Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 listopada 2020 roku zmarł

prof. dr hab. Michaił Aleksiejenko

profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni wykładowca Instytutu Filologii Słowiańskiej, twórca Zakładu Translatoryki i Lingwistyki Porównawczej, członek Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, twórca i wieloletni organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Słowo. Tekst. Czas”, inicjator współpracy naukowej slawistów szczecińskich i wielu ośrodków językoznawczych w świecie, uznany frazeolog łączący szczecińskie środowisko frazeologiczne z badaczami innych polskich uniwersytetów, uczony niezwykle oddany nauce i pracy, autor licznych słowników i prac językoznawczych, nauczyciel akademicki – autorytet wielu pokoleń studentów. Człowiek wielkiego serca i otwartego umysłu. 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia.