Z dumą informujemy, że kierunek lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, studia stacjonarne I stopnia, uzyskał Certyfikat  i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. 

Jak podkreślają organizatorzy konkursu: polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. Kierunki i programy studiów wybierane w Konkursie „Studia z Przyszłością” stanowią akademicką elitę, znacząco wyróżniającą się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.

W tegorocznej edycji konkursu aplikacje oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

Po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny wszystkich aplikacji konkursowych Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

 

W Komisji Akredytacyjnej VI edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” zasiadali m.in.:

  • prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski – kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
  • dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Ewa Kula – kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
  • prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH,
  • prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.