W ramach Dni otwartych na Wydziale Humanistycznym US zapraszamy na spotkanie z kadrą dydaktyczną oraz studentami filologii romańskiej. Spotkanie online na platformie MS Teams odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 16.00. Kod dostępu: https://tiny.pl/rz96s

Język francuski jest trzecim najczęściej używanym językiem świata w komunikacji międzynarodowej i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW – nauczysz się:

  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu);
  • pracować w międzynarodowym zespole.

KARIERA I PRACA – nasi absolwenci pracują w:

  • międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
  • branży turystycznej i hotelarskiej,
  • branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
  • środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.

SPECJALNOŚCI – są dwie na studiach obu poziomów – I i II stopnia:

  • translatorska z języka francuskiego;
  • nauczycielska w zakresie języka francuskiego.

Serdecznie zapraszamy!