Uwaga studenci I roku 
Dodatkowy termin realizacji Szkolenia BHP dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich na platformie e-studia.usz.edu.pl będzie uruchomiony w dniach 13-24 listopada 2023 r.