Informujemy, że w dniach 13-24 listopada 2023 r. na platformie e-studia.usz.edu.pl uruchomiony zostanie dodatkowy termin realizacji Szkolenia BHP dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.