek

7. Aryna Voitas – przedstawiciel samorządu studenckiego

8 filologia hiszpańska

1. dr Barbara Kosik-Szwejkowska – przewodnicząca

2. dr Javier Gonzalez Fernandez

3. mgr Weronika Kudyba

4. mgr Robert Kupiński

5. mgr Aleksandra Prokurat-Figiel

6. mgr Alejandro Rogla Irun

7. mgr Angel Vega Guardia

8. Wiktoria Helena Kowalewska – przedstawiciel samorządu studenckiego od 1 III 2024

9 filologia norweska

1. dr Witosław Awedyk – przewodniczący

2. dr Małgorzata Bień-Lietz

3. dr Jordan Siemianowski

4. mgr Dominika Ludwiczak

5. mgr Aneta Wawrzyniak

6. Katarzyna Małachowska – przedstawiciel samorządu studenckiego

10 filologia polska

1. dr Agnieszka Szlachta – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Agata Zawiszewska-Semeniuk

3. dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

4. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

5. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

6. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

7. dr Krzysztof Flasiński

8. dr hab. Sławomir Iwasiów

9. Alicja Obirek – przedstawiciel samorządu studenckiego

11 filologia romańska z językiem obcym do wyboru

1. dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US –przewodnicząca

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Kalińska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

6. Dawid Przybyłowski – przedstawiciel samorządu studenckiego

12 filologia romańska

1. mgr Angelo Sollano – przewodniczący

2. dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US

3. dr Sylwia Kalińska

4. dr Aleksandra Kamińska

5. dr Nelli Sołonko

6. mgr Beata Skuza

7. Radosław Krawczykowski – przedstawiciel samorządu studenckiego

13

filologia rosyjska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Agnieszka Krzanowska przewodnicząca

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US.

3. dr Dorota Dziadosz

4. dr Maciej Pieczyński

5. dr Izabela Pietrzyk

6. Szymon Gibki – przedstawiciel samorządu studenckiego

14 filozofia

1. dr Katarzyna Ciarcińska – przewodnicząca

2.  prof. dr hab. Renata Ziemińska

3. dr hab. Karol Polcyn, prof. US

4. dr hab. Adriana Schetz, prof. US

5. dr Artur Kosecki

6. Michał Bethke – przedstawiciel samorządu studenckiego

15 Global Communication

1. mgr Wioletta Szóstak – przewodnicząca

2. dr Anna Łazuka-Banach

3. dr Michał Baran

5. mgr Irina Sklema

6. mgr Paweł Tuz

7. Małgorzata Przezdomska – przedstawiciel samorządu studenckiego

16 historia

1. dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Danuta Okoń

3. prof. dr hab. Adam Wątor

4. dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US

5. dr hab. Paweł Gut, prof. US

6. dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

7. dr Tomasz Ślepowroński

8. Paweł Gliźniewicz – przedstawiciel samorządu studenckiego

17 italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

1. Magdalena Lange-Henszke – przewodnicząca

2. dr hab. Angelo Rella, prof. US

3. dr hab. Marino Balducci

4. dr Edyta Bocian

5. dr Dianę del Mastro (Instytut Nauk Teologicznych)

6. mgr Anna Kowalik

7. mgr Agnieszka Słoboda

8. mgr Angelo Sollano

9. Zofia Rodzoch – przedstawiciel samorządu studenckiego

18 kognitywistyka komunikacji

1. dr Mateusz Włodarczyk – przewodniczący

2. ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski (Instytut Psychologii)

3. dr hab. Krzysztof Saja, prof. US

4. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

5. dr Albert Terelak (Instytut Socjologii)

6. dr Marta Wąsik

7. . Magdalena Sasin – przedstawiciel samorządu studenckiego

19 lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

1. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

3. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

4. dr Mirosława Hordy

5. dr Maciej Pieczyński

6. Filip Stawczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

20 media i cywilizacja

1. dr Małgorzata Cieśluk – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Tomasz Sikorski

3. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

4. dr Adam Rudawski, prof. US (Instytut Zarządzania)

5. dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

6. dr Marta Cichocka

7. dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Instytut Socjologii)

8. Kacper Grąbczewski – przedstawiciel samorządu studenckiego

21 menedżer dziedzictwa kulturowego

1. dr Agnieszka Matuszewska – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Adam Makowski

3. dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

4. dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

5. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

6. dr hab. Marcin Szydłowski 

22 polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational

1. dr Barbara Wróblewska – przewodnicząca

2. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US

3. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

4. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara 

23

przekład rosyjsko-polski

 

1. dr Mirosława Hordy – przewodnicząca

2. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

3. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

4. dr Dorota Dziadosz

5. dr Agnieszka Krzanowska

6. dr Maciej Pieczyński

7. Nadia Krysiak – przedstawiciel samorządu studenckiego

24 stosunki międzynarodowe

1. dr Jordan Siemianowski przewodniczący

2. prof. dr hab. Henryk Walczak

3. dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US

4. dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

5. dr Renata Nowaczewska

6. dr Barbara Patlewicz

7. dr Krystian Szudarek

8. Patryk Markowski – przedstawiciel samorządu studenckiego

25

studia anglistyczno-slawistyczne

[nowy kierunek studiów

od r.a. 2023/2024]

1. dr Katarzyna Kondzioła-Pich – przewodnicząca

2. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

3. dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

4. dr Dorota Dziadosz

5. dr Agnieszka Krzanowska

6. dr Joanna Witkowska 

7. Maja Pekul – – przedstawiciel samorządu studenckiego

26 studia pisarskie

1. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara –
przewodnicząca

2. prof. dr hab. Inga Iwasiów

3. prof. dr hab. Agata Zawiszewska-Semeniuk

4. dr hab. Maciej Duda, prof. US

5. dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

6. dr Aleksandra Grzemska

7. dr Aleksandra Krukowska

8. dr Ewa Szczepan

 

Zespoły kierunków, na których nie ma prowadzonego kształcenia w r.a. 2023/2024

 

1

Baltic Region Studies

[nowy kierunek studiów

od r.a. 2023/2024]

1.  dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Jörg Hackmann

3. dr hab. Felix Biermann, prof. US

4. dr hab. Rafał Simiński

5. dr Paweł Migdalski 

2

Borders and Boundaries Studies

[nowy kierunek studiów

od r.a. 2023/2024

 

1. dr Paweł Migdalski – przewodniczący

2. prof. dr hab. Jörg Hackmann

3. dr hab. Piotr Briks, prof. US

4. dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii)

5. dr Katarzyna Harabasz 

3 mediacja międzykulturowa

1. dr Żaneta Stasieniuk – przewodnicząca

(Instytut Socjologii)

2. prof. dr hab. Jaromir Brejdak

3. dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii)

4. dr Wioleta Bryniewicz (Instytut Socjologii)

5. dr Anna Królikowska (Instytut Zarządzania) 

4 studia nad wojną i wojskowością

1. prof. dr hab. Henryk Walczak – przewodniczący

2. dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

3. dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US

4. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

5. dr Tomasz Ślepowroński