Drodzy Studenci i Doktoranci,
zachęcamy Państwa do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieliście Państwo zajęcia i ankiecie oceny kierunku, na którym Państwo studiujecie.
Oceny nauczycieli akademickich i kierunku studiowania można dokonać w terminie od 6 do 30 czerwca br. na platformie e-proDziekan.

Ankiety są anonimowe, a Państwa odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.