Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.

al. Piastów 40B bud. 5

71-065 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

       
dr Małgorzata Flejszman – kierownik Sekcji 202 91 444 26 29 malgorzata.flejszman@usz.edu.pl
lic. Elżbieta Baranowska 201 91 444 26 28 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
mgr Urszula Cichoń 207 91 444 30 23 urszula.cichon@usz.edu.pl
mgr Małgorzata Dziarmaga 301 91 444 30 29 malgorzata.dziarmaga@usz.edu.pl
lic. Magdalena Iwanczewska 207 91 444 26 34 magdalena.iwanczewska@usz.edu.pl
mgr Dagmara Król 207 91 444 26 33 dagmara.krol@usz.edu.pl
lic. Małgorzata Kwiatkowska 301 91 444 30 26 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
mgr inż. Magdalena Olejnik-Czarnata 203 91 444 30 22 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
mgr Monika Zarzycka 203 91 444 30 21 monika.zarzycka@usz.edu.pl
mgr Renata Żuk – sekretariat Dziekana 206 91 444 26 38 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

stan na 2 X 2023 r.

 

Lp. Instytut Nazwa kierunku studiów Poziom Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nr pokoju

 

1 HIS archeologia I Monika Zarzycka monika.zarzycka@usz.edu.pl 91 444 30 21 203
2 HIS historia I i II
3 HIS media i cywilizacja I
4 HIS menedżer dziedzictwa kulturowego II
5 HIS stosunki międzynarodowe I i II

 

6 LIT bałtyckie studia kulturowe II Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444 30 22 203
7 LIT dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
8 LIT dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
9 LIT filologia polska I i II
10 LIT studia pisarskie I i II

 

11 JEZ filologia germańska I i II Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@ usz.edu.pl 91 444 30 26 301
12 JEZ filologia germańska  z dod. językiem obcym I
13 JEZ polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I

 

14 JEZ filologia rosyjska z dod. językiem obcym I Dagmara Król dagmara.krol@usz.edu.pl 91 444 26 33 207
15 JEZ lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
16 JEZ przekład rosyjsko-polski II
17 JEZ filologia romańska II
18 JEZ filologia romańska z językiem obcym do wyboru I
19 JEZ studia anglistyczno-slawistyczne I

 

20 JEZ filologia angielska I i II Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@ usz.edu.pl 91 444 26 28 201
21 JEZ Global Communication I

 

22 LIT italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444 30 23 207
23 JEZ filologia hiszpańska I
24 JEZ filologia norweska I

 

25 FiK filozofia I i II Magdalena Iwanczewska magdalena.iwanczewska@usz.edu.pl 91 444 26 34 207
26 FiK kognitywistyka komunikacji I i II
zamówienia na prowadzenie zajęć dydaktycznych; potwierdzenia wykonania zajęć

 

obsługa funduszu dydaktycznego WH Małgorzata Dziarmaga malgorzata.dziarmaga@usz.edu.pl 91 444 30 29 301
umowy cywilnoprawne

 

sekretariat dziekana Renata Żuk renata.zuk@usz.edu.pl 91 444 26 38 206
obsługa Rady Dydaktycznej

 

Wzory druków