Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.pl

al. Piastów 40B, budynek nr 5

71-065 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

Monika Łacińska 201 91 444 27 06 monika.lacinska@usz.edu.pl
Elżbieta Baranowska 204 91 444 27 08 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
Urszula Cichoń 206 91 444 27 01 urszula.cichon@usz.edu.pl
Monika Cześnik 201 91 444 27 06 monika.czesnik@usz.edu.pl
Magdalena Herman (zwolnienie lekarskie) 206 91 444 27 01 magdalena.herman@usz.edu.pl
Małgorzata Kwiatkowska 203 91 444 30 29 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
Magdalena Olejnik-Czarnata 203 91 444 30 29 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
Monika Zarzycka 204 91 444 27 08 monika.zarzycka@usz.edu.pl
Renata Żuk – sekretariat Dziekana 208 91 444 27 12 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

 

Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nazwa kierunku studiów Poziom
Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444 30 29 filozofia I
kognitywistyka komunikacji I i II
mediacja międzykulturowa I
filologia norweska I
   
   
   
Monika Zarzycka monika.zarzycka@usz.edu.pl 91 444 27 08 archeologia I i II
historia I i II
media i cywilizacja I
menedżer dziedzictwa kulturowego II
stosunki międzynarodowe I i II
studia nad wojną i wojskowością I
Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@usz.edu.pl 91 44 27 08 filologia angielska I i II
global communication I
Monika Łacińska monika.lacinska@usz.edu.pl 91 444 27 06 filologia germańska I i II
filologia germańska  z dod. językiem obcym I
filologia romańska II
filologia romańska z językiem obcym do wyboru I
Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl 91 444 30 29 bałtyckie studia kulturowe II
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
filologia polska I i II
studia pisarskie I i II
Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444 27 01 filologia hiszpańska I
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II
Monika Cześnik monika.czesnik@usz.edu.pl 91 444 27 06

filologia rosyjska  z dod. językiem obcym

lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

przekład rosyjsko-polski  z dod. językiem obcym

I

 

II

 

 

 

Druki do pobrania