Informujemy, że na prośbę studentów, Dziekan Wydziału Humanistycznego wyraził zgodę na zwiększenie limitu na język hiszpański o dodatkowe 30 miejsc oraz na przeprowadzenie dodatkowych zapisów na język obcy na rok akademicki 2024/25 na kierunku filologia angielska I stopnia, I rok, studia stacjonarne.

Zapisy odbędą się w terminie 19-23 kwietnia 2024r.

Wybory są skierowane do wszystkich studentów z wyjątkiem osób, które dokonały wyboru języka hiszpańskiego (12 osób) w pierwszym terminie.