Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego US

e-mail: sk.hum@usz.edu.pl

ul. A. Mickiewicza 18

70-384 Szczecin

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

Adres e-mailowy

       
dr Małgorzata Flejszman – kierownik Sekcji 5 91 444 24 49 malgorzata.flejszman@usz.edu.pl
lic. Elżbieta Baranowska 11 91 444 23 72 elzbieta.baranowska@usz.edu.pl
mgr Urszula Cichoń 18 91 444 23 79 urszula.cichon@usz.edu.pl
mgr Małgorzata Dziarmaga 2 91 444 23 78 malgorzata.dziarmaga@usz.edu.pl
lic. Magdalena Iwanczewska 18 91 444 24 33 magdalena.iwanczewska@usz.edu.pl
mgr Dagmara Król 18 91 444 23 80 dagmara.krol@usz.edu.pl
Małgorzata Kwiatkowska 2 91 444 23 78 malgorzata.kwiatkowska@usz.edu.pl
mgr inż. Magdalena Olejnik-Czarnata 16 91 444 23 82 magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl
mgr Monika Zarzycka 16 91 444 23 82 monika.zarzycka@usz.edu.pl
mgr Renata Żuk – sekretariat Dziekana 409 91 444 23 81 renata.zuk@usz.edu.pl

 

 

 

 

Obsługa kierunków studiów przez pracowników Sekcji

stan na 1 I 2023

 

Lp. Instytut Nazwa kierunku studiów Poziom Osoba obsługująca kierunek w Sekcji Adres mailowy Telefon Nr pokoju

 

1 HIS archeologia I Monika Zarzycka monika.zarzycka@usz.edu.pl 91 444 23 82 16
2 HIS historia I i II
3 HIS media i cywilizacja I
4 HIS menedżer dziedzictwa kulturowego II
5 HIS stosunki międzynarodowe I i II        

 

6 LIT bałtyckie studia kulturowe II Magdalena Olejnik-Czarnata magdalena.olejnik-czarnata@usz.edu.pl 91 444 23 82 16
7 LIT dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
8 LIT dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
9 LIT filologia polska I i II
10 LIT studia pisarskie I i II

 

11 JEZ filologia germańska I i II Małgorzata Kwiatkowska malgorzata.kwiatkowska@ usz.edu.pl 91 444 23 78 2
12 JEZ filologia germańska  z dod. językiem obcym I
13 JEZ polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I

 

14 JEZ filologia rosyjska  z dod. językiem obcym I Dagmara Król dagmara.krol@usz.edu.pl 91 444 23 80 18
15 JEZ lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
16 JEZ przekład rosyjsko-polski  [z dod. językiem obcym] II
17 JEZ filologia romańska II
18 JEZ filologia romańska z językiem obcym do wyboru I

 

19 JEZ filologia angielska I i II Elżbieta Baranowska elzbieta.baranowska@ usz.edu.pl 91 444 23 72 11
20 JEZ global communication I

 

21 LIT italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II Urszula Cichoń urszula.cichon@usz.edu.pl 91 444 23 79 18
22 JEZ filologia hiszpańska I
23 JEZ filologia norweska I

 

24 FiK filozofia I Magdalena Iwanczewska magdalena.iwanczewska@usz.edu.pl 91 444 24 33 18
25 FiK kognitywistyka komunikacji I i II
zamówienia na prowadzenie zajęć dydaktycznych; potwierdzenia wykonania zajęć

 

obsługa funduszu dydaktycznego WH Małgorzata Dziarmaga malgorzata.dziarmaga@usz.edu.pl 91 444 23 78 2
umowy cywilnoprawne

 

sekretariat dziekana Renata Żuk renata.zuk@usz.edu.pl 91 444 23 81 409
obsługa Rady Dydaktycznej

 

Wzory druków