Informujemy, że Dni adaptacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne na Wydziale Humanistycznym, odbędą się w dniach 27 i 28 września br.

Miejsce spotkań to Kampus Piastów (al. Piastów 40b, bud. nr 4) oraz Kampus Krakowska (ul. Krakowska 71-79). 

Dodatkowo, dla kandydatów przyjętych w III naborze (29 września br.), spotkania odbędą się w dniu 30 września br.

Harmonogram Dni adaptacyjnych zamieszczamy w załączniku poniżej. 

Dni adaptacyjne na Wydziale Humanistycznym – studia stacjonarne

 

Dni adaptacyjne dla kandydatów na studia niestacjonarne odbędą się w terminie pierwszego zjazdu, tj. w dniach 15-17 października br. Szczegóły będą podane w planach zajęć.

 

Dni adaptacyjne to nie tylko spotknia na Wydziałach. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń znajdują się na stronie Samorządu Studenckiego US. Tam też umieszczony jest wykaz dokumentów, kóre kandydaci powinni ze sobą zabrać. Link do strony:

http://samorzad.usz.edu.pl/dniadaptacyjne/