UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ 2019 r.

Uchwała RD 1_2019 – umowy na prowadzenie zajęć dyd.

Uchwała RD 2_2019 – opiekunowie ISZ

Uchwała RD 3_2019 – zatw. tematów wykładu ogólnouczelnianego – ITALIANISTYKA I st.

Uchwała RD 4_2019 – zmiana tematu wykładu monograficznego – ARCHEOLOGIAI st

Uchwała RD 5_2019 – zakres obowiązków opiekuna roku

Uchwała RD 6_2019 – zasady wyboru promotora

Uchwała RD 7_2019 – uruchomienie cyklu kszt. kursu Język polski jako obcy

Uchwała RD 8_2019 – program i plan kursu Język polski jako obcy

Uchwała RD 9_2019 – powoł. kierownika kursu Język polski jako obcy

Uchwała RD 10_2019 – projekt planu działalności dydaktycznej

Uchwała RD 11_2019 – umowa na prowadzenie zajęć dyd.

Uchwała RD 12_2019 – umowy na prowadzenie zajęć dyd.

Uchwała RD 13_2019 – powołanie członka zespołu kierunku KK

Uchwała RD 14_2019 – zm. w składzie zespołu kierunku ITA

Uchwała RD 15_2019 – opinia w spr. WSZJK na rok 2019_2020

Uchwała RD 16_2019 – zm. w planie studiów FA_I_S_2019_2020

Uchwała RD 17_2019 – zakres i warunki prowadzenia zajęć w j. obcym

Uchwała RD 18_2019 – opinia w spr. projektu planu rzeczowo-fin. funduszu dyd. WH na rok 2020

Uchwała RD 19_2019 – zm. w planie studiów FA_I_N 2019_2020

Uchwała RD 20_2019 – zm. w planie studiów FA_II_N 2019_2020

Uchwała RD 21_2019 – zm. w planie studiów FA_I_N 2018_2019

 

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ 2020 r.

Uchwała RD 1_2020 – opinia dot. zmian w planie studiów KK_II_S 2019_2020

Uchwała RD 2_2020 – opinia dot. zmian w planie studiów ISH_I_S 2018_2019

Uchwała RD 3_2020 – opinia dot. zmian w planie studiów ISH_I_S 2017_2018

Uchwała RD 4_2020 – opinia dot. zmian w planie studiów ISH_I_N 2017_2018

Uchwała RD 6_2020 – opinia dot. powołania opiekuna nauk. – dr Lisowska M

Uchwała RD 7_2020 – opinia dot. powołania opiekuna nauk. – dr Kamińska A

Uchwała RD 8_2020 – zatw. tematów prac dypl. 2019_2020

Uchwała RD 9_2020 – opinia dot. wzoru zaśw. ukończenia kursu – JPJO Erasmus

Uchwała RD 10_2020 – umowy zlecenia w sem. letnim 2019_2020

Uchwała RD 11_2020 – zm. w sylabusach w programie FG_I_S 2019_2020

Uchwała RD 12_2020 – zm. w sylabusach w programie FG_I_N 2019_2020

Uchwała RD 13_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FROM_I_S 2019_2020

Uchwała RD 14_2020 – opinia dot. zmian w planie studiów MDM_II_S 2019_2020

Uchwała RD 15_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FH_I_S 2020_2021

Uchwała RD 16_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FROM_I_S 2020_2021

Uchwała RD 17_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów SM_I_S 2020_2021

Uchwała RD 18_2020 – opinia dot. rozp. procedury tworzenia nowego kier. – SP_II_S

Uchwała RD 19_2020 – opinia dot. uruchom. cyklu kursu JW – sem letni 2019_2020

Uchwała RD 20_2020 – opinia dot. uruchom. cyklu kursu JPJO Erasmus – sem letni 2019_2020

Uchwała RD 22_2020 – zm. tematów wykładów monogr. dla ITA_I_S 2019_2020

Uchwała RD 23_2020 – zatw. tematów prac dyplomowych 2019_2020 – uzup.

Uchwała RD 24_2020 – sprost. błędu w uchwale 8_2020 – tematy prac dypl FGzJO

Uchwała RD 25_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FA_I_S 2020_2021

Uchwała RD 26_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FP_I_S 2020_2021

Uchwała RD 27_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów FP_II_S 2020_2021

Uchwała RD 28_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów GC_I_S 2020_2021

Uchwała RD 29_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów MiC_I_S 2020_2021

Uchwała RD 30_2020 – KBiJN – uruchom. cyklu kszt. 2020_2021

Uchwała RD 32_2020 – opinia dot. tematu wykładu monogr. dla HIS_II_S 2019_2020

Uchwała RD 33_2020 – zm. tematów wykładów monogr. dla ARCHEO_II_S 2019_2020

Uchwała RD 34_2020 – zatw. tematów przedmiotów do wyboru na r.a. 2020_2021

Uchwała RD 35_2020 – zm. w sylabusach w programie FG_II_S 2019_2020

Uchwała RD 36_2020 – zm. w sylabusach w programie studiów FG_II_N 2019_2020

Uchwała RD 37_2020 – opinia dot. zmian w programie studiów SP_I_S 2020_2021

Uchwała RD 38_2020 – opinia dot. programu studiów SP_II_S 2020_2021

Uchwała RD 39_2020 – opinia dot. rozp. procedury tworzenia nowego kier. – PNFSN_I_S

Uchwała RD 40_2020 – opinia dot. rozp. procedury tworzenia nowego kier. – PNFSN_II_S

Uchwała RD 41_2020 – opinia dot. zamknięcia kierunków

Uchwała RD 42_2020 – opina dot. haseł identyfik. prace dypl. na ISH

Uchwała RD 43_2020 – zatw. tematów przedmiotów do wyboru na rok 2020_2021 – uzup. i zmiany

Uchwała RD 44_2020 – zm. w programie studiów GC_I_S 2020_2021

Uchwała RD 45_2020 – zm w programie LDB_I_S 2020_2021

uchwała RD 46_2020 – zm. w programie PR-P_II_S 2020_2021

Uchwała RD 47_2020 – zamknięcie formy niestacj. na ITA I i II st

Uchwała RD 48_2020 – zatw. tematów przedmiotów do wyboru – FG_II_NZ

Uchwała RD 49_2020 – temat pracy dypl. na FG_II_S

Uchwała RD 50_2020 – aktualiz. haseł identyfik. prace dypl na FA i GC

Uchwała RD 52_2020 – STiSJO – uruchom. cyklu kształ. 2020_2021

Uchwała RD 53_2020 – BiIN specj. naucz – uruchom. cyklu kszt. 2020_2021

Uchwała RD 54_2020 – BiIN specj. ogólnobibl. – uruchom. cyklu kszt. 2020_2021