Składy osobowe zespołów kierunków na Wydziale Humanistycznym US

powołane na kadencję 2020-2024

 

Lp. Nazwa kierunku Skład zespołu kierunku
1 archeologia

1. Katarzyna Ślusarska (przewodniczący)

2. dr hab. Marcin Majewski

3. dr Marta Chmiel-Chrzanowska

4. dr Katarzyna Harabasz

5. dr Grzegorz Kiarszys

6. dr Przemysław Krajewski

2 bałtyckie studia kulturowe

1. dr Barbara Wróblewska (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Marta Skwara

3. dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

4. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

5. dr hab. Ewa Tierling-Śledź

3 dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1. dr Sławomir Iwasiów (przewodniczący)

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

4. dr Bogdan Balicki

5. mgr Mirosław Salski

4 dziennikarstwo i zarządzanie mediami

1. dr Krzysztof Flasiński (przewodniczący)

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

4. prof. dr hab. Iga Rudawska

5. dr hab. Jakub Swacha, prof. US

6. dr Mirela Romanowska

5 filologia angielska

1. Patrycja Kamińska (przewodnicząca)

2. mgr Marlena Gawlik – zastępca przewodniczącej

3. dr Adriana Goldman

4. dr Monika Skorasińska

5. mgr Marcin Izmajłowicz

6. mgr Malwina Siemiątkowska

6 filologia germańska

1. mgr Barbara Witek (przewodnicząca)

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Paulina Cioroch

4. dr Katarzyna Ochmańska

5. dr Anna Porchawka-Mulicka

6. dr Magdalena Zyga

6. dr Karolina Matuszewska

 

7

filologia germańska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Paulina Cioroch (przewodnicząca)

2. dr Anna Borowska-Stankiewicz

3. dr Anna Porchawka-Mulicka

4. dr Magdalena Zyga

5. mgr Karolina Matuszewska

6. mgr Barbara Witek

8 filologia hiszpańska

1. mgr Barbara Kowalewska (przewodnicząca)

2. dr Monika Lisowska

3. dr Nina Pielacińska

4. mgr Weronika Kudyba

5. mgr Manuel Pérez Machado

9 filologia norweska

1. dr Witosław Awedyk (przewodniczący)

2. dr Małgorzata Bień-Lietz

3. dr Jordan Siemianowski

4. mgr Marta Brok

5. mgr Aneta Haldorsen

10 filologia polska

1. dr Agnieszka Szlachta (przewodnicząca)

2. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

3. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

4. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

5. dr Aleksandra Krukowska

11

filologia romańska z językiem obcym

do wyboru

1. dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US (przewodnicząca)

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Łuszczyńska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

12 filologia romańska

1. dr Nelli Sołonko (przewodnicząca)

2. dr Aleksandra Kamińska

3. dr Sylwia Łuszczyńska

4. mgr Beata Skuza

5. mgr Angelo Sollano

13

filologia rosyjska z dodatkowym

językiem obcym

1. dr Izabela Pietrzyk (przewodnicząca)

2. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US.

3. dr Dorota Dziadosz

4. dr Agnieszka Krzanowska

5. dr Maciej Pieczyński

14 filozofia

1. dr Artur Kosecki – przewodniczący

2. prof. dr hab. Renata Ziemińska

3. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US

4. dr hab. Adriana Schetz, prof. US

5. dr hab. Karol Polcyn

15 Global Communication

1. mgr Wioletta Szóstak (przewodnicząca)

2. dr Anna Łazuka-Banach

3. mgr Michał Baran

4. mgr Urszula Chwesiuk

5. mgr Irina Sklema

6. mgr Paweł Tuz

16 historia

1. dr hab. Agnieszka Gut, prof. US (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Radosław Gaziński

3. prof. dr hab. Danuta Okoń

4. prof. dr hab. Adam Wątor

5. dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

6. dr hab. Rafał Simiński

7. dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

17

italianistyka z elementami studiów

nad chrześcijaństwem

1. mgr Agnieszka Słoboda (przewodnicząca)

2. dr Marino Balducci

3. dr Piotr Goniszewski

4. dr Magdalena Lange-Henszke

5. dr hab. Angelo Rella

6. dr Andrea Schembari

7. mgr Gennaro Valentino

18 kognitywistyka komunikacji

1. dr Małgorzata Wrzosek (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

3. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

4. dr hab. Maciej Witek, prof. US

5. dr Albert Terelak

6. dr hab. Krzysztof Saja

7. mgr Mateusz Włodarczyk

19 lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

1. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US (przewodnicząca)

2. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

3. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

4. dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

5. dr Maciej Pieczyński

20 media i cywilizacja

1. dr Małgorzata Cieśluk (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Tomasz Sikorski

3. dr hab. Piotr Briks, prof. US

4. dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

5. dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

6. dr Paweł Migdalski

7. dr Adam Rudawski

21 mediacja międzykulturowa

1. dr Żaneta Stasieniuk (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Jaromir Brejdak

3. dr Robert Bartłomiejski

4. dr Wioleta Bryniewicz

5. dr Anna Królikowska

22 menedżer dziedzictwa kulturowego

1. dr Agnieszka Matuszewska (przewodnicząca)

2. dr hab. Adam Makowski, prof. US

3. dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

4. dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

5. dr Marta Cichocka

6. dr hab. Eryk Krasucki

23

przekład rosyjsko-polski

z dodatkowym językiem obcym

1. dr Mirosława Hordy (przewodnicząca)

2. dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

3. dr Dorota Dziadosz

4. dr Agnieszka Krzanowska

5. dr Maciej Pieczyński

24 stosunki międzynarodowe

1. dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US (przewodnicząca)

2. dr hab. Joerg Hackmann, prof. US

3. dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

4. dr Renata Nowaczewska

5. dr Barbara Patlewicz

6. dr Jordan Siemianowski

7. dr Krystian Szudarek

25 studia nad wojną i wojskowością

1. dr hab. Henryk Walczak prof. US (przewodniczący)

2. dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

3. dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US

4. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

5. dr Tomasz Ślepowroński

26 studia pisarskie

1. dr hab. Arleta Galant, prof. US (przewodnicząca)

2. prof. dr hab. Inga Iwasiów

3. dr hab. Maciej Duda, prof. US

4. dr hab. Agata Zawiszewska, prof.US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara

5. dr Aleksandra Krukowska

6. dr Ewa Szczepan

27 polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational

1. dr Barbara Wróblewska

2. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US

3. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

4. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US

5. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara