7 czerwca, godzina 15:00, platforma MS Teams (link: https://tiny.pl/rz157

Zapraszamy do udziału w DNIU OTWARTYM na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM, podczas którego dowiesz się: 

– jaki poziom języka osiągniesz po zakończeniu studiów, 

– jakie zdobędziesz umiejętności, 

– jakie przedmioty do wyboru Ci oferujemy, 

– jaki dodatkowy język obcy możesz wybrać, 

– jakie są możliwości wyjazdów w trakcie studiów, 

– jakie są zasady rekrutacji. 

Na Twoje pytania odpowiedzą zarówno wykładowcy, jak i studenci!