Informujemy, że w dniach od 14 do 18 czerwca br. odbywa się druga tura zapisów na niżej wymienione przedmioty do wyboru, realizowane w roku akademickim 2021/2022 na na kierunku kognitywistyka komunikacji I stopnia:

  • konwersatorium monograficzne, realizowane w roku akademickim 2021/2022 w semestrze czwartym
  • konwersatorium monograficzne II, realizowane w roku akademickim 2021/2022 w semestrze szóstym
  • konwersatorium monograficzne III, realizowane w roku akademickim 2021/2022 w semestrze szóstym
  • konwersatorium monograficzne III (z modułu język i komunikacja), realizowane w roku akademickim 2021/2022 w semestrze szóstym.

Do wyboru zobowiązani są wszyscy studenci obecnego I i II roku studiów (I rok wybiera na semestr czwarty, II rok wybiera na semestr szósty). W pierwszej turze nikt nie dokonał  wyboru.

Wybory odbywają się elektronicznie w systemie e-prodziekan. Zakres wyboru widoczny jest na indywidualnym koncie każdego studenta.