Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.pl

ul. A. Mickiewicza 18

70-384 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

       
dr Małgorzata Flejszman – p. o. kierownika Sekcji 2 91 444 23 80 malgorzata.flejszman@usz.edu.pl
lic. Elżbieta Baranowska 2 91 444 23 78 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
mgr Urszula Cichoń 2 91 444 23 79 urszula.cichon@usz.edu.pl
mgr Monika Cześnik 110 91 444 23 27 monika.czesnik@usz.edu.pl
mgr Magdalena Herman 11 91 444 24 33 magdalena.herman@usz.edu.pl
Małgorzata Kwiatkowska 2 91 444 23 78 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
mgr inż. Magdalena Olejnik-Czarnata 16 91 444 23 82 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
mgr Monika Zarzycka 16 91 444 23 82 monika.zarzycka@usz.edu.pl
mgr Renata Żuk – sekretariat Dziekana 409 91 444 23 81 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

stan na 6 VI 2022

 

Lp. Instytut Nazwa kierunku studiów Poziom Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nr pokoju

 

1 HIS archeologia I Monika Zarzycka monika.zarzycka@usz.edu.pl 91 444 23 82 16
2 HIS historia I i II
3 HIS media i cywilizacja I
4 HIS stosunki międzynarodowe I i II

 

5 LIT dziennikarstwo i komunikacja społeczna I Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444 23 82 16
6 LIT dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
7 LIT filologia polska I i II
8 LIT studia pisarskie I i II

 

9 JEZ filologia germańska I i II        
10 JEZ filologia germańska  z dod. językiem obcym I

 

11 JEZ filologia rosyjska  z dod. językiem obcym I Monika Cześnik monika.czesnik@usz.edu.pl 91 444 23 27 110
12 JEZ lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
13 JEZ przekład rosyjsko-polski  z dod. językiem obcym II
14 JEZ filologia romańska II
15 JEZ filologia romańska z językiem obcym do wyboru I

 

16 JEZ filologia angielska I i II Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@ usz.edu.pl 91 444 23 78 2
17 JEZ global communication I

 

18 LIT italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444 23 79 2
19 JEZ filologia hiszpańska I
20 JEZ filologia norweska I

 

21 FiK filozofia I Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@ usz.edu.pl 91 444 23 78 2
22 FiK kognitywistyka komunikacji I i II
23 FiK mediacja międzykulturowa I

 

zamówienia na prowadzenie zajęć dydaktycznych; potwierdzenia wykonania zajęć 

 

obsługa funduszu dydaktycznego WH Renata Żuk renata.zuk@usz.edu.pl 91 444 23 81 409
sprawy dot.. zamówień publicznych i zaopatrzenia 

 

sekretariat dziekana Renata Żuk renata.zuk@usz.edu.pl 91 444 23 81 409
obsługa Rady Dydaktycznej

 

 

Druki do pobrania