Oferta Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jest bogata w różnego rodzaju działania, zarówno dla Uczelni, dla Studentów oraz dla Pracodawców. Współpraca na tych 3 płaszczyznach może przynieść wymierne korzyści dla każdej ze stron.  

Uczelnia może: 

  • pokazać studentom, jak właściwie połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką,
  • poznać losy zawodowe absolwentów naszej uczelni,
  • doskonalić ofertę dydaktyczną i przygotowywać wciąż nowe kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku.

Studenci mogą: 

  • uczestniczyć w ciekawych projektach, spotkaniach, grach, doradztwie, itp.
  • otrzymać wsparcie merytoryczne przed wejściem na rynek pracy,
  • mieć dostęp do aktualnych informacji o pracodawcach i ofertach pracy, praktyk.

Pracodawcy mogą: 

  • wspierać studentów w procesie edukacji poprzez umożliwienie realizacji praktyki,
  • otrzymać wsparcie na etapie rekrutacji potencjalnych pracowników ze środowiska akademickiego, 
  • przekazywać gadżety,jako nagrody w ogłaszanych przez ABK US konkursach celem uplasowania marki firmy w świadomości studentów. 

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 zaplanowanych zostało wiele działań dla studentów naszej Uczelni, które zostały wpisane w kalendarz online. Warto kliknąć, zobaczyć, wybrać i uczestniczyć.  

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami, które przekazujemy poniżej.

Adres: Cukrowa 12/p.235, 71-004 Szczecin 

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Tel. 91 / 444 36 85, 91/ 444 37 03

https://abk.usz.edu.pl/

www.facebook.com/karieraus

https://www.instagram.com/abk_usz/

e-mail: abk@usz.edu.pl