Informujemy, że w ramach dni adaptacyjnych dla studentów przyjętych w III naborze (w dniu 13 X 2020) zaplanowane zostało ich spotkanie z władzami dziekańskimi oraz opiekunami lat. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w środę 21 października 2020 r. o godz. 18.00. Kod dostępu:  k8awqb2

W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze spawy związane z organizacją roku akademickiego.