Składy osobowe zespołów kierunków na Wydziale Humanistycznym US

powołane na kadencję 2020-2024

 

aktualizacja 1 X 2022

Lp.

Nazwa kierunku

Skład zespołu kierunku

1

archeologia

1. dr Katarzyna Ślusarska – przewodnicząca

2. dr hab. Marcin Majewski, prof. US

3. dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US

4. dr Marta Chmiel-Chrzanowska (urlop)

5. dr Katarzyna Harabasz (urlop)

6. dr Przemysław Krajewski

2

 

 

 

bałtyckie studia kulturowe

1. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Marta Skwara

3. dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

4. dr Barbara Wróblewska

5. dr hab. Ewa Tierling-Śledź 

3

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1. dr Sławomir Iwasiów – przewodniczący

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

4. dr Bogdan Balicki

5. mgr Mirosław Salski

4

dziennikarstwo i zarządzanie mediami

1. dr Krzysztof Flasiński – przewodniczący

2. prof. dr hab. Iga Rudawska

3. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

4. dr hab. Jakub Swacha, prof. US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

6. dr Mirela Romanowska, prof. US

5

filologia angielska

1. dr Patrycja Kamińska, prof. US – przewodnicząca

2. dr Adriana Goldman – zastępca przewodniczącej

3. dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. US

4. dr Ewa Glapka

5. dr Krystian Grądz

6. dr Oksana Kondratieva

7. dr Monika Skorasińska

8. dr Alina Szwajczuk

9. dr Szymczak-Kordulasińska Monika

10. mgr Łukasz Nieroda

6

filologia germańska

1. mgr Barbara Witek – przewodnicząca

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Paulina Kaczocha

4. dr Katarzyna Ochmańska

5. dr Anna Porchawka-Mulicka

6. dr Karolina Matuszewska

7. dr Magdalena Zyga

7

filologia germańska
z dodatkowym językiem obcym

1. dr Paulina Kaczocha – przewodnicząca

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Anna Porchawka-Mulicka

4. dr Magdalena Zyga

5. dr Karolina Matuszewska

6. mgr Barbara Witek

8

filologia hiszpańska

1. dr Barbara Kosik-Szwejkowska – przewodnicząca

2. dr Javier Gonzalez Fernandez

3. mgr Angel Vega Guardia

4. mgr Weronika Kudyba

5. mgr Robert Kupiński

6. mgr Alejandro Rogla Irun

9

filologia norweska

1. dr Witosław Awedyk – przewodniczący

2. dr Małgorzata Bień-Lietz

3. dr Jordan Siemianowski

4. mgr Marta Brok

5. mgr Aneta Haldorsen

10

filologia polska

1. dr Agnieszka Szlachta – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Agata Zawiszewska

3. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

4. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

5. dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

6. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

11

filologia romańska z językiem obcym do wyboru

1. dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US –przewodnicząca

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Kalińska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

12

filologia romańska

1. mgr Angelo Sollano – przewodniczący

(1 X 2022 – 28 II 2023)

2. dr Nelli Sołonko – przewodnicząca

(od 1 III 2023;  urlop naukowy w sem. zimowym 2022/2023)

3. dr Aleksandra Kamińska

4. dr Sylwia Kalińska

5. mgr Beata Skuza

 

13

filologia rosyjska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Agnieszka Krzanowska przewodnicząca

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US.

3. dr Dorota Dziadosz

4. dr Maciej Pieczyński

5. dr Izabela Pietrzyk

14

filozofia

1. dr Katarzyna Ciarcińska – przewodnicząca

2.  prof. dr hab. Renata Ziemińska

3. dr hab. Adriana Schetz, prof. US

4. dr hab. Karol Polcyn, prof. US

5. dr Artur Kosecki

15

Global Communication

1. mgr Wioletta Szóstak – przewodnicząca

2. dr Anna Łazuka-Banach

3. mgr Michał Baran

4. mgr Irina Sklema

5. mgr Paweł Tuz

16

historia

1. dr hab. Agnieszka Gut, prof. US – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Radosław Gaziński (urlop naukowy)

3. prof. dr hab. Danuta Okoń

4. prof. dr hab. Adam Wątor

5. dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

6. dr hab. Rafał Simiński

7. dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

17

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

1. Magdalena Lange-Henszke – przewodnicząca

2. dr hab. Angelo Rella, prof US

3. dr hab. Marino Balducci

4. dr Piotr Goniszewski

5. dr Andrea Schembari

6. mgr Agnieszka Słoboda (urlop w roku 2022/2023)

7. mgr Gennaro Valentino (urlop w roku 2022/2023)

18

kognitywistyka komunikacji

1. mgr Mateusz Włodarczyk – przewodniczący

2. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

3. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

4. dr hab. Krzysztof Saja, prof. US

5. dr Albert Terelak

6. dr Małgorzata Wrzosek

7. mgr Maja Kasjanowicz

19

lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

1. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

3. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

4. dr Mirosława Hordy

    (urlop naukowy w sem. zim. 2022/2023)

5. dr Maciej Pieczyński

20

media i cywilizacja

1. dr Małgorzata Cieśluk – przewodnicząca

2. prof. dr hab. Tomasz Sikorski

3. dr hab. Piotr Briks, prof. US

4. dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

5. dr Kalina Kukiełko

6. dr Paweł Migdalski

7. dr Adam Rudawski, prof US

21

polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational

1. dr Barbara Wróblewska – przewodnicząca

2. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US

3. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

4. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara 

22

przekład rosyjsko-polski

(do 30 IX 2022: przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym)

 

1. dr Mirosława Hordy – przewodnicząca

     (urlop naukowy w sem. zimowym 2022/2023)

2. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

3. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US

4. dr Dorota Dziadosz

5. dr Agnieszka Krzanowska

6. dr Maciej Pieczyński

23

stosunki międzynarodowe

1. dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US –przewodnicząca

2. prof. dr hab. Jörg Hackmann

3. dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

4. dr Renata Nowaczewska

5. dr Barbara Patlewicz

6. dr Jordan Siemianowski

7. dr Krystian Szudarek

24

studia pisarskie

1. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara –
    przewodnicząca

2. prof. dr hab. Inga Iwasiów

3. prof. dr hab. Agata Zawiszewska

4. dr hab. Maciej Duda, prof. US

5. dr Aleksandra Grzemska

6. dr Aleksandra Krukowska

7. dr Ewa Szczepan