Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.pl

al. Piastów 40B, budynek nr 5

71-065 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

Monika Łacińska – kierownik Sekcji 201 91 444 27 06 monika.lacinska@usz.edu.pl
Elżbieta Baranowska 204 91 444 27 08 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
Urszula Cichoń 206 91 444 27 01 urszula.cichon@usz.edu.pl
Monika Cześnik 201 91 444 27 06 monika.czesnik@usz.edu.pl
Magdalena Herman (zwolnienie lekarskie)
Małgorzata Kwiatkowska 204 91 444 27 08 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
Magdalena Olejnik-Czarnata 203 91 444 30 29 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
Monika Zarzycka 203 91 444 30 29 monika.zarzycka@usz.edu.pl
Renata Żuk – sekretariat Dziekana 208 91 444 27 12 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

 

stan na 22 III 2021

 

Lp. Instytut Nazwa kierunku studiów Poziom Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nr pokoju
1 FiK filozofia I Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444 30 29 203
2 FiK kognitywistyka komunikacji I i II
3 FiK mediacja międzykulturowa I
4 JEZ filologia norweska I
5 JEZ filologia rosyjska  z dod. językiem obcym I Monika Cześnik monika.czesnik@ usz.edu.pl 91 444 27 06 201
6 JEZ lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
7 JEZ przekład rosyjsko-polski  z dod. językiem obcym II
8 JEZ filologia romańska II
9 JEZ filologia romańska z językiem obcym do wyboru I
10 HIS archeologia I i II Monika Zarzycka monika.zarzycka@ usz.edu.pl 91 444 30 29 203
11 HIS historia I i II
12 HIS media i cywilizacja I
13 HIS menedżer dziedzictwa kulturowego II
14 HIS stosunki międzynarodowe I i II
15 HIS studia nad wojną i wojskowością I
16 JEZ filologia angielska I i II Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@ usz.edu.pl 91 444 27 08 204
17 JEZ global communication I
18 JEZ filologia germańska I i II Monika Łacińska monika.lacinska@ usz.edu.pl 91 444 27 06 201
19 JEZ filologia germańska  z dod. językiem obcym I
20 LIT bałtyckie studia kulturowe II Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl 91 444 27 08 204
21 LIT dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
22 LIT dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
23 LIT filologia polska I i II
24 LIT studia pisarskie I i II
25 JEZ filologia hiszpańska I Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444 27 01 206
26 LIT italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II

 

 

 

Druki do pobrania