Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.pl

al. Piastów 40B, budynek nr 5

71-065 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

       
Monika Łacińska – kierownik Sekcji 201 91 444 27 06 monika.lacinska@usz.edu.pl
Elżbieta Baranowska 204 91 444 27 08 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
Urszula Cichoń 206 91 444 27 01 urszula.cichon@usz.edu.pl
Monika Cześnik 201 91 444 27 06 monika.czesnik@usz.edu.pl
Magdalena Herman (zwolnienie lekarskie)      
Małgorzata Kwiatkowska 204 91 444 27 08 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
Magdalena Olejnik-Czarnata 203 91 444 30 29 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
Monika Zarzycka 203 91 444 30 29 monika.zarzycka@usz.edu.pl
Renata Żuk – sekretariat Dziekana 208 91 444 27 12 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

 

stan na 30 VI 2021

Lp. Instytut Nazwa kierunku studiów Poziom Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nr pokoju
 
1 HIS archeologia I i II Monika Zarzycka monika.zarzycka@usz.edu.pl 91 444
30 29
203
2 HIS historia I i II
3 HIS media i cywilizacja I
4 HIS menedżer dziedzictwa kulturowego II
5 HIS stosunki międzynarodowe I i II
6 HIS studia nad wojną i wojskowością I
 
7 FiK filozofia I Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444
30 29
203
8 FiK kognitywistyka komunikacji I i II
9 FiK mediacja międzykulturowa I
10 LIT bałtyckie studia kulturowe II
11 LIT dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
12 LIT dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
13 LIT filologia polska I i II
14 LIT studia pisarskie I i II
 
15 LIT italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444
27 01
206
16 JEZ filologia hiszpańska I
17 JEZ filologia norweska I
18 JEZ polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Lehramt Deutsch-Polnisch binational I
               
19 JEZ filologia germańska I i II Monika Łacińska, Kierownik Sekcji monika.lacinska@usz.edu.pl 91 444
27 06
201
20 JEZ filologia germańska  z dod. językiem obcym I
 
21 JEZ filologia rosyjska  z dod. językiem obcym I Monika Cześnik monika.czesnik@usz.edu.pl 91 444
27 06
201
22 JEZ lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
23 JEZ przekład rosyjsko-polski  z dod. językiem obcym II
24 JEZ filologia romańska II
25 JEZ filologia romańska z językiem obcym do wyboru I
 
26 JEZ filologia angielska I i II Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@ usz.edu.pl 91 44
27 08
204
27 JEZ global communication I
 
  obsługa umów cywilnoprawnych Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@ usz.edu.pl 91 444
27 08
204
obsługa zamówień na prowadzenie zajęć dydaktycznych
               
  sekretariat dziekana Renata Żuk renata.zuk@usz.edu.pl 91 444 27 12 108
obsługa Rady Dydaktycznej

 

 

 

 

 

Druki do pobrania